Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sygeplejeopgaver ved ECT - Klinik Psykiatri Nord

 

Formålet med denne instruks er at beskrive de praktiske sygeplejefaglige procedurer og opgaver i forbindelse med ECT-behandlingen på Brønderslev Psykiatriske Sygehus.

Der er ansat sygeplejersker til at varetage de sygeplejefaglige opgaver i forbindelse med ECT-behandlingen. De sygeplejefaglige opgaver under opvågningsfasen varetages af det medfølgende uddannede personale.

Instruksen omfatter således beskrivelser af ECT-arbejdsopgaver for personale i sengeafsnittene/boformerne og opgaver for behandlersygeplejersker i ECT-afdelingen.

 

Definition af begreber

ECT er en forkortelse for Electro-Convulsive-Therapy, dvs. krampebehandling fremkaldt af elektrisk strøm. ECT er en veldokumenteret behandlingsform, der især benyttes i behandlingen af svære former for depression, mani og ved psykoser præget af voldsom, akut uro. Adskillige kontrollerede undersøgelser har vist, at ECT er meget effektivt ved depression.

 

Sygeplejeopgaver for plejepersonale på sengeafsnit/boform

Opgaver inden patienten ankommer til ECT-afdelingen

 • • Følge op på orienteringen til patient og pårørende vedr. behandlingens formål, teknik og bivirkninger

 • • Udlevere skriftligt informationsmateriale

 • • Sikre at de ordinerede blod- og urinprøver, røntgen af thorax samt EKG er bestilt og udført

 • • Sikre at prøve svarene er set og signeret af en læge inden første behandling

 • • Patientens højde, vægt og BMI dokumenteres i ECT - journalen

 • • Følge op på lægens vurdering af tandstatus

 • • Sikre at patienten ikke har tunge piercing, neglelak og make–up på i forbindelse med behandlingen

 • • Sikre at patienten er fastende mindst 6 timer før anæstesien. De må frit drikke vand, saft, te og kaffe (uden mælk, gerne med sukker) indtil 2 timer før behandlingen.

 • • Opmærksomhed på morgen blodsukker hos patienter der har diabetes

 • • Medicinering i forbindelse med ECT – behandling, følg ordinationerne

 • • Morgenmedicin må gives indtil 2 timer før ECT – behandlingen med ½ glas vand

 • • Temperatur, puls og blodtryk måles aftenen før og om morgenen inden ECT- behandlingen

 • • Patienten skal have tømt blære umiddelbart inden ECT – behandlingen

 • • Sikre at patienten ikke bærer hårclips, smykker og kontaktlinser i forbindelse med behandlingen

 • • Sikre at patienten bærer identifikationsarmbånd (Identifikation af patienter i Psykiatrien)

 • • ”Orienteringsstatus” f.eks. navn, dag, alder, tid og sted

 • • Sikre at ECT journalen, de nyeste blodprøvesvar og EKG samt tidligere ECT journaler følger patienten til ECT – behandlingen

 

Opgaver inden og under ECT-behandlingen

 • • Patienten ledsages til ECT – behandlingen af plejepersonale (SSA eller sygeplejerske)

 • • SSA/sygeplejersken yder omsorg for patienten i venteværelset

 • • Patienten hjælpes op på behandlingslejet, fodtøj, bælte og strammende tøj fjernes/løsnes

 • • Bruger patienten høreapparat/briller fjernes hjælpemidlerne, når patienten ligger på behandlingslejet

 • • Behandlersygeplejersken og medfølgende SSA/sygeplejersken kører patienten på opvågningsstuen

 

Opgaver efter ECT-behandling, i opvågningsfasen

Observationer/opgaver for SSA/sygeplejersken under opvågningsfasen:

 • • Puls dokumenteres i journal

 • • Blodtryk dokumenteres i journal

 • • Ilt > 2 – 4 I/minut på nasal katheter

 • • Pulsoxymeter påsættes, saturationen skal være over 92 % ellers henvendelse til anæstesipersonalet

 • • Observation af bevidsthedstilstand, kvalme, hudtemperatur og – farve, cirkulation, smerter

 • • Evt. varetagelse af væsketerapi ifølge ordination

 • • Patienten skal forblive på lejet indtil han/hun er vågen

 • • Patienten orienteres om at behandlingen er overstået

 • • Evt. tandprotese sættes i munden

 • • Tilbyde patienten væske

 • • Seponering af venflon

 • • Smerter, kvalme, hovedpine samt muskelsmerter rapporteres til næste ECT behandling

 • • Når patienten er vågen følges han/hun tilbage på afdelingen/boformen af det medfølgende sundhedspersonale, efter vurdering af den ansvarlige ECT/opvågnings sygeplejerske.

