Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Perioperativ observation af patient med Camino trykmåler i O-anæstesi

 

Beskrivelse

Anlæggelse

Camino trykmåler anlægges af neurokirurg, assisteret af neurokirurgisk operationspersonale. Camino trykmåleren anlægges oftest på neurokirurgisk operationsgang. Kan dog også foregå på Traumestuen eller på ortopædkirurgisk operationsstue.

Beliggenhed

Camino-kateterspidsen er beliggende i hjerneparenkymet.

Observationer

Normalt ICP= 5-15 mmHg.

CPP (Cerebral Perfusion Pressure) ordineres i hvert enkelt tilfælde af neurokirurg.

CPP = MAP (Middel Arterielt Blodtryk) ÷ ICP.

Hvis patientens ICP er konstant stigende, eller pludselig bliver voldsomt stigende og lejrer sig over 20 mmHg i mere end 20 minutter, kontaktes anæstesilæge og neurokirurg.

Anæstesisygeplejersken kan forsøge at få patientens ICP ned ved at rette på patientens hoved (næse-navle i lige linje), kontrollere at pCO2–værdien er indenfor de givne rammer, eller give analgetika eller ekstra sedation.

Hvis ICP er negativt, vær da opmærksom på, om der er kurve på monitoren. Læs operationsbeskrivelsen og se, om der er noget der tyder på, at der er luft intrakranielt. Luft kan give negativt tryk! Kontakt neurokirurg.

Da Camino-slangen er et fiberoptisk materiale, der nemt knækker, må der ikke være knæk eller træk på Camino-slangen fra patienten til monitor.

Vær altid opmærksom på, om ICP-målingen og de kliniske tegn stemmer overens.

Nulstilling

Normalt er Camino trykmåleren 0-stillet fra neurokirurgisk OP.

Ved tvivl om målingen er korrekt, tilkaldes neurokirurg, som nulstiller Camino trykmåleren. Det gør neurokirurgen ved at tage kateteret ud af patienten til ”fri luft” Ved hjælp af den lille skruetrækker, som er hæftet til monitoren, skrues på Camino-kablet, indtil monitoren viser 0. Herefter placeres kateteret i patienten igen. Af hensyn til infektionsrisikoen skal dette gøres mindst muligt.

Indstiksstedet

Det sterile plaster skal fikseres godt og slutte tæt.

Plasteret skal skiftes, hvis det bliver løst, fugtigt eller forurenet.

I forbindelse med skift af plasteret desinficeres indstiksstedet med sterilt saltvand eller Klorhexidin-sprit 0,5%. Ved afvaskning skal der anvendes sterile medicinske engangshandsker eller non-touch teknik.

Indstiksstedet observeres for infektionstegn.

Andet

Ved patientens ankomst til operationsstuen tilkobles strømkablet til strøm, og monitoren placeres på et sikkert underlag. Hvis monitoren ikke er tændt, trykkes på ”On”-knappen. Tjek, at den valgte skala passer til patientens tryk. Det skal være således, at man klart kan se en kurve på skærmen. Ellers tryk på ”Scale”-knappen, indtil den ønskede skala kommer frem.

Sæt alarmgrænser. Dette gøres ved at trykke på knappen ”Alarm”. Tryk på pil op for at sætte den øvre alarmgrænse, og brug pilene til at regulere tallet med. Tryk på pil ned for at sætte den nedre alarmgrænse, og brug igen pilene til at regulere tallet med.

Formål

Anvendelse af Camino trykmåling muliggør en kontinuerlig måling af det intrakranielle tryk (ICP).

Referencer

Manual til Integra NeuroCare Camino fra firmaet Integra NeuroCare LLC San Diego, USA

Infektionshygiejne: Hygiejne ved brug af dræn (5.7)