Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Instrumenter, implantater og teknisk udstyr, tilgængelige og klargjorte inden operationsstart

Formål

At sikre, at instrumenter, implantater og teknisk udstyr udlånt fra andre sygehuse eller medicinalindustrien er til rådighed og er gjort klar til operationsstart på en forsvarlig måde både af hensyn til patienten og af hensyn til instrumenterne/implantaterne.

At sikre, at operationen kan udføres til aftalt tid på en for patienten korrekt forsvarlig måde.

Definition af begreber

Ingen.

Beskrivelse

Ansvar

Det er den assisterende operationssygeplejerskes ansvar, at instruksen overholdes. Det er den afsnitsledende sygeplejerskens ansvar, at instruksen implementeres og vedligeholdes.

Kirurgen meddeler skriftligt den afsnitsledende sygeplejerske, hvilken operationstype, der skal benyttes, så snart beslutningen om operation er taget. Den afsnitsledende sygeplejerske bestiller de relevante instrumenter/implantater ved leverandør i så god tid, at de kan være til stede på operationsdagen. Ved ankomst tjekkes, at instrumenter og implantater stemmer overens med det ønskede.

Instrumenterne vaskes, pakkes og autoklaveres inden anvendelsen. Ved udlån mellem Farsø, Hjørring, Frederikshavn og ortopædkirurgisk operationsgang, Aalborg, bliver instrumenterne forsvarligt indpakket og bruges uden ompakning og re-sterilisering.

Operationssygeplejersken tjekker på operationsdagen, at stue og inventar, samt teknisk udstyr er klar og i orden. Instrumenter og implantater tjekkes, inden patienten kaldes på operationsgangen.

Efter brug pakkes og autoklaveres instrumenterne, inden de sendes retur til udlåneren vedlagt information om proceduren instrumenterne har gennemgået.

Sker udvekslingen af instrumenter mellem sygehusene, er det låneren, der betaler for transport, hvis det ikke er muligt med de eksisterende transportmuligheder.

Instrumenter, der udlånes i mere end tre måneder, behandles som alle andre instrumenter via sterilcentralen. Her findes der en egnet pakkemetode, og der tages sporeprøver, og instrumenterne går i omløb.

Referencer

NIR Genbehandling af steriliserbart medicinsk udstyr 2019 Udgave 1 (ssi.dk)