 • • SSA/sygeplejersken tager pt.s ECT-journal tilbage til sengeafsnittet, hvor den opbevares, til pt.s næste ECT-behandling.

 

Sygeplejeopgaver i sengeafsnittet/på Boform efter ECT – behandlingen

 • • Patienten tilbydes mad

 • • Evt. smertestillende medicin ved f.eks hovedpine, muskelsmerter

 • • ”Re-orientering” f.eks. navn, dag, alder, tid og sted

 • • Patienten tilbydes at hvile et par timer

 • • Observation af almentilstand resten af dagen

 • • Patienten må hjemsendes efter 2 timer ved velbefindende uden ledsager til hjemmet.

 

Opgaver for sygeplejersker i ECT-afdelingen

Opgaver inden patienten ankommer til ECT-afdelingen

 • • Aflytte telefonsvarer med henblik på ændringer i dagens behandlingsprogram.

 • • Evt. justering dagens behandlingsprogram.

 • • Udskrive listen over patienter der er på dagens behandlingsprogram.

 • • Sikre at den psykiatriske reservelæge og anæstesilægen får listen over dagens patienter.

 • • Narkosesygeplejerske sætter medicin frem. (Tiomebumal, Suxameton, Rocuronium, Propofol, Adrenalin, Atropin, Primperan)

 • • Narkosesygeplejerske tænder og indstille scoop.

 • • Tænde og indstille Thymatron systemet. (ECT-apparatet)

 • • Stille drikkevarer i køleskabet. (Vand og juice)

 • • Lave The/Kaffe til patienter

 • • Væde non-woven swabs med isotonisk Nacl (”Pads”)

 • • Kort morgenmøde med psykiatrisk reservelæge, anæstesilæge, anæstesisygeplejerske og det sygeplejefaglige personale, der er tilknyttet ECT-afdelingen.

 

Modtagelse og forberedelse af patienten

 • • Patienten og medfølgende personale modtages i ECT-afdelingens venterum.

 • • Hente og følge patienten til behandlingsstuen.

 • • Hjælpe patienten op på lejet.

 • • Fodtøj tages af og patienten lejres.

 • • Fjern eventuelle smykker, hårklips, kontaktlinser og tandprotese.

 • • Sikre sig at patienten bærer indentifikationsarmbånd, som er obligatorisk for patienter at bære for at kunne modtage ECT-behandling.

 • • Kort orientering til patienten om, hvad der skal foregå.

 • • Anvise det medfølgende personale en plads på behandlingsstuen.

Sygeplejefaglige opgaver under behandlingen

 • • Elektrodemærkater sætters på patienten til EEG og EKG.

 • • Iltsaturationsmåler sættes på højre pegefinger.

 • • Blodtryksmanchet lægges om højre overarm.

 • • Elektroder til scoop påsættes og scoop tilkobles.

 • • Puls og blodtryk måles.

 • • Deltager i Sikkerhedstjek

 • • Patienten holdes i hånden til narkosen virker.

 • • Bideskinne isættes.

 • • Blotlægge fødder og mærke muskel tonus.

 • • Tid og krampeintensitet måles.

 • • Bideskinne fjernes.

 • • Puls og blodtryk måles igen.

 • • Sikre der er frie luftveje.

 • • Observere om der er optimal saturation.

 • • Elektroderne og elektrodemærkater fjernes.

 • • Fjernelse af blodtryksmanchet.

 • • Hjælpe med at lejre patienten på siden.

 • • Cellestof ved hovedpuden.

 • • Sengehesten slås op.

 • • Hente dropstativ i opvågningsstuen/depotrum, hvis patienten har brug for væskebehandling efterfølgende.

