Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Anæstesi til multiorgandonation

Når donor fra intensivafsnittet meldes klar til operation, tilkobles donor juletræet og følges til operationsafsnittet af anæstesisygeplejersken fra neurokirurgisk anæstesiafsnit og anæstesilæge ved meget ustabil donor/multiorgandonor.

Inden da er der klargjort til anæstesi på operationsstuen, og transplantationsholdet er ankommet.

Fremstilling til organdonation

  • • Anæstesiapparat klargøres

  • • Defibrillator på stuen

  • • Rullebord på stuen med ekstra (4 styk) Human Albumin 5%

Intensivafsnittet har bestilt 4 portioner SAG-M ved nyredonation, 10 portioner SAG-M ved multiorgandonation.

Det filtrerede blod er pakket i elektroluxkasser med 2 portioner i hver.

De plomberede kasser er holdbare i 3 timer udenfor køleskab.

Medicin der medbringes på stuen

  • • Haldid®

  • • Nimbex®

  • • Atropin

  • • Efedrin, Metaoxedrin

  • • Dopamin, Noradrenalin

  • • Heparin 5000 IE/ml

  • • Furix®

Transplantationsholdet medbringer og ordinerer yderligere medicin, som forventes anvendt.

Lejring og opstilling

Rygleje med anæstesiapparatet ved operationslejets hovedende.

Donors arme lejres ud til siderne.

Transplantationsholdet påsætter pads til defibrillering.

Anæstesi

Donor monitoreres med ekg, invasiv blodstryksmåling, saturation, timediureser, ETCO2, cardiac output (Vigileo, Cardio Q).

Der gives Haldid og Nimbex for at modvirke spinalreflekser (dette gives som bolus).

Da donors hormonelle stressrespons er ukontrollabelt, kan der forekomme cirkulatorisk instabilitet på grund af frigørelse af katecholaminer. Derfor er der ofte behov for at fortsætte med kredsløbsterapi (dopamin eller noradrenalin eller vasopressin).

Man tilstræber at bevare ooptimale fysiologiske parametre.

Det er ikke et krav at føre separat anæstesiskema. Værdier, medicin- og væskeindgift noteres i så fald på observationsskemaet fra intensivafsnittet.

Tidspunktet for eventuel tang på aorta noteres, ligesom tidspunktet for hjertestop.

Specielt ved multiorgandonation

Efter kirurgens ordination hepariniseres donor peroperativt med Heparin 300 IE/kg i centralt venekateter.

Specielt ved hjerte- og eller lungedonation

Ved donation af hjerte/lunger vil der komme en anæstesilæge fra Rigshospitalet eller anden modtagerafdeling. Denne vil hjælpe anæstesipersonalet med specielle tiltag ved lungeudtagningen. (Ankommer som regel først efter operationen er startet).

Efter kirurgens ordination hepariniseres donor peroperativt med Heparin 300 IE/kg i centralt venekateter.

Ved hjertedonation seponeres CVK kateteret lige før, der påsættes tang.

Efter donationen

I samarbejde med operationssygeplejersken på K-OP:

Under forudsætning af, at der ikke skal udføres retsmedicinsk obduktion, istandgøres donor efter sædvanlige retningslinier.

I modsat fald lades tuben, CVK, diverse IV-adgange, blærekateter in-situ.

Alle blanketter skal være udfyldt fra intensivafsnittet.

Donor følges eventuelt tilbage til intensivafsnittet eller køres til kapellet efter aftale med familien.

Referencer

Petersen E, Severinsen I K, ”Donoroperationen – vejledning for operations- og anæstesipersonale på donorafdeling”, Skejby Sygehus, 2003