Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Pleje af børn med RS – virus (Respiratory Syncytial Virus)

 

Beskrivelse1

Smittemåde1

Smitteveje2

Modtagelse af barn og forældre i Børneafdelingen2

Undersøgelser.2

Behandling og pleje af børn med RS - virus infektion3

Observation og pleje af barn med RS-virus.3

Observation af barnets respiration.3

Observation af barnets hoste3

Ernæring4

Forebyggelse af smittespredning4

Skriftlig patientinformation4

Hygiejne4

Når barnet har behov for at lege og blive aktiveret4

Når barn/forældre har brug for et bad5

Når barn og forældre skal spise og har brug for noget at drikke5

Transport af barnet5

Snavset tøj og affald5

Udskrivelse5

Oprydning efter et barns udskrivelse.6

Formål6

Referencer6

 

Beskrivelse

Smittemåde

Dråbeinfektion. Kontaktsmitte.

Smitteveje

Virus smitter direkte ved indånding af de små usynlige dråber, som spredes i op til 1 meters afstand ved hoste eller nysen dvs. dråbe- og kontaktsmitte ved tæt kontakt.

Virus kan sidde på hænderne og føres direkte fra hånd til hånd og indirekte via det, vi rører ved f.eks. legetøj.

Virus kan overleve i kortere tid på hænder og tøj.

 

Modtagelse af barn og forældre i Børneafdelingen

Børn med RS - Virus skal isoleres på enestue. Ved direkte kontakt med barnet og ved kontakt med patientnære ting skal der anvendes engangshandsker og langærmet blå arbejdsdragtsbeskyttelse. Anvendelse af kirurgisk maske og beskyttelses briller er ikke nødvendig for at undgå indirekte smitte til andre indlagte børn, men kan anvendes for at beskytte det enkelte personalemedlem mod direkte smitte.

Isolation er en lægelig ordination, som noteres i patientjournalen ved iværksættelse og ved ophør.

Orangeseddel ang. koder til brug ved indlagte patienter udfyldes og vedlægges journal.

Ved større udbrud af infektioner kan børn med samme infektionssygdom med fordel plejes på samme sengestue – dvs. kohorteisolation.

Det skal derfor planlægges hvilke børn, det er hensigtsmæssigt at have på samme sengestue. Isolationsstuen klargøres således at unødigt inventar og inventar der ikke er egnet til desinfektion fjernes. (fx ekstra senge, stofbetrukne stole).

Hensigtsmæssig placering af et barn med eller til observation for RS – virus planlægges fra barnets ankomst i Børnemodtagelsen i samarbejde med det relevante børneafsnit.

Indgangen til sengestue markeres med Isolationsskilt 4.1.2. af hensyn til tværfagligt personale og besøgende, Forældre, søskende og andre besøgende betragtes som isolerede sammen med patienten og må kun opholde sig i isolationsenheden. Ønsker de at forlade afdelingen skal de gå direkte fra stuen til udgangen.

Forældre, søskende og andre besøgende må kun forlade stuen ved toiletbesøg, hvis de ikke har eget toilet.

Efter aftale med personalet og efter instruktion af korrekt håndhygiejne kan forældre/besøgende om nødvendigt anvende fælles toilet- og badefaciliteter.

 

Undersøgelser.

Lægen ordinerer nasalsug for RS-virus som sendes til undersøgelse på Klinisk mikrobiologisk afdeling ASS .

Ved sæson for RSV udføres analysen alle hverdage samt lørdag, hvis prøven er afleveret hos klinisk kemisk afdeling inden kl 8 på hverdage og inden kl. 9 lørdag. I særlige tilfælde kan der på søn- og helligdage udføres en hurtigtest (Binax) på RSV ved henvendelse til den vagthavende læge på Klinisk Mikrobiologi. Udenfor virsussæsonen vil svar tiden være 1-3 hverdage. (se laboratorievejledning Nasalsug for virus) og Virussug – Sygepleje.

Sæsonen for RSV falder mellem november og april, noget varierende fra år til år. Positive fund af RSV uden for virussæsonen er få og sporadiske.

Andre mulige undersøgelser/prøver: blodprøver og røntgen af thorax.

 

Behandling og pleje af børn med RS - virus infektion

Der findes ingen egentlig medicinsk behandling af RS - virus infektion. Infektionen er selvlimiterende, dvs. kroppen bekæmper den selv. Behandling og pleje består i at afhjælpe og lindre symptomerne, som kan være feber, besværet og anstrengt respiration, nedsat væske/madindtag og hostesmerter.

Inkubationstiden er 2 - 8 dage. Sygdommen varer oftest 1 - 3 uger.

Børn med RS - virus smitter i 1 - 3 uger efter udbrud af infektionen.

