Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ultralyd - Dopplerundersøgelse af nyrearterier

 

Indikation

Hypertension, hvor man klinisk mistænker nyrearteriestenose som årsag.

 

Forberedelse

Ingen.

Udførelse

 

Almindelig B-mode skanning:

  1. 1. Er der tumores eller afløbshindring

  2. 2. Nøjagtigt længdemål (længste af 3 mål på hver nyre)

 

Farvedoppler og spektralanalyse:

  1. 1. Måling af PI-værdier i intrarenale arterier ca. på interlobærniveau (ens i de 2 nyrer). Mindst 3 målinger som ikke afviger meget fra hinanden – gennemsnittet angives.

  2. 2. Vurdering af den systoliske acceleration (tiden fra start – systole til første ”knæk” på kurven – før max. systole).

  3. 3. Fremstilling af arteriae renales fra aorta til nyrerne om muligt.

 

Der skal som minimum foreligge billeddokumentation i PACS for alle patologiske fund.

 

Normal nyredoppler

Billede 1

Dopplerkurve ved nyrearteriestenose

Billede 2

Patologi

 

 

Forskel i nyrelængden > 1,5 cm og/eller forskel i PI på mere end 0,1 og/eller langsom systolisk acceleration > 70 ms giver mistanke om nyrearteriestenose, som er karakteriseret ved lille nyre, lav PI og langsom systolisk acceleration.

Forhøjede PI værdier bilat. (>1,1 – 1,2) indikerer perifer sygdom, og er mindre påvirkelig af foranliggende stenose. Ved forhøjede PI-værdier bliver undersøgelsen inkonklusiv mhp. nyrearteriestenose.

Ved optimalt indblik midtabdominalt udføres dopplerundersøgelse af arteriae renales.

En stenose karakteriseres ved hastighedsstigning i stenosen på > 180 cm/sek. og hastighedsgradient > 4 over stenosen.