Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ergoterapeuters og fysioterapeuters SKS-registrering i AS400 af specialiseret ambulant genoptræning inden for somatikken

 

Formål

Formålet med instruksen er at beskrive proceduren for SKS-registrering i AS400 af specialiseret ambulant genoptræning med henblik på at

  • • sikre ensretning af registreringer på tværs af sygehusene i Region Nordjylland (1)

  • • sikre kvalitet i den ergoterapeutiske og fysioterapeutiske registrering af genoptræningsydelser

  • • sikre ensartet afregning af genoptræningsaktiviteten med kommunerne i Region Nordjylland

  • • harmonisere registreringspraksis i Region Nordjylland med registrering i øvrige regioner med henblik på sammenlignelighed

Definition af begreber

Genoptræning:

Målrettet og tidsafgrænset samarbejdsproces mellem en patient, eventuelt pårørende og personale. Formålet med genoptræning er, at patienten opnår samme grad af funktionsevne som tidligere eller bedst mulig funktionsevne, bevægelses- og aktivitetsmæssigt, kognitivt, emotionelt og socialt (2,3)

 

Specialiseret genoptræning, som skal ydes på et regionalt sygehus:

Genoptræning, der fordrer et samtidigt eller tæt tværfagligt samarbejde på speciallægeniveau med henblik på en tæt koordinering af genoptræning, udredning og behandling eller

Genoptræning, der af hensyn til patientens sikkerhed forudsætter mulighed for bistand fra andet sundhedsfagligt personale, som kun findes i sygehusregi (2,3)

 

Genoptræningsplan:

Skriftlig plan, der senest ved udskrivningstidspunktet udleveres til patienter, der har et genoptræningsbehov efter udskrivelsen (2,3)

 

Referencer

  1. 1. Kodekatalog til indberetning af ergoterapeutiske og fysioterapeutiske ydelser til Statens Serum Institut, 6. udgave, september 2015

  2. 2. Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus. BEK nr. 1266 af 06/10/ 2014 Sundhedsloven, § 140

  3. 3. Vejledning om træning i kommuner og regioner, 08/10/2014

 

Bilag

  • • Vejledning i brug af ergoterapeutiske og fysioterapeutiske SKS-koder, april 2018

  • • Genoptræningskoder, april 2018