Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Steril Intermitterende Kateterisation – SIK

Formål

At patienter med behov for éngangs- eller intermitterende kateterisation får korrekt behandling, og at denne lever op til de hygiejniske retningslinjer og nationale standarder.

Beskrivelse

Ved behov for urindrænage skal førstevalg være Intermitterende Kateterisation. Er patienten vant til intermitterende kateterisation og selv klarer kateterisationen under indlæggelsen, kan patienten anvende Ren Intermitterende Kateterisation (RIK). Udføres kateterisationen af personale skal der anvendes steril procedure (SIK). Se i øvrigt Urinvejsdrænage (5.5)

Permanent kateter (transurethralt) anlægges udelukkende ud fra faste indikationer. Se: transurethralt kateter

Årsag til urinretention. Se Urinretention

Formål med intermitterende kateterisation

 • • at bevare normal fyldning og tømning af blæren.

 • • at forebygge urinvejsinfektioner og hindre opadstigende infektioner til nyrerne
  - ved fuldstændig tømning af blæren.

 • • at forebygge og behandle striktur.

 • • at hindre urinlækage, hvilket kan være en følge af en overfyldt blære.

 • • at forsøge at genetablere blærens funktion.

 • • at forbedre livskvaliteten, undgå lugtgener.

 • • at instillere midler (fx medicin) i blæren i forbindelse med undersøgelse og behandling

 • • at undgå komplikationer som kan ses ved transurethralt blærekateter:
  - urinvejsinfektioner
  - slimhindeskader
  - urethrastriktur
  - stendannelse.

 

SIK udføres 2-6 gange i døgnet afhængig af indikation og urin produktion (hyppigere ved urinvejsinfektion). Det tilstræbes at undgå overfyldt blære - max 400-500 ml. sammenlagt (naturlig vandladning + SIK) pr. tømning.

Indikationer for intermitterende kateterisation

 • • Ufuldstændig eller manglende blæretømning ved spontan naturlig vandladning

 • • Inkontinens forårsaget af dårlig tømt blære.

 • • Urinvejsinfektion forårsaget af:
  - residualurin
  - permanent kateterbehandling

 • • Undersøgelse og behandling af blæresygdomme

 • • Pollakisuri og eller hyppig nycturi forårsaget af dårlig blæretømning

Procedurebeskrivelse ved SIK

 • • Håndhygiejne udføres før og efter kateterisation.

 • • Der klargøres et sterilt hydrofilt coated kateter ch 10-14, ved mænd vurderes der om der er behov for tiemannspids/kuglespids ved stor prostata/besværlig indføring, evt. et kateterisationssæt bestående af sterilt sugende stykke, sterile swaps/sterile vattamponer til afvaskning, ren/steril kapsel til urinopsamling, NaCl. eller sterilt vand til afvaskning, rene handsker til afvaskning og sterile handsker til selve kateterisationen.

 • • Kateteret tapes fast et passende sted.

 • • Rene éngangshandsker tages på.

 • • Der placeres sugende underlag under patienten

 • • Ved synlig forurening afvaskes genitalia med vand og evt. sæbe, olie, vaskecreme eller vådserviet egnet til nedre toilette.

 • • Kateterisationssæt pakkes ud og det sterile stykke placeres under patienten

 • • Vattamponer overhældes med sterilt vand eller NaCl.

 • • Der afvaskes med steril non-touch teknik dvs. at man, med rene handsker, med en hånd adskiller labia/ blotter glans og med den anden afvasker med de våde sterile swaps uden at berøre det afvaskede område igen eller med den rene handske.

 • • Sterile handsker tages på.

 • • Kateteret indføres under aseptisk teknik - som udgangspunkt vælges kateterstørrelse: CH 10 til kvinder og CH 12 til mænd. Mænd; ved anvendelse af tiemannspids skal spidsen vende op ad under hele proceduren, på håndtaget er der en indikator, der fortæller hvordan kateteret vender når indføringen er startet.
  Ved indføring og udtagning af kateteret tages hensyn til anatomiske forhold - ved mænd holdes penis opad, så den peno-scrotale vinkel er rettet ud og urinrøret er U-formet.

 • • Urinen tømmes ud i ren kolbe/ kapsel eller ren urinpose.

 • • Normal blæretømning tager ca. 2-5 min alt efter blærefyldning/ blærens sammentrækningsevne

 • • Kvinder; Når kateteret er placeret kan kvinden lejres til siddende eller have hævet hovedgærde.

 • • Mænd; SIK proceduren kan udføres stående foran toilettet med rene handsker ved afvaskning, og skiftende til sterile handsker ved indføring af kateteret.

 

 • • OBS: Såfremt der ikke ses synlig forurening og proceduren kan foretages med steril non-touch teknik, er dette acceptabelt. Kun kateterhåndtaget må berøres. Der anvendes rene handsker, hvorved kun kateterhåndtaget berøres samt med modsatte hånd, holde penis med forhuden tilbage/ labia minor adskilt. Kateteret indføres og evt resturin tømmes ud i ren kande/kapsel.

 

 • • Når urinen ikke løber mere, trækkes kateteret et par centimeter ud for at optimere blæretømningen. Kateteret trækkes herefter langsomt ud.

 • • Kateteret er én gangs og kasseres efter brug.

 • • Urinmængden måles evt. og registreres i EPJ.

 • • Ved diurese over 400-500 ml. udføres SIK oftere.

Referencer

Referencer:

 

 • • PRI: Urinvejsdrænage (5.5)

 • • Nationale infektionshygiejniske retningslinjer – Forebyggelse af urinvejsinfekton i forbindelse med urinvejsdrænage og inkontinenshjælpemidler. CEI 1.2 udg. 2019