 • • Patienten køres på opvågningsstuen.

 

Administrative opgaver for sygeplejersken

 • • Planlægge næste dags behandlingsprogram.

 • • Næste dags behandlingsprogram sendes pr. mail til Vice-Klinikchef i Klinik Nord, psykiatere samt Anæstesien i Hjørring.

 • • Orienterer de forskellige afsnit/boform pr. telefon om nye behandlingstider.

 • • Arkiverer patientlisten i ECT-protokollen.

 • • For ambulante patienter i ECT-behandlingen opbevares ECT-behandlingsjournalen i ECT-afdelingen.

 • • EEG udskrifterne arkiveres i ECT-afdelingen.

 • • Slukke behandlings- og overvågningsinstrumenter.

 • • Oprydning i ECT-afdelingen. (Opvågningen, behandlingsstuen, venterum, køkken, kontor)

 • • Sortere affald/sygehusaffald.

 • • Bestille depotvarer og køkkenvarer via kostrekvisitioner.

 • • Bestille medicin.

 • • Sætte depotvarer på plads.

Sygeplejeopgaver ved ECT – behandling med tvang

ECT – behandling kan gives med tvang på vital indikation og følger herudover almindelige regler for tvangsbehandling

 • • SSA/sygeplejersken som ledsager patienten og skal medvirke til tvangsbehandlingen, skal have indgående kendskab til patienten og blive hos patienten under hele forløbet

 • • Sikre at Tvangsprotokollen medfølger til ECT - behandlingen

 • • Sygeplejeopgaverne er som beskrevet ovenfor

 

Sygeplejeopgaver ved ambulant ECT – behandling

Kriterier og instruks vedrørende ambulant ECT – behandling sker med udgangspunkt i Psykiatriens overordnede retningslinje om ECT – behandling

 

 • • Behandlersygeplejersken i ECT – afdelingen er ansvarlig for, at der forefindes identifikations labels på den ambulante patient, til anvendelse i forbindelse med patientidentifikation

 • • Sygeplejeopgaverne i tilknytning til ECT-behandlingen og i opvågningsrummet er som beskrevet ovenfor

 • • Sygeplejeopgaverne før og efter ECT–behandlingen varetages af det medfølgende personale eller pårørende

 

Studerende/elever og nyt personale

Det betragtes som ønskeligt, at studerende, elever og lignende, som led i deres uddannelse, modtager undervisning i ECT-behandling. Dog vil det kun være muligt at overvære behandlingen, når studerende, elever og lignende er kontaktperson for den patient, der har behov for ECT-behandling. Af hensyn til patienten er antallet af personer, der er til stede under behandlingen, begrænset til en person udover det faste personale tilknyttet ECT-afdelingen.

 

Dokumentation

Foretagne observationer og interventioner dokumenteres i Sygeplejejournalen og observationsskema

 

 

Referencer

Bolwig, Tom G m.fl.(2002) ECT Behandling I Danmark. ECT- udvalgets betænkning. Dansk Psykiatrisk Selskab

ECT behandling i Psykiatrien

Rosenberg, Raben (2008) Elektrisk krampebehandling. PsykInfo Risskov.

Tehrani, Elisabeth, jensen Winther, Lone og Videbech, Poul (2009) ECT – vejledning 3. udgave Aarhus Universitetshospital, Risskov

Patientjournalen i Psykiatrien i Region Nordjylland

 

Grundlag for psykiatrisk sygepleje Psykiatrien i Region Nordjylland (2009)

http://www.rh – vejledninger.dk ECT, sygepleje ved

Retningslinje for Ambulant ECT - behandling

 

Retningslinje Patienters ophold i opvågningsenhed efter ECT – behandling, fællespsykiatrisk retningslinje Claus Zander, Elisabeth Tehrani m.fl. Risskov (2010)

Retningslinje for Sygeplejeopgaver i ECT – afdelingen i Psykiatrien i Region Nordjylland (2010)

Sundhedsloven lovbekendtgørelse nr.95 af 7.2.2008

 

Patienttransport med sundhedsfaglig ledsager i Psykiatrien

Identifikation og sikkerhedstjek i forbindelse med ECT