Barnet er kun beskyttet mod ny smitte i 2 til 3 måneder. Dog er det sjældent at et barn får sygdommen 2 gange den samme vinter.

 

Observation og pleje af barn med RS-virus.

Observation af barnets respiration.

 • • Respirationsfrekvens/arbejde

  • • Er respirationen påskyndet

  • • er respirationen hørlig

  • • er respirationen besværet

  • • er der stødende respiration

  • • er der nasal respiration

  • • er der oral respiration

  • • er der forlænget eksspiration

  • • er der stridor

  • • er der spil af alae nasi

  • • er der indtrækninger ved jugulum

  • • er der intercostale indtrækninger

  • • er der subcostale indtrækninger

  • • Sao2 og pulsovervågning

 

Sengens hovedgærde kan eleveres efter behov

To dråber saltvand i hvert næsebor kan bedre luftpassagen for barnet. Kan gentages efter behov.

Har barnet besværet respiration ordineres ofte Beta2-agonist og Nacl inhalationer.

Ved behov gives ilttilskud.

Ved behov ordineres PEP-behandling (Positive Expiratory Pressure) eller anden fys.behandling.

Har barnet meget besværet respiration med cyanose eller apnoe tilfælde, og/eller unormale værdier (f. eks syre - base status, respirationsfrekvens og saturation) og evt. forandringer på røntgen af thorax, ordineres CPAP behandling (Continous Positive Airway Pressure). ( CPAP – Sygepleje)

CPAP behandling gives i Børneafdelingens døgnafsnit eller på Intensiv afsnit 103 (afhængig af barnets tilstand og afdelingens belægningsprocent og plejetyngde)

Observation af barnets hoste

Barnet vil ofte være generet af hoste og sejt, skummende sekret. Nøje observation af hvor ofte og hvordan barnet har det i forbindelse med hoste, er vigtige observationer i forhold til den symptomatiske behandling. Hoste kan udtrætte barnet, således at det ikke har kræfter til at trække vejret ordentligt igennem og/eller ikke har kræfter til at spise.

Har barnet ondt når det hoster, kan der ordineres smertestillende medicin.

Ernæring

Børn med RSV har ofte nedsat lyst til at spise og drikke og kan have tendens til opkast i forbindelse med hoste. Øget sekret i øvre luftveje kan især for spædbørn give spiseproblemer, for eksempel kan tilstoppet næse gøre det svært for barnet at sutte ved brystet eller af flasken. Små hyppige måltider/væske tilrådes. Ved risiko for dehydrering anlægges sonde og der suppleres med mad og væske via sonden. (Fødesonder til børn)

Vejes hyppigt fx dagligt eller to gange ugentligt, ud fra læge ordination. Ud fra vægt justeres mad og væske tilførsel, såvel oralt som intravenøst. Det tilstræbes at barnet får sin døgnmængde, men ved hyppige opkastninger/store gylp bør der i samråd med læge overvejes reducering i døgnmængden.

Forebyggelse af smittespredning

Skriftlig patientinformation

Forældrene informeres om, hvordan smittespredning undgås.

Der udleveres skriftlig patientinformation til forældre, om Sådan lindres symptomerne, hvis dit barn har

RS-virus , når der er mistanke om positivt svar for RS - virus i nasalsug.

Den skriftlige patientinformation gennemgås med forældrene. Individuelle hensyn uddybes, så forældrene og personalet får lejlighed til at gennemgå de praktiske og fysiske rammer i afsnittet.

Hygiejne

Forældrene informeres om at håndhygiejne forebygger spredning af smitte. Der informeres om hvor, hvordan og hvornår håndhygiejne er nødvendig

I informationen om, hvordan der udføres håndhygiejne, henvises til de ophængte billedserier ved håndvaskene.

Der informeres om personalets brug af værnemidler.

Hvis forældrene til isolerede børn benytter patienttoiletterne på gangene, skal forældre rengøre toilettet og kontaktoverfladerne med Ethanol engangsklude 70 % efter brug.

 

Når barnet har behov for at lege og blive aktiveret

Al leg og aktivitet skal foregå på egen sengestue, da barnet kun må opholde sig her. Efter aftale med personalet kan der lånes legetøj fra legestuen/dagligstuen. Vær opmærksom på, at det legetøj, der vælges til barnet, kan tåle vask og desinfektion. (tøj- og plysbamser kan ikke desinficeres med sprit og kan måske ikke tåle at blive vasket i maskine). Forældre opfordres til at få barnets eget legetøj bragt herind.

Legetøjet skal rengøres og desinficeres med Ethanol engangsklude 70 %, før det returneres til legestuen/dagligstuen og bruges af andre.

