Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Anæstesi til hoftealloplastik

Formål

Anæstesiformen vil hyppigst være spinalanæstesi, men generel anæstesi kan også komme på tale. Andre anæstesiformer vil være sjældne og kun på særlig indikation.

Beskrivelse

Præoperativ forberedelse

Se instruks Præoperative fasterutiner og Anæstesijournal og opvågningsjournal Anæstesijournal og Opvågningsjournal

 

Der skal foreligge blodtypebestemmelse
BAC/BF test, blodprøver og EKG efter standard.

Anæstesi

Se Sikker kirurgi

Spinalbedøvelse

Patienten sætter sig på lejet med den opererende hofte vendende ned mod fodenden og monitorers med EKG, NIBT, SaO2 føler, 3 liter O2 på næsekateter og i.v. adgang, helst i hånden på samme side som patienten skal opereres. Evt. inj. Dormicum, Propofol eller Rapifen inden anlæggelse af spinalanalgesi, der selvfølgelig også kan foregå med patienten i sideleje.

Patienten tilbydes evt. yderligere sedering og musik under operationen.

Efter anlæggelse af spinalanalgesi lægges patienten ned på siden med den ”syge” hofte opad. Se Generelle instrukser for lejring af patienter OP

 

I.v. antibiotika og Glucocorticoid efter ordination i patientens journal til alle patienter.

Hos patienter I GA

Under sidste del af operationen injicerer kirurgen infiltrationsanalgesi Naropin 2 mg/ml i operationssåret.

Alle patienter

Patienten køres i Opvågningen og følger Patientbehandling i opvågningsafsnittet