Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Subacromial decompression og fysioterapi

 

Formål

Sikre alle patienter en ensartet fysioterapeutisk intervention

 

Beskrivelse

Patientgruppe

Patienter opereret for impingementproblematik ved èn-dags-kirurgi på Sygehus Thy Mors enten i Nykøbing eller i Thisted

 

Overordnet fremgangsmåde

Patienter, der opereres i Nykøbing, instrueres postoperativt af plejepersonalet og kommer i fysioterapien førstkommende hverdag til instruktion.

Patienter, der opereres i Thisted, instrueres postoperativt af fysioterapeuten på operationsdagen.

Efter planen aftales tid til ny instruktion i fysioterapien efter 2 – 4 uger. I enkelte tilfælde er patienten meget smertepræget, og der kan være behov for yderligere instruktion/behandling indenfor 6 -8 uger.

 

Fysioterapeutisk undersøgelse

 

Formål

At vurdere patientens aktuelle funktionsniveau og behov for fysioterapeutisk intervention

 

Indhold

 • • Optage anamnese omkring vanligt funktionsniveau, aktivitetsniveau, tidligere og aktuelle smerter

 • • Undersøge bevægelighed i skulderen og kvaliteten af bevægelserne

 • • Observere evt. andre lidelser, som kan influere på aktuelle sygdom

 

Konklusion

På baggrund af undersøgelsen udarbejdes konklusion, og der opstilles mål for forløbet sammen med patienten

 

Gældende for patienter, der opereres i Nykøbing.

Før patientkontakt

Fysioterapeuten, der har ansvaret for skulderpatienter opereret i Nykøbing, afsætter tider i kalenderen til fysioterapeutisk instruktion førstkommende hverdag postoperativt.

Fysioterapeuten orienterer sig i EPJ og opdaterer eventuelt oplysninger hos plejepersonalet.

 

Intervention postoperativt

 • • Plejepersonalet på Dagkirurgisk afsnit udleverer eventuelt collar’n cuff som må anvendes som aflastning de næste dage samt øvelsesprogrammet ”Pladsgørende operation i skulderleddet. Øvelsesprogram” på operationsdagen (BILAG 1)

 • • Plejepersonalet på Dagkirurgisk afsnit ringer til fysioterapien på tlf. 97650060 og aftaler tid for fysioterapeutisk instruktion førstkommende hverdag i Fysioterapien på Sygehus Thy-Mors.

 • • Når patienten møder i fysioterapien 1. hverdag efter operationen undersøges patienten og fysioterapeuten instruerer i de relevante øvelser samt vejleder omkring smertehåndtering.

 • • 2 – 4 uger efter operationen instrueres patienten i sidste del af øvelsesprogrammet.

Øvelser med elastik må først trænes ca. 4 uger efter operationen og kun udføres 1 gang daglig til udtrætning. Dette for at undgå overbelastning medførende øgede smerter.

 

Gældende for patienter der opereres i Thisted

Før patientkontakt

Fysioterapeuten, der har ansvaret for en-dags kirurgiske patienter denne dag, orienterer sig i EPJ og opdaterer eventuelt oplysninger hos plejepersonalet.

Intervention postoperativt

 • • Fysioterapeuten tilser patienten på sengeafdelingen efter operationen før udskrivelse.

 • • Fysioterapeuten eller plejepersonalet på ortopædisk S5 udleverer eventuelt collar’n cuff som må anvendes som aflastning de næste dage.

 • • Fysioterapeuten udleverer relevant fysioterapeutisk pjece og instruerer i øvelserne

 • • Fysioterapeuten vejleder omkring smertehåndtering

 • • 2 – 4 uger efter operationen instrueres patienten i sidste del af øvelsesprogrammet.

Øvelser med elastik må først trænes ca. 4 uger efter operationen og kun udføres 1 gang daglig til udtrætning. Dette for at undgå overbelastning medførende øgede smerter.

Vedrørende afslutning

Ved afslutning skriver fysioterapeuten i journalen om der skønnes behov for yderligere træning. Lægen vurderer og henviser patienten til yderligere fysioterapi ved 6-8 ugers kontrollen, hvis der er behov for dette, hvorefter fysioterapeuten udarbejder almen GOP.

 

Definition af begreber

EPJ: Elektronisk Patient Journal

GOP: Genoptræningsplan

Impingement: Afklemningssyndrom i skulder

 

SKS-registrering

Følgende SKS-registreringer benyttes typisk

BVD: Generelle pædagogiske interventioner

ZZ5049: Fysioterapeutisk vurdering eller undersøgelse

BLNG: Manuel terapi inkl. bløddelsbehandling og ledmobilisering – passiv behandling

BLNA: Biomekanisk bevægelsesterapi

BLNK: Termoterapi ved lidelser i bevægeapparatet

ZZ0175X: Udarbejdelse af genoptræningsplan til almen genoptræning