Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Koloskopi – sygeplejeopgaver AKO

 

Formål

At beskrive plejepersonalets opgaver i forbindelse med forberedelse, undersøgelse og udredning af patienter med symptomer på sygdom i kolon.

Hvis patienten har pacemaker skal undersøgelsen foregå på stor stue med narkoseovervågning.

 

Definition af begreber

Koloskopi = en undersøgelse af kolon med et fleksibelt endoskop.

Primærperson = sygeplejerske/sygeplejestuderende.

Sekundærperson = sygeplejerske/sygeplejestuderende/social- og sundhedsassistent.

 

Beskrivelse

Forberedelse på undersøgelsesstuen – primær- og sekundærperson

Undersøgelseslejet redes op med lejelagen, papirunderlag og engangsble og evt. hovedpude.

Sug og ilt kontrolleres.

Rullebord klargøres med papirunderlag, renseventil.

Kapsel med sterilt vand.

Usterile firkanter.

Lægehåndklæde.

Eksplorationscreme.

Søjlen klargøres med sugepose og ½ l sterilt vand kobles til Smartcap.

Rent koloskop (2) klargøres med sterile propper og ventiler og kobles til skopisøjlen.

Skopet testes for lys, sug, skyl, luft og hvidstilles.

Skylleslange tilsluttes lille studs.

Sterilt vand varmes i mikroovn.

Primærperson

Anlægger Venflon.

Forbereder observationsskema.

Trækker Midazolam (Dormicum) og Rapife3n op (5).

NaCl sprøjte til skyl.

Sikre at der er anti-dot til medicinpræparater på stuen.

Sikre at der er funktionsdygtig Rubens ballon på stuen.

Sikre at der er i.v. væske på stuen.

Adrenalin på stuen – AKUT bakke er v. Rubens ballon i skab.

Forberedelse af patienten – Primærperson

Orienterer sig om patienten kommer via henvisning fra anden afdeling eller journal.

Sikrer sig korrekt patientidentifikation (4).

Sikrer sig at patienten har taget udrensning ifølge vejledning.

Spørge om patienten har allergi.

Kontrol af blodprøver Hgb og INR.

  • • Ved diagnostisk koloskopi med simpel bioptering må INR ikke være over 3.0

  • • Ved koloskopi med polypfjernelse må INR ikke være over 1,5

Orienterer lægen hvis blodprøvesvarene ligger udenfor normalområdet.

Patienten lejres på lejet.

Informerer og orienterer patienten om undersøgelsen – jf. Patientinformation (1).

Anlægger Venflon - jf. instruks (6).

Overvågningsudstyr og iltkateter kobles på patienten (5).

BT, puls og saturation måles og noteres inden medicin og indgreb starter.

Patienten taler med lægen.

Hvis der er pårørende med, kan denne få lov at være på stuen under undersøgelse, hvis lægen accepterer dette. Ellers følges denne ud og kan vente i venteområdet.

Undersøgelsen

Primærperson

Sidder ved patientens hoved.

Orienterer og beroliger patienten undervejs i undersøgelsen.

Observerer patienten.

Overvågning af BT, puls, SAT, bevidsthedsniveau og respirationsfrekvens.

Medicinerer ved behov efter lægeordination – jf. instruks (5).

Evt. opsætning af i.v. væske.

Sekundærperson

Benytter plasticforklæde/usteril engangskittel og handsker.

Bistår ved evt. bioptering, polypfjernelse og fotooptagelse og gennemfører procedure for bioptering og prøveforsendelse (3).

Afhjælper smerter ved tryk på patienten mave.

Assisterer lægen ved behov.

Efter undersøgelsen

Sekundærperson

Tilbyder patienten hjælp til aftørring.

Foretager gennemskyl og manuel rengøringsprocedure af koloskopet på undersøgelsesstuen (2).

Foretager den resterende rengøringsprocedure af koloskopet i skyllerummet (2).

Foretager oprydning på undersøgelsesstuen.

Primærperson

Hjælper patienten op at sidde på lejet og støtter patienter mens lægen orienterer om undersøgelsesfund og evt. efterforløb.

Hjælper patiente3n tilbage i seng og sikrer sig at patienten ligger behageligt.

Ambulante patienter kan evt. gå tilbage til afsnittet eller tilbydes en kørestol/seng afhængig af patientens tilstand.

Orienterer patienten om evt. faste og forsigtighed ved at stå ud af seng.

Sikrer at patienten føler sig velinformeret.

Hvis ambulant patient har fået medicin, sikrer sig at patienten er informeret om, at han/hun ikke må køre bil i 24 timer efter de har fået medicin.

Hvis der er pårørende med og patienten ønsker det, da hente denne på stuen inden lægen orienterer om undersøgelsesfund.

Bistår ved procedure af eventuel prøveforsendelse.

Bistår ved oprydning på stuen.

Dokumenterer patientforløbet på dokumentationsark.

Medgiver patientens sygeplejejournal og observationsskema.

 

Referencer

  1. 1. informationsmateriale til patienter som skal have foretaget koloskopi

  2. 2. retningslinje: Håndtering og rengøring af fleksible endoskoper nr. 8.11 fra Infektionshygiejnen

  3. 3. instruks: Rekvisition af og prøvetagning til diagnostisk undersøgelse

  4. 4. patientsikkerhed og identifikation – instruks: 5 trin til forebyggelse af forveksling ved invasive undersøgelser

  5. 5. instruks: koloskopi og ERCP med sedering uden deltagelse af narkosen

  6. 6. instruks: anlæggelse af venflon (under udarbejdelse i AK1)

  7. 7. instruks: tromboseprofylakse til patient i AK-behandling