Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Pakkeforløb – Kræft i øjne og orbita

 

  1. 1. børn med retinoblastom (behandles i Århus)

  2. 2. modermærkekræft i uvea

  3. 3. alle slags kræft i orbita

 

 

Pakkeforløb for kræft i øjnene og orbita

 

 

Forløbsleder på Øjenafd.: Overlæge, professor Henrik Vorum,

Koordinator på Øjenafd.: Oversygepl. Lene Berg, tlf. 22440

koordinator på Radiologisk afd: Overlæge Mariana Kristensen tlf. 2-3218.

 

Radiologisk udredningsforløb for kræft i orbita og modermærkekræft i uvea :

Øjenafdelingen er klinisk koordinator, dvs. det er Øjenafdelingen, som henviser til Radiologisk udredningsforløb. MR-skanning af orbita, hvis MR ikke kan gennemføres, fx pga. pacemaker kan CT-skanning laves i stedet.

 

 

  1. 4. Henvisende afdeling sender en henvisning via Web-pas., hvoraf det fremgår, at undersøgelsen skal laves i et pakkeforløb. Henvisningen sendes som ”særlige forhold”.

  2. 5. Henvisningen sendes til visitation i Neuro-visitationssporet , markeret ORBITAKRÆFTPAKKE.

Sekretæren markerer henvisningen med blåt flag.
Beskrivespor Neuroamb. Beskrivelse.
Konference, Øjenkonf. (afholdes hver tirsdag), undersøgelser i kræftpakkeforløbet skal lægges til konference, uanset at svaret skal foreligge hurtigst muligt efter undersøgelsen. Sættes på tjekskema kræftpakker MR-team.

  1. 6. Undersøgelsen skal være udført indenfor 2 hverdage efter modtagelse af henvisningen fra Øjenafdelingen.

  2. 7. Svar skal foreligge senest følgende hverdag efter skanningen. Den røntgenlæge, som er ansvarlig for beskrivelsen af undersøgelsen, kontakter vagthavende læge på Øjenafdelingen på kode 395 og orienterer om resultatet. Det er herefter øjenlægens ansvar at informere patienten.

 

 

Patientforløb:

Patienten henvises fra øjenlæge til Øjenafdelingen, ASS, øjenafdelingen henviser, som led i udredningen, til MR-skanning, som udføres senest to hverdage efter henvisning er modtaget på Radiologisk afd. svaret på MR-skannngen skal foreligge senest den følgende hverdag, hvor røntgenlægen kontakter vagthavende læge på øjenafdelingen undersøgelsen kommer efterfølgende til konference (afholdes en gang om ugen).

 

Håndtering af patienter med afvigende forløb:

Ved afvigende patientforløb er det forløbskoordinatoren og de forløbansvarlige, der i samarbejde tager ansvar for at få patienten guidet tilbage på rette spor i det omfang, der kan rettes op og med baggrund i årsagen til patientens uregelmæssige forløb.

Hvis et patientforløb afviger fra standard uden lægefaglig eller patientrelateret begrundelse, skal patienten informeres om sine rettigheder i forhold til klageprocedure i Patientklagenævnet.