Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Smertebehandling til nyopereret hjertepatient afsnit TIA

Beskrivelse

Ordination af smertebehandling

Som standard smertebehandles med Paracetamol – (Pamol®), Morphin – (Morfin).

Fremgangsmåde

Anvend flowdiagram-smertebehandling. Se bilag til denne instruks.

Observationer

Hvis patienten har smerter i brystkasse, hals, armregion, er det vigtigt at fastslå, om det drejer sig om angina pectoris, da dette kan skyldes dårlig funktion af grafterne, eller et nytilkommet akut myokardieinfarkt.

Vær opmærksom på, at ikke alle patienter har oplevet angina pectoris/iskæmi-smerter præoperativt, og derfor ikke selv er i stand til at identificere symptomer på dette. Vær også opmærksom på andre smerter, der ikke umiddelbart har relation til operationen.

Ved mistanke om at patienten har udviklet angina pectoris, kontaktes vagthavende anæstesiolog.

Hvis patienten er generet af smerter fra drænene, kan det være en fordel at få drænene seponeret så hurtigt som muligt. Se instruksen Mediastinal-og pleuradræn - seponering efter hjerteoperation.

Udskrivelse til stamafdeling

Ved udskrivelse til stamafdeling, skal den videre smertebehandling ordineres og afstemmes i EPJ.

Definition af begreber

Til vurdering af patientens smerte, efter ekstubation, anvendes Numerisk Rating Scale (NRS) 0-10.

En subjektiv metode, hvor patienten smertescorer sig selv.

0 = ingen smerter.

10 = værst tænkelige smerter.

Til vurdering af smerter hos de patienter, der ikke kan medvirke til NRS, anvendes Critical Pain Observation Tool (CPOT), et valideret smertevurderingsredskab til sederede og bevidsthedssvækkede patienter. Score 0-8.

LINK: Smertevurdering og -behandling af voksne intensivpatienter

Formål

At patienten under opholdet i intensivafsnit:

  • • Har sufficient respiration.

  • • Er smertefri i hvile, og kan bevæge sig uden vedvarende smerter. Det vil sige, at patienten scorer NRS <3 i hvile og NRS <5 ved aktivitet eller CPOT-score <1 i hvile og max 2 ved aktivitet.

  • • Kan mobiliseres uden vedvarende smerter.

Referencer

Christophersen B, Gammeltoft M, Pedersen I. Den Smertepåvirkede patient. Munksgaard 1991.

Skiveren J, Frandsen J. Vurdering af smertens intensitet hos den smertepåvirkede patient. Sygeplejersken 2001; 101(19):28-35.

Dahl J, Kehlet H. Behandling af postoperative smerter - en status. Ugeskr Læger 2006;168(20):1986.

Critical Care - The online intensive care journal.