Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Destruktion af nedfrosne embryoner/blastocyster

 

Formål

At sikre, at destruktion af nedfrosne embryoner/blastocyster sker i overensstemmelse med Fertilitetsenheden Aalborg Universitetshospitals politik, mål og kravgrundlag i øvrigt.
 

Beskrivelse

Baggrund, anvendelse og gyldighed

I henhold til ”Lov om ændring af lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v.” § 1 (LOV nr 129 af 30/01/2021) destrueres nedfrosne embryoner/blastocyster, når kvinden fylder 46 år.

 

Ansvar

Laboratorielederen har det overordnede ansvar på proceduren. Den/de områdeansvarlige er ansvarlig(e) for, at medarbejderen informeres og undervises i procedurens indhold. Medarbejderen er herefter personlig ansvarlig for, at proceduren efterleves i praksis.

  
Fremgangsmåde

 1. 1. I Formatex fremkommer en advarsel om, at der er nedfrosne embryoner/blastocyster, som er udløbet. Det fremgår ikke, hvilken patient de nedfrosne embryoner/blastocyster tilhører, men i stedet for cyklussen f.eks. #42.

 2. 2. For at finde frem til patienten indtastes cyklus f.eks. CID#42 under ”Find patient” i Formatex.

 3. 3. Herefter findes patientens fryseskema med de uddaterede æg i mappen "Fryseskemaer 2004 →" under patientens fødselsdato.

 4. 4. Find patienten i Formatex og tryk på frysersymbolet, for at se hvilke æg der er i beholderen. Destruer det/de uddaterede æg, ved at markere ægget og tryk destruer. Det er vigtig kun at destruere de æg, som er uddateret, patienten kan godt have flere æg, som uddateres senere.

 5. 5. Fryseskemaet sættes bagerst i mappen ”Embryoner/blastocyster til destruktion” og destrueres på et senere tidspunkt.

 

På datoen for destruktion:

 1. 6. Frysestråets placering i Espace 151 eller Mortek fryseren aflæses på fryseskemaet.

 1. 7. Frysestrået tages op af den pågældende fryser, og der kontrolleres af 2 personer (2 bioanalytikere eller læge, sygeplejerske eller sekretær), at det på frysestrået anførte navn, CPR-nummer og dato er identisk med det på fryseskemaet.

 2. 8. De 2 personer, der har kontrolleret CPR-nummer, navn og dato skriver deres initialer, samt dato for destruktion på fryseskemaet. 

 3. 9. Frysestrået destrueres ved at kassere det i en hvid spand til biologisk affald.

 4. 10. Fryseskemaet lægges i patientens journal.

 5. 11. Hvis patienten ikke har flere embryoner/blastocyster i fryseren gives besked til sekretærerne om, at journalen kan afsluttes.

 6. 12. Patientens data overstreges på kalenderen for nedfrysning og data i oversigtskema for Espace 151 eller Mortek fryseren viskes ud.