Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Døgnurinopsamling

 

Beskrivelse

Undersøgelsen ordineres af en urologisk speciallæge med henblik på diagnostisering af lidelser i nyren.

 

Procedure

 1. 1. Plastdunke findes i skyllerummet (bestillingsnummer 291005)

 2. 2. På det klokkeslæt, der fastsættes som periodens begyndelse, lades vandet, og denne urin kastes.

 3. 3. Starttidspunktet noteres på dunken med klokkeslæt, dato, pt’s navn og cpr-nummer.

 4. 4. Herefter opsamles al urin i dunken (mænd kan lade vandet direkte i dunken, og kvinder lader det i et bæger). Urinen opbevares så koldt som muligt.

 5. 5. Hvis der under opsamlinger forekommer spild af urin, skal opsamlingen starte forfra.

 

Med døgnurinen skal følge en rekvisition, bestilles således:

 

Log ind i LABKA når døgnet for opsamling er gået, da der skal indtastes ml:

 1. 1. Gå ind i ”bestil”

 2. 2. Under ”prøvetagningsforhold” vælges ”tages af afd.”

 3. 3. Under ”prøvetager” 10 urol(aa).

 4. 4. Tryk ”vælg analyse”

 5. 5. Tryk ”ny søgning”

 6. 6. Fjern fluebenet i ”søg afd. analyser”

 7. 7. Under ”komponenter” skrives kreatinin, citrat, calcium eller oxalat.

 8. 8. Tryk ”søg”

 9. 9. Vælg cr-dcl (nyre-creatinin-clearence (døgn)), dU-citrat (pt(U)-citrat), Ca-P-uds (calcium og phosphate, renal udskil.-måde) og dU-oxal (pt(U)-oxalat).

 10. 10. Tryk ”ok”

 11. 11. Der fremkommer en boks, hvor man skal markere “Diurese”. Tryk ”Indtast/Ret” Skriv diuresemængden i ml (Dunken kan evt. vejes. Antal g=antal ml)

 12. 12. Tryk”ok” x 3 og sedlen udskrives.

 

Urindunkene opbevares I køleskab

Urinopsamlingen og rekvisitionen afleveres på Klinisk Biokemisk afd. 2.sal. i prøvefordelingen mandag - fredag kl. 8.00-15.00.

 

Formål

Det er nogle gange nødvendigt at måle den udskilte mængde af et stof i urinen over et helt døgn. Dette giver en mere sikker information om nyrernes rensning af det pågældende stof. Måling af stoffets koncentration i blodet viser kun, hvor meget der ophobes. Dette kan i nogle tilfælde bruges til at give et estimat af rensningen - f.eks. af creatinin-clearance. Men en præcis måling af clearance kræver døgnsamling af urin eller særlige radioaktive metoder (GFR-måling).

Døgnsamling af urin bruges også til at måle den samlede udskillelse per døgn af protein, salte, hormoner m.m. Her bruges døgnopsamling, fordi måling på urin fra en enkelt vandladning er for upræcis. Det vides ikke, hvor længe patienten har været om at producere urinmængden. Desuden vil rigelig væskeindtagelse fortynde urinen osv. Derfor bruges udskillelsen pr. døgn for at øge præcisionen.

Andre gange måles kun størrelsen af døgndiuresen. Oftest for at bedømme, om der fortsat er nytte af behandling med vandrivende medicin.

 

Referencer

LABKA II

Døgnurinopsamling til Klinisk Biokemi