Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Steril Intermitterende Kateterisation – SIK

Formål

At patienter med behov for éngangs- eller intermitterende kateterisation får korrekt behandling, og at denne lever op til de hygiejniske retningslinjer og nationale standarder.

Beskrivelse

Ved behov for urindrænage skal førstevalg være Intermitterende Kateterisation. Er patienten vant til intermitterende kateterisation og klarer selv kateterisationen under indlæggelsen, kan patienten anvende Ren Intermitterende Kateterisation (RIK). Udføres kateterisationen af personale skal der anvendes steril procedure (SIK). Se i øvrigt Urinvejsdrænage (5.5)

Permanent kateter (transurethralt) anlægges udelukkende ud fra faste kriterier se: transurethralt kateter

Formål med intermitterende kateterisation

 • • at bevare normal fyldning og tømning af blæren.

 • • at forebygge urinvejsinfektioner og hindre opadstigende infektioner til nyrerne
  - ved fuldstændig tømning af blæren.

 • • at forebygge og behandle striktur.

 • • at hindre urinlækage, hvilket kan være en følge af en overfyldt blære.

 • • at genetablere blærens funktion (ikke altid realistisk men ej heller usædvanligt).

 • • at forbedre livskvaliteten, undgå lugtgener.

 • • at instillere midler (fx medicin) i blæren i forbindelse med undersøgelse og behandling

 • • at undgå komplikationer som kan ses ved transurethralt blærekateter:
  - urinvejsinfektioner
  - slimhindeskader
  - urethrastriktur
  - stendannelse.

 

SIK udføres 2-6 gange i døgnet afhængig af indikation og urin produktion (hyppigere ved urinvejsinfektion). Det tilstræbes at undgå overfyldt blære - max 350-400 ml. sammenlagt pr. tømning.

Indikationer for intermitterende kateterisation

 • • Ufuldstændig eller manglende blæretømning

 • • Inkontinens

 • • Urinvejsinfektion forårsaget af:
  - residualurin
  - permanent kateterbehandling

 • • Undersøgelse og behandling af blæresygdomme

Procedurebeskrivelse ved SIK

 • • Håndhygiejne udføres før og efter kateterisation.

 • • Der anvendes sterilt hydrofilt coated kateter.

 • • Emballagen tapes fast et passende sted.

 • • Rent halehåndklæde lægges under patienten.

 • • Rene éngangshandsker tages på.

 • • Ved synlig forurening afvaskes genitalia med vand og evt. sæbe, olie, vaskecreme eller vådserviet egnet til nedre toilette.

 • • Der tørres med rent håndklæde.

 • • Kateterisationssæt pakkes ud og anbringes på sterilt stykke.

 • • Installagel (klorhexidin 0,05%/lidokain 2%) gøres klar.

 • • Sterilt underlag fra kateterisationssæt anbringes mellem pt´s ben og kateterisationssættet sættes herpå.

 • • Vattamponer overhældes med sterilt vand eller NaCl.

 • • Hos kvinder: Labia adskilles og meatus området afvaskes med sterile vattamponer og saltvand/vand, der benyttes engangspincet.

 • • Hos mænd: Præputium trækkes tilbage med den ene hånd, og penis holdes lodret. Glans og orificium afvaskes med sterile vattamponer og saltvand/vand, der benyttes engangspincet.

 • • Sterile handsker tages på.

 • • Kateteret indføres under aseptisk teknik - som udgangspunkt vælges kateterstørrelse: CH 10 til kvinder og CH 12 til mænd.
  Ved indføring og udtagning af kateteret tages hensyn til anatomiske forhold - ved mænd holdes penis opad, så den peno-scrotale vinkel er rettet ud og urinrøret er U-formet.

 • • Urinen tømmes ud i ren kolbe eller ren urinpose.

 • • Normal blæretømning tager ca. 5 minutter.
  Så vidt muligt skal patienten stå, sidde eller have hævet hovedgærde.

 • • Kateteret trækkes langsomt ud.

 • • Kateteret er éngangs og kasseres efter brug.

 • • Urinmængden måles og registreres.

 • • Ved diurese over 400 ml. udføres SIK oftere.

Referencer

Referencer:

PRI: Urinvejsdrænage (5.5): https://pri.rn.dk/Sider/22760.aspx

Nationale infektionshygiejniske retningslinjer – Forebyggelse af urinvejsinfekton i forbindelse med urinvejsdrænage og inkontinenshjælpemidler, udgave 11, 2015, bilag 1.6:

https://www.ssi.dk/~/media/Indhold/DK%20-%20dansk/Smitteberedskab/Infektionshygiejne/NIR/NIR%20Urinvejsinfektion.ashx