 

Når barn/forældre har brug for et bad

Barnet bades/vasket så vidt muligt på stuen. Evt. bad skal planlægges med personalet. Fælles badefaciliteter må benyttes, hvis de rengøres og desinficeres efter brug. Badetidspunktet afstemmes med rengøringen, og det aftales at forældrene giver besked, når de er færdige med badet, så personalet kan iværksætte rengøringen.

Tilrettelægges barnets bad i sengen på sengestuen, kasseres det anvendte badevand i skyllerummet.

Slim eller opkast efter barnet fjernes med papirhåndklæder hvorefter der rengøres med Ethanol engangsklude

70 %.

Når barn og forældre skal spise og har brug for noget at drikke

Børn med RS -virusinfektion er isolerede og barnets forældre er medisolerede, dvs. at alt mad og drikke skal serveres af personalet.

Til serveringen anvendes engangsservice og bestik, som efter brug kasseres i sort plasticpose, der lukkes på stuen og bortskaffes med almindelig dagrenovation.

Afdelingens eget service/børnebestik kan ved behov anvendes, dette skal efter brug anbringes direkte i opvaskemaskinen og vaskes rent umiddelbart efter.

Ved håndtering af snavset bestik og service anvendes engangshandsker.

 

Transport af barnet

Ved behov for undersøgelse eller behandling uden for stuen, skal de berørte afdelinger kontaktes i forvejen. Barnet må ikke opholde sig i ventefaciliteter men skal køres direkte til undersøgelses- eller behandlingstue. Barnet skal iføres rent tøj og sengelinned skal skiftes lige inde transporten. Sengeheste og sengegavle aftørres med Ethanol 70 % umiddelbart før transporten, derved behøver medfølgende personale ikke at anvende værnemidler. Dog skal værnemidler anvendes ved direkte kontakt med barnet fx ved løft.

Ved flytning af barn mellem børneafsnittende er det ikke nødvendigt med skift af tøj og sengelinned, men sengegavle sprittes af.

 

Snavset tøj og affald

Snavset tøj skal lægges i stof snavsetøjspose på stuen, og herefter lukkes og opbevares i skyllerum/affaldsrum. Snavsetøjspose skiftes mindst én gang i døgnet. Stærkt forurenet eller vådt snavsetøj pakkes i tørt linned, før det placeres i snavsetøjsposen.

Affald lægges i sort plastikpose, som lukkes på stuen og bortskaffes med almindelig dagrenovation.

 

Udskrivelse

Når barnet udskrives fra Børneafdelingen er det endnu ikke helt raskt

Der gives mundtlig og skriftlig information om fortsat behandling f. eks pep og inhalationer i hjemmet.

Forældre informeres om, at så længe barnet hoster, må det ikke være sammen med andre små børn og specielt ikke børn under 6 måneder. Barnet må gerne være sammen med evt. søskende uanset alder. Dog gøres forældre opmærksomme på at være bevidste om, hvad søskende er fælles om.

Barnet kan komme i institution eller dagpleje, når det ikke har feber og forældrene synes barnet virker rask.

Det udskrevne barn bør ikke udsættes for tobaksrøg. Forældrene informeres om, at tobaksrøg forværrer og vedligeholder barnets luftvejsinfektion.

 

Oprydning efter et barns udskrivelse.

Dyner og puder sendes til vask i stof snavsetøjspose.

Seng, madras og sengebord rengøres og desinficeres efterfølgende med Ethanol engangsklude 70 %.

Apparatur og utensilier rengøres og desinficeres i afsnittets vaske-dekontaminator eller rengøres og desinficeres med Ethanol engangsklude 70 %.

Hvis sug har været i brug til virussug eller anden sugning skal såvel sugepose, sugeslange og connektorer skiftes.

Legetøj der tåler vask i vaskemaskine på 60 grader, behøver ingen efterbehandling. OBS vaskemaskinen skal efterfølgende kører en tom vask på kogeprogram.

Legetøj, der ikke tåler vask i vaskemaskine vaskes med vand og sæbe, tørres godt og desinficeres med Ethanol engangsklude 70%.

Formål

At forebygge smittespredning, når børn til observation for og med RS - virusinfektion er indlagte i Børneafdelingen.

 

Referencer

 1. 1. Infektions hygiejnen: Håndhygiejne (2.1.)

 2. 2. Infektions hygiejnen: Isolation af patient på enestue (4.1.2)

 3. 3. Infektions hygiejnen: Liste over sygdomme, som kræver isolation (4.1.1)

 4. 4. Virussug – sygepleje

 5. 5. CPAP – Sygepleje

 6. 6. ”Pediatri og pediatrisk sykepleie” Randi Grønseth og Trond Markestad. 2011.

 7. 7. Fødesonder til børn

 8. 8. Infektions hygiejne: Kemisk desinfektion af medicinsk udstyr, hud og overflader 8.2