Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sekretær – Ophængninger – Ikke peroperative undersøgelser

Sådan findes ophængningerne

PAS

Gå i PAS.

Tast HE,IND + Enter.

Ud for ophængningerne står der OPH med blå skrift.

Billede 2

Sådan håndteres ophængningerne

Skriv H ud for ophængningen + Enter, hvorefter du kommer over i HVF.

Udfyld følgende:

Visitator: Din 4-cifrede kode (XXXX = din 4-cifrede kode)

Visit.status: KV

Hv.prio.: 1

Bemærkning Oph./xxxx (xxxx = din 4-cifrede kode).

Billede 3

Det er vigtigt, at du bruger din 4-cifrede kode i visitator-feltet samt skriver oph./xxxx (xxxx = din 4-cifrede kode) på bemærkningsfeltet. Dette sikrer, at andre, der arbejder med akutlisten, således kan se, at disse skal håndteres af en sekretær. Kolonnen ”Undersøgelse” er nemlig blank i RIS, men bemærkningslinjen kommer over i RIS i kolonnen ”PAS note”, og dit navn vil stå i kolonnen ”Visitator”.

Når alt er udfyldt, trykkes Enter, og henvisningen ligger nu i RIS på akutlisten.

Billede 8

RIS

Gå i RIS på akutlisten.

Billede 4

I Profil vælges Akutte klar til visitation – aktive (vælges ved at trykke på pilen markeret med gult).

I Rum vælges Røntgenafdeling Aalborg Sygehus.

Billede 5

 

På akutlisten findes den ophængning, som lige er sendt over fra PAS. Ophængningen kan nemt findes, da den står som Oph./xxxx (din 4-cifrede kode) i kolonnen ”PAS note”.

 

Dobbeltklik på henvisningen for at åbne den.

På henvisningen er der oplyst, hvilken type undersøgelse samt undersøgelsesdato, der ønskes ophængt.

 

F.eks.

Billede 6

 

I bunden af skærmbilledet vælges fanebladet billeder for at tilknytte de billeder til ophængningen, som ønskes ophængt.

 

Billede 1

 

De billeder, der skal ophænges, markeres, så bjælken bliver blå (linjen med accessionnummeret).

Billede 9

 

Hvis man ikke kan finde den undersøgelsesdato, som ønskes ophængt, eller hvis billederne ikke er taget endnu, vælges en tilfældig undersøgelse. Det er vigtigt at notere i generel note, at man har koblet tilfældige billeder til ophængningen, da undersøgelsesdatoen ikke findes eller billederne ikke er taget endnu. På denne måde sikres det, at radiologerne ikke kommer til at fremvise forkerte billeder.

 

Herefter trykkes på ”Tilknyt”.

Billede 10

 

Dette billede kommer frem midt på skærmen. Tryk på OK.

Billede 12

 

Tryk på ”Handlinger” midt på skærmbilledet.

Billede 13

 

På henvisningen under anamnese har henvisende instans skrevet, hvilken konference billederne ønskes med på.

 

F.eks.

Billede 15

 

Følg reglerne for: Sekretær – Ophængninger – Oversigt over konferencer til brug ved ophængninger

 

Der skal både vælges et diktatspor og et konferencespor (og i nogle tilfælde også et tjekskema).

 

Tryk på + knappen til højre

Billede 18

 

I det markerede felt skrives noget af navnet på den konference, som ophængningen skal med til.

 

Billede 19

 

Hold Ctrl-tasten nede og marker konferencesporet. Hvis ikke diktatsporet er med på samme søgning, søg igen i det gule felt på diktatsporet, hold Ctrl-tasten nede og marker diktatsporet.

Ved nogle af konferencerne kommer alle sporene frem på én gang, hvis man søger på det rigtige ord.

 

Eksempel

Søg på ”lunge” ved Akut Lungecancerkonference. Alle 3 spor kan markeres på én gang ved at holde Ctrl-tasten nede og markere dem.

 

Billede 20

I bundet af billedet vælges om ophængningen skal ophænges med det samme (vælg så hurtigt som muligt) eller om den skal vente med at gå på konferencelisten (vælg vent på og angiv dato og klokkeslæt for, hvornår ophængningen skal gå på konferencelisten).

På henvisningen står der, hvornår undersøgelsen ønskes ophængt.

 

Billede 24

 

Tryk på OK.

Billede 21

Husk blåt flag, hvis det står i reglerne for ophængninger i PRI:

Sekretær – Ophængninger – Oversigt over konferencer til brug ved ophængninger

 

 

Billede 14

 

Herefter trykkes på ”Hæng”.

Billede 23

 

Ophængningen kan nu findes på den valgte konference, hvis der er valgt ”Så hurtigt som muligt” eller på listen ”Tilmeldte, afventende”, hvis der er valgt ”Vent på”.

Billede 26