Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Den normale fødsel

 

Alternativt udtryk: Den indgrebsfrie fødsel (kodes som accouchement: BXA1)

 

Definition: En fødsel betegnes som normal, når følgende kriterier er opfyldt:

                        

 • • Ét barn i hovedpræsentation til termin (uge 37+0 til 41+6)

 • • Graviditeteten er forløbet uden komplikationer, der fordrer intervention ved fødslen

 • • Spontant indsættende veer, eller vandafgang som efterfølges af veer inden for 24 (36) timer.

 • • Normal progression (se nedenfor).

 • • Vefrekvens: højst 5 veer pr. 10 min. Minimum et minuts pause mellem veerne.

 • • Spontan løsning af placenta inden for 30 min. efter barnets fødsel.

 

Følgende udelukker ikke at fødslen betegnes som normal.

  • Smertelindring under alle former – undtaget generel anæstesi

  • Hindesprængning ved orificium ≥ 6 cm, hvor hindesprængning foretages af ”bekvemmelighedshensyn” – ikke som vestimulation

  • Bristninger gr. 1 og 2 samt bristninger i vagina (ikke høj) eller labia

  • Blødning på maksimalt 500 ml. Der gives profylaktisk 10 ie syntocinon im. efter barnets fødsel.

 

 

Overvågning:

Hjertelyd:

Modtagelsen: Der lyttes over 1 minut, og resultatet noteres i journalen

Udvidningsperioden: som hovedregel lyttes 3 x 5 sek med 15–30 min interval, idet der tages hensyn til veernes hyppighed og styrke. Der lyttes efter en ve for at opspore/udelukke sene decelerationer samt før og efter vaginaleksploration med henblik på at registrere accelerationer på denne. Overvågningen kan efter klinisk vurdering og praktiske forhold gennemføres med lidt større tidsintervaller, f.eks. hvis den fødende sover, går tur etc.

Uddrivningsperioden: Fra orificium er udslettet til kvinden begynder at presse lyttes 3 x 5 sek hver 15.min, efter en ve. I presseperioden lyttes 3 x 5 sek efter hver ve og/eller hvert 5.min 

 

 

Progression:      

 

I den aktive fase – collum udslettet og orificium min. 3 cm og regelmæssige veer.

Orificium dilaterer min. 1/2 cm per time vurderet over 3-4 timer.

En gang i løbet af den aktive fase er det acceptabelt, at der er en pause/svækkelse i vearbejdet på op til 2 timer.

 

I uddrivningsperioden

Uddrivningsperioden inddeles i to stadier:

1. Fra orificium er udslettet, - til caput er på bækkenbunden, fuldt roteret (dvs at største obstetriske omfang har passeret spinae).

2. Fuldt roteret caput på bækkenbunden til barnets fødsel.

Ad. 1: Hvis der opstår fysiologisk vesvækkelse, når orificium er udslettet, kan det afventes at veerne rejser sig igen i 1 time, forudsat at barnet har det godt. Fra veerne har rejst sig til caput er på bækkenbunde må der højst gå en time.

Ved epidural kan vesvækkelsen vare op til 2 timer.

Kvinden bør ikke presse aktivt, før caput er på fuldt roteret på bækkenbunden.

Ad 2

Presseperioden:

Kvinden kan presse aktivt i op til en time.

 

Afnavling:

Ved den normale fødsel af det raske barn må jordemoderen selv vurdere, hvornår der skal afnavles. Ved dobbelt afklemning kan pH-bestemmelse afvente 30 min.

(Af hensyn til afdelingens rutinemæssige STAN-evaluering bør det noteres, hvis der ikke afnavles straks.)

 

Den første amning

Starten på et godt ammeforløb kan grundlægges allerede umiddelbart efter fødslen.

Den raske nyfødte lægges straks efter fødslen hud-mod- hud ved moderens bryst. Her lades barnet uforstyrret i mindst en time eller indtil det selv har vist interesse og har suttet første gang.

Det vil sige vejning, måling og børneundersøgelse først udføres efter min. 1 time – evt. gerne længere afventen.

 

Børneundersøgelse

Børneundersøgelsen skal fortages af jordemoderen, inden barnet forlader fødegangen. Der bliver ikke rutinemæssigt tilbudt yderligere børneundersøgelse inden udskrivelsen.

 

Tovholdere: Jytte Pihl/Connie Hermansen

Diskuteret i OBIRENO: 041207;050208  Godkendt: 050208