Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

MR – Cerebrum - Spectroskopi

 

Det er vigtigt, at vide på forhånd hvor vokslerne skal lægges.

Har lægen visiteret ”Standard-steder” el. lign. er det Grå substans ( GM ), hvid substans ( WM ) og basalganglier ( BG ).

spec_gm

spec_wm

spec_bg

GM

WM

BG – lidt større voksel her er ok

 

Hvis det er andre steder der er visiteret kan det være en fordel at tage den kontralaterale side også – spørg lægen.

Som udgangspunkt ændres vokselstørrelsen 2*2*2 cm ikke, men hvis anatomi / patologi tillader det gerne lidt større voksel (bedre signal), men pas på med mindre voksel pga. signalfald.

 

Valg af sekvens / TE:

Normalt bruges singlevoksel press (press-sv) med TE 30 ms til alt.

Hvis man er i tvivl om en dobbelttop på 1.3 ppm er laktat kan man lave en ny spektroskopi med press-sv TE 135ms – hvis det er laktat vender toppene nu nedad!

Press-sv TE 270 ms bruges kun til Hippocampusspektroskopi.

 

Vigtigt:

Brug samme undersøgelse ( helst AX T2 ) til indlæggelse af alle voksler der skal skannes.

Hvis AX T2 er oblique skal spectroskopien også være det ellers kan vokslet ikke placeres på billedet.

Placér vokslet på billedet og repositionér kun på det billede IKKE I ANDRE PLANER – bladre frem og tilbage og se om lokalisationen er OK. Hvis man f.eks. vil have vokslet lidt mere kranielt, slettes vokslet og flytter axial position 1-2 snit kranielt – repositionér vokslet.

Det er vigtigt at det er det axiale plan der er aktivt til sidst ifht affotografering..

Læg om muligt ikke vokslet, så det indeholder store kar eller spinalvæske, da det forstyrrer shimning og metabolitconcentrationberegning. Det er dog ofte svært i praksis at overholde, da positionering i forhold til standardsteder eller patologi også er vigtig!

 

Skanning:

Start spectroskopien med ”Auto Prescan” og kontrollér prescan værdierne.

Shimning 2-7 Hz og vandundertrykkelse 95-99 %

Hvis shimningen er dårligere kan auto prescan gentages (én gang). Man kan også kontrollere om man evt. kan repositionere vokslet væk fra kar, blødning, knogle, forkalkning eller flow i spinalvæske.

Hvis undersøgelseskoden for spektroskopi uxz56 er påført, sendes henvisningen automatisk til spektroskopiberegningsmappen.

 

Metabolitter man normalt ser ( se påskriften på lactat-billedet ):

NAA: N-acetylaspartat (neuronmarkør)

Cr: Creatin (energimetabolisme)

Cho: Cholin ( tumormarkør, demyelinisering mm. )

mI: myoinositol (astrocyt markør, osmolyse ..? )

Fedt-toppe: diverse positioner under 2 ppm (øget ved degenerative sygdomme)

Eksempler:

spectrowm

spectro_fedt

Normal – WM (ved GM er toppen ved 3 ppm (Cr) lidt lavere end den ved 3.2 (Cho)

Voksel i malign tumor med nekrose (fedt-høj top) eller voksel i knogle / hud (fedt)

scec_lac

spectrosprit

Lactat – Lac: dobbeltop f.eks. ved infarkt

Alkohol – tripletop ca.1.2 ppm

 

For multivokselspektroskopi – se PRI dokument på dette.