Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Anæstesi til multimultiorgandonation på neurokirurgisk operationsafsnit

Donor hentes på intensivt afsnit af anæstesisygeplejerske og anæstesilæge, når der er klargjort til anæstesi på operationsstuen, og transplantationsholdet er ankommet.

Afhentningen planlægges og aftales med intensivt afsnit, så der kan tages hensyn til de pårørendes ønsker om at tage afsked.

Fremstilling til organdonation

  • • Anæstesiapparat klargøres

  • • Defibrillator på operationsstuen

  • • Medicin på operationsstuen: Haldid, Nimbex, Noradrenalin, Heparin, Esmolol.

Transplantationsholdet medbringer og ordinerer yderligere medicin, som forventes anvendt.

Lejring og opstilling

Rygleje med anæstesiapparatet ved operationslejets hovedende.

Donor lejres med arme på armborde vinkelret på kroppen.

Transplantationsholdet påsætter pads til defibrillering.

Anæstesi

Donor monitoreres med ekg, invasiv blodtryksmåling, saturation, timediureser, ETCO2 og eventuelt EV1000.

Under operationen er der af kirurgisk tekniske årsager, behov for yderligere indgift af muskelrelaksantia og opioid. Donors hormonelle stressrespons er ukontrollabelt pga. manglende cerebral hæmning. Der kan derfor forekomme en markant stigning af catecholaminer i blodbanen med ustabilitet af puls og blodtryk. Ved behov anvendes Noradrenalin, Isoprenalin, Esmolol og Nitroglycerin.

Under operation tilstræbes:

  • • MAP 60 (-70) - 90, systolisk blodtryk <160

  • • Hæmoglobin efter vanlige retningslinjer

  • • Normoventilation, neutral pH, PaO2 > 12 kPa og SAT > 95%, PEEP ≥ 5.

  • • BS 6-10

  • • TD > 1 ml/t. Ved TD > 4 ml/kg/t og stigende P-Na ≥ 145-150 gives Minirin 1-2 µg iv.

  • • Temp > 35°C

Der gives Heparin 300 IE/kg i.v. efter ordination fra kirurg.

Organerne udtages via sternumsplit og tværsnitsincision. Organerne frilægges i rækkefølgen: nyrer, lever, pancreas, lunger og hjerte. De udtages i rækkefølgen: hjerte, lunger, lever, pancreas og nyrer. Organerne skal i forbindelse med udtagningen perfunderes med en speciel væske, som udtagningsholdene selv medbringer og administrerer.

Der kan i forbindelse med kanylering af karrene og især hjertet forekomme arytmier. Dette kræver sædvanligvis ingen behandling.

Ved donation af lunger kommer der en anæstesilæge fra Rigshospitalet, som vil hjælpe anæstesipersonalet med specielle tiltag ved lungeudtagningen. Hvis lungerne skal doneres til et andet land end Danmark, vil der ikke komme en anæstesilæge. Anæstesipersonalet guides da gennem proceduren af kirurgen. Udtagningsholdene har brug for assistance til blodprøvetagninger. Blodprøverne udtages via arterietryksættet. Der anvendes blodprøveglas og studser, som operationsholdene medbringer.

Det er ikke et krav at føre separat anæstesiskema. Værdier, medicin- og væskeindgift noteres i så fald på observationsskemaet fra intensivafsnittet.

Når cirkulationen til organerne er afbrudt, afkobles respiratoren. Tidspunktet noteres.

Anæstesipersonalets rolle er afsluttet. Kirurgen (oftest urologen) færdiggør operationen.

Efter donationen

I samarbejde med operationssygeplejersken på K-OP:

Under forudsætning af, at der ikke skal udføres retsmedicinsk obduktion, istandgøres donor efter sædvanlige retningslinjer. I modsat fald må intet seponeres fra afdøde.

Alle blanketter skal være udfyldt fra intensivafsnittet.

Donor følges eventuelt tilbage til intensivafsnittet eller køres til kapellet efter aftale med familien.

Referencer

https://www.organdonation.dk/guideline/