Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

BLODTRANSFUSION I GRAVIDITETEN
Gravide, som ikke ønsker at modtage blodtransfusion (f.eks. Jehovas Vidner), indkaldes til samtale i Obstetrisk Ambulatorium med obstetrisk læge og eventuelt anæstesiolog om forholdsregler i tilfælde af sectio. Hun informeres grundigt om konsekvenserne. Der gøres omhyggeligt notat i journalen om den indgåede aftale. Dette notat bør respekteres af afdelingens øvrige læger. Ansvarlig overlæge kan selvfølgelig altid kontaktes. Såfremt det drejer sig om situationer med særlig risiko for blødning f.eks. placenta praevia skal patienten også tale med anæstesilæge.Gravide skal have leukocytfiltreret blod af hensyn til risiko for overførsel af infektion hos barnet med CMV (cytomegalovirus) og parvovirus B19.

Alle erytrocytsuspensioner (blod) er leukocytinfiltrerede. 

 

Se fællesinstruks Blodtransfusion, gældende for Region Nordjylland