Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Instruks for konstanskontrol af værnemidler

Indledning

Dette dokument er en vejledning i konstanskontrol af værnemidler mod røntgenstråling til opfyldelse af bekendtgørelse 669 og 671. Alle værnemidler skal tjekkes en gang om året og dokumenteres i Regionens database ”RFWIKI”. Værnemidler er alle typer af forklæder, thyroideabeskyttere, handsker, blyglasbriller, scrotumbeskyttere, mammobeskyttere, ovariebeskyttere samt ophængte blyklæder/forhæng, der anvendes til dæmpning af røntgenstråling.

 

Arbejdsgang for konstanskontrol af værnemidler

 

1. Visuel kontrol af værnemidlet

2. Gennemlysning af værnemidlet i CT eller gennemlysningsanlæg

3. Dokumentation

4. Kriterier for kassering af værnemidlet og bortskafning

 

1. Visuel kontrol af værnemidlet

Kontroller forklædet visuelt for fejl og mangler der gør, at værnemidlet ikke længere kan anvendes korrekt som ved anskaffelse. Kig efter syninger der påvirker personalebeskyttelse, synlige revner, sammenklumpning af blybeskyttelsesmaterialet og lukkemekanismer, der er gået i stykker.

Findes der skader, der gør at værnemidler ikke kan anvendes korrekt mere, skal disse skader udbedres eller værnemidlet kasseres.

 

2. Gennemlysning af værnemidlet

Værnemidlet kan gennemlyses i CT eller ved et gennemlysningsanlæg. Ved gennemlysningen kontrolleres om det røntgendæmpende materiale er intakt. Hvis det dæmpende materiale ikke er intakt, vil der slippe røntgenstråling igennem dele af værnemidlet.

 

Gennemlysning med gennemlysningsanlæg

Indstil anlægget til kontinuert automatisk gennemlysning

Vælg største billedfelt (mindste forstørrelse) og detektor/billedforstærker tæt på værnemidlet.

Læg værnemidlet så glat som muligt på lejet og fold gerne dobbelt. Ved tvivl om en eventuel skade er i det øverste eller nederste lag, kan der gennemlyses i et lag

Kontroller for skader og vurder om værnemidlet kan godkendes (se afsnit 4)

 

Gennemlysning med CT skanner

Placer værnemidlet således at det kan være med på hele scoutet/topogrammet. Det må gerne foldes for at dette kan opfyldes

Glat værnemidlet mest muligt ud for at undgå folder, der kantforstærkes på billedet.

Kontroller scoutet/topogrammet for at se om der er skader på materialet

Billedet kan evt. ses inverteret (så revner fremstår hvide) eller ved at vælge forskellige former for kontrast for bedst muligt at kunne se eventuelle skader

 

3. Dokumentation

Det kontrollerede værnemiddel har et unikt Værnemiddel ID på 5 tal efter RF og dette nummer er skrevet med sprittusch. Fx RF01255. Oftest er nummeret skrevet i nærhed af det label der er på værnemidlet. Har værnemidlet ikke et Værnemiddel ID, så skal kontaktpersonen på Røntgenfysik kontaktes, så der kan laves en modtagekontrol. Værnemidler som scrotumbeskyttere, ovariebeskyttere, og ophængte blyklæder/forhæng har ikke fået RFnumre og må kontrolleres uden at dokumenteres.

 

Dokumentationen forgår i RFWIKI. Denne findes på personalenet/andre intranet/info fra Røntgenfysik/RF WIKI (se figur 1)

Billede 7

Figur 1

 

Alle i regionen kan logge sig på denne database og se tilstanden af værnemidlerne som gæst. Dem der er undervist i at udføre kontrol af værnemidler har en særlig adgang. Hvis der fælles login på computer, så husk at logge ind med personlig log in for at få mulighed for at redigere i databasen. Billeder af værnemidlet kan ses ved at vælge ”vis element” ud for det pågældende værnemiddel. Dette gøres ved at højre klikke på de 3 prikker til højre for Værnemiddel ID (se på figur 2).

Billede 1

Figur 2

 

Indskrivning af dokumentation

Filtrer efter det pågældende sygehus, afdeling og Aktiv = ”Ja” for at se værnemidler der er i drift på afdelingen. Dette gøres ved at vælge trekant der peger nedad (se figur 3)

Find det pågældende Værnemiddel ID og vælg ”rediger element” (se figur 2) og udfyld herefter felterne:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billede 3

 

Der kan skrives en bemærkning om årsag til kassering eller andet relevant i feltet bemærkning

Gem de nye data ved at trykke ”Gem” i toppen eller bunden af elementet.

 

Billede 11

 

 

Figur 3

 

4. Kriterier for godkendelse, kassering og bortskafning

Værnemidler skal kasseres hvis det ikke kan give den fornødne beskyttelse mod røntgenstråling og ikke kan bæres korrekt og som ved anskaffelse.

Aktiv-feltet sættes til ”Nej”.

I vurderingen af CT-billeder er det vigtigt, at kunne skelne mellem såkaldt ”kantforstærkning” og virkelige revner og huller (se figur 4). Kantforstærkning fremkommer i CT-scannerens billeddannelse, de steder hvor blygummimaterialet ikke er glattet helt ud – altså hvor det scannede objekt har kanter.


Værnemidlet kan fortsat godkendes hvis

Der er små revner langs ikke belastende syninger nær ekstremiteter

Der er revner i yderkanten af blybeskyttelsesmaterialet og ind til syning

Der er syhuller langs forklædets side eller ved sammenføjning af to sidestykker (se figur 5)

 

Værnemidlet kasseres eller repareres hvis

Det ikke kan anvendes korrekt pga. fx velcro der ikke kan holde et forklæde lukket når det anvendes

Der er sammenklumpning af værnematerialet der bevirker at der mangler beskyttelse andre steder i værnemidlet

Der findes huller/revner i materialet, hvor det burde have en afskærmende effekt (se figur 4 og 5)

Det røntgendæmpende materiale vil ofte begynde at revne imellem sy huller. Det er især kritisk, hvis vægten af blybeskyttelsesmaterialet vil trække revnen større (se figur 6)

Meddelelse om kasserede værnemidler skal ske til afsnitsleder for det pågældende værnemiddel. Samtidig tages der skridt til at erstatte de kasserede værnemidler, hvor dette vil være nødvendigt.

 

Bortskafning af værnemidlet skal foregå ved at sende det til Røntgenfysik med intern post, hvor der vil ske en afmelding af værnemidlet og bortskaffes som miljøfarligt affald.

 

Adresse

 

Røntgenfysik

Merkurvej 13

9700 Brønderslev

Att. Bettina Poulsen / Morten Jensen

 

 

 

4

Figur 4

 

 

5

Figur 5

 

 

6

Figur 6

 

I tilfælde, hvor det kasserede værnemiddel ikke kan undværes på afdelingen indtil et nyt er anskaffet, kan der undtagelsesvist gives tilladelse til at et kasseret værnemiddel bruges indtil et nyt er anskaffet. Dette kan kun tillades, såfremt det vurderes, at brug af det kasserede værnemiddel er bedre end at bruge et andet ikke-kasseret værnemiddel. Det kasserede værnemiddel skal da:

Markeres ’SKAL KASSERES’ med tyk spritpen på forlommen

Fortsat angives som ’Ja’ i Aktiv-feltet i RFWiki, da det stadig er i brug.

Udskiftes med et nyt værnemiddel hurtigst muligt

Værnemidlet skal kasseres inden 3 måneder efter kontrollen.