Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Behandling af børn og unge med depression

 

 

Formål

 

At give retningslinje for behandling af børn og unge med depression.

 

 

Definition af begreber

Børn er 0 – 14 år. Unge er 15 – 18 år.

 

SSRI-præparater:

SSRI er en forkortelse af den engelske betegnelse "Selective Serotonin Reuptake Inhibitor", som refererer til midlernes biokemiske virkningsmåde på hjernecellerne.

 

Beskrivelse

 

  • • Børn og unge med depression og deres forældre tilbydes psykoedukation.

 

  • • Der skal iværksættes reduktion af eventuelle psykosociale belastninger. Der kan være behov for koordinering af indsatsen i forhold til barnet/den unge /familien ved et netværksmøde.

 

  • • Såfremt der er identificeret psykiatrisk komorbiditet iværksættes intervention og behandling afhængigt af type og grad af komorbiditet om muligt før specifik depressionsbehandling iværksættes.

 

Let depression:

 

  • • Børn og unge med let depression uden alvorlig psykiatrisk komorbiditet bør behandles i primærsektoren

 

Ved moderat til svær depression:

 

  • • Stillingtagen til medicinsk behandling.

 

  • • Psykoterapi eller støttende strukturerede samtaler

 

  • • Evt. familiesamtaler

 

Medicinsk behandling

Behandlingsanbefalinger fremgår af Sundhedsstyrelsens ”Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser samt www.medicin.dk. .

 

Såvel akut medikamentel behandling af depression som vedligeholdende og forebyggende

behandling skal iværksættes af en speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri/psykiatri, eller under supervision af en sådan. Vedligeholdelsesbehandling kan for unge varetages af den alment praktiserende læge efter udarbejdelse af en aftale herom.

 

Aktuelt er fluoxetin det eneste præparat med indikationen depression hos børn fra 8 år i Danmark. Dette præparat må derfor anbefales som førstevalg, med mindre særlige forhold taler imod dette. Såfremt fluoxetin ikke tåles eller barnet tidligere med succes har været behandlet med sertralin eller citalopram kan disse anvendes som førstevalg. Anden medikamentel behandling anbefales ikke.

 

Fluoxetin: dosis 10 mg dgl. i 1-2 uger, herefter evt. dosisøgning til 20 mg (max. 40 mg)

Såfremt fluoxetin ikke tåles eller barnet tidligere med succes har været behandlet med et af

nedenstående præparater kan alternativt vælges:

 

Citalopram: dosis 10 mg i 1-2 uger, herefter evt. dosisøgning til 20 mg (max. 40 mg)

 

Sertralin: dosis 25 mg i 1-2 uger, derefter evt. dosisøgning til 50 mg (max 100 mg)

I sjældne tilfælde kan man ved partiel effekt overveje yderligere dosisøgning.

 

Bivirkninger af SSRI-præparater er stort set de samme, som beskrives hos voksne. Børn og unge som er i behandling med SSRI-præparater bør overvåges, især i den første periode af behandlingen med hensyn til risiko for øgning af angst, selvmordstanker og aggressive tanker.

Der skal foretages regelmæssig vurdering af evt. respons eller ikke-respons af medicinering, og evt. overveje dosisøgning, skift af præperat eller at stoppe med behandlingen, hvis tilstrækkelig effekt af medicineringen ikke opnås.

Aftrapning af antidepressiv medicin bør ske over mindst en 4- ugers periode.

 

Referencer

www.medicin.dk

http://www.bupnet.dk/Depression-hos-børn-og-unge.170.aspx

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser

Behandling af depressionssygdomme

https://www.sst.dk/da/nyheder/2016/ny-retningslinje-for-ikke-medicinsk-behandling-af-depression