Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Visitation af akutte karkirurgiske patienter

 

Formål

At sikre at patienter henvist til afdelingen eller Aalborg Universitetshospital bliver visiteret til rette sted på rette tid.

 

Definition af begreber

Akutte patienter: Patienter, der er henvist akut til afdelingen af egen læge, vagtlæge eller anden hospitalsafdeling.

Akutte uvisiterede patienter: Patienter der enten selv henvender sig i skadestuen eller patienter der indbringes med 112 uden fastlagt modtageafdeling.

Elektive patienter: Patienter der er henvist fra egen læge til undersøgelse og/eller behandling på Karkirurgisk afdeling.

Skadestue, Akutmodtagelsen Tlf. 64430

Vagthavende karkirurg, kode 444 (hvis ingen kontakt på denne kode, se telefonliste på vagtskema eller via omstillingen).

 

Aalborg Universitetshospital

Patientens 1. kontaktsted på hospitalet

Fælles akutmodtagelse

Skadestue/, Fælles akutmodtagelse

Direkte på OP

Karkirurgisk ambulatorium

Rumperet abdominalt aortaaneurisme

  • Chokeret patient, pulserende udfyldning i abdomen

  • Straks kontakt til karkirurgisk bagvagt (kode 444 el. via omstillingen)

 

 

 

X

 

 

X

 

Kendt aortaaneurisme med symptomer

  • Kendt abdominalt aortaaneurisme

  • Øm pulserende udfyldning i abdomen

  • Straks kontakt til karkirurgisk bagvagt (kode 444 el. via omstillingen)

 

 

 

X

 

 

Akut ekstremitets iskæmi

  • Akutte symptomer på dårlig blodforsyning til en arm eller et ben

  • Der beskrives nedsat følesans og bevægelighed.

  • Visiterende læge omstilles til karkirurgisk bagvagt (kode 444 el. via omstillingen)

 

 

 

 

X

 

 

Akut forværring af kronisk ekstremitets iskæmi

  • Hvilesmerter og/eller ikke helende sår – men uden påvirket følesans og bevægelighed.

  • Visiterende læge omstilles til karkirurgisk bagvagt (kode 444 el. via omstillingen)

 

 

 

 

 

 

X

Akutte abdominalsmerter uden palpabel abdominal pulserende udfyldning

 

ABC‐stabile‐ visiteres til Kirurgisk Afdeling

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For elektive patienter henvises til PRI-dokumentet ”Visitation af elektive karkirurgiske patienter”:

 

Visitation af elektive karkirurgiske patienter