Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sygepleje til patienter der modtager ECT – behandling

 

Formål

Formålet med instruksen er at sikre, at patienter før, under og efter ECT – behandling modtager sygepleje af høj kvalitet

 

Målgruppe

Sundhedspersoner/-personale ansat i Klinik Syd (sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og plejere)

 

Definition af begreber

 • • ECT er en forkortelse for Elektro – Convulsive – Therapy, dvs. krampebehandling fremkaldt af elektrisk strøm. ECT er en veldokumenteret behandlingsform, der især benyttes i behandlingen af svære former for depression, mani og ved psykoser præget af voldsom, akut uro (Retningslinjer for ECT – behandling i Psykiatrien i Region Nordjylland).

 • • Sygepleje af høj kvalitet defineret som: høj professionel standard, minimeret patientrisiko, høj patienttilfredshed, helhed i patientforløbet og effektiv udnyttelse af ressourcer (Grundlag for psykiatrisk sygepleje Psykiatrien i Region Nordjylland).

 • • Sundhedspersoner/-personale er personer, der er autoriseret i henhold til særlig lovgivning til at varetage sundhedsfaglige opgaver – herunder lægemiddeldispensering – samt personer der handler på disses ansvar (ikke autoriserede medarbejdere). Både autoriserede og ikke – autoriserede sundhedspersoner har et selvstændigt ansvar, når de handler som lægens medhjælp (§ 6 i Sundhedsloven 2008)

 

 

Beskrivelse

Patienten skal være indlagt for at modtage ECT – behandling. Kun i ganske specielle tilfælde kan behandlingen gennemføres ambulant. (PRI dokument Ambulant ECT - behandling)

 

Sygeplejeopgaver i sengeafsnittet før ECT - behandlingen

 • • Følge op på orienteringen til patient og pårørende vedr. behandlingens formål, teknik og bivirkninger

 • • Udlevere skriftligt informationsmateriale

 • • Sikre at de ordinerede blod- og urinprøver, røntgen af thorax samt EKG er bestilt og udført

 • • Sikre at prøve svarene er set og signeret af en læge inden første behandling

 • • Patientens højde, vægt og BMI dokumenteres i ECT - journalen

 • • Følge op på lægens vurdering af tandstatus

 • • Sikre at patienten ikke har tunge piercing, neglelak og make – up på i forbindelse med behandlingen

 • • Sikre at patienten ikke har spist efter klokken 02,30 natten før anæstesien (patienten må drikke vand, saft, te og kaffe uden mælk, gerne med sukker indtil klokken 06,30)

 • • Opmærksomhed på morgen blodsukker hos patienter der har diabetes(ECT-behandling i Psykiatrien)

 • • Medicinering i forbindelse med ECT – behandling, følg ordinationerne (ECT-behandling i Psykiatrien)

 • • Morgenmedicin må gives indtil 2 timer før ECT – behandlingen med ½ glas vand

 • • Temperatur, puls og blodtryk måles aftenen før og om morgenen inden ECT- behandlingen

 • • Patienten skal have ladt vandet umiddelbart inden ECT – behandlingen

 • • Sikre at patienten ikke bærer hårclips, smykker og kontaktlinser i forbindelse med behandlingen

 • • Sikre at patienten bærer identifikationsarmbånd (Identifikation af patienter i Psykiatrien)

 • • ”Orienteringsstatus” f.eks. navn, dag, alder, tid og sted

 • • Sikre at ECT journalen, de nyeste blodprøvesvar og EKG samt tidligere ECT journaler følger patienten til ECT - behandlingen

 

Sygeplejeopgaver i tilknytning til ECT – behandlingen

 • • Patienten ledsages til ECT – behandlingen af sundhedspersonale

 • • Afsnittets sundhedspersonale yder omsorg for patienten i venteværelset

 • • Ankommer patienten i seng til behandlingen, skal sengen være monteret sengeheste

 • • Sikre patienten identificeres i henhold til retningslinje

 • • Sygeplejersken i ECT afdelingen varetager omsorgen for patienten under behandlingen

 • • Patienten hjælpes op på behandlingslejet, fodtøj, bælte og strammende tøj fjernes/løsnes

 • • Bruger patienten tandprotese/høreapparat/briller fjernes hjælpemidlerne, når patienten ligger på behandlingslejet

 • • Sygeplejersken i ECT afdelingen udfører de sygeplejemæssige opgaver i forbindelse med ECT – behandlingen(Sygeplejeopgaver i ECT-afdelingen i Psykiatrien i Region Nordjylland)

 • • Ledsagende sundhedspersonale forbliver i venteværelse og cafe eller går tilbage på sengeafsnittet på Mølleparkvej

 

Sygeplejeopgaver efter ECT – behandlingen i opvågningsrummet

 • • Når patientens respiration er sufficient, køres patienten på opvågningsstuen

 • • Sygeplejersken i ECT afdelingen følger patienten på opvågningsstuen

 • • Sygeplejersken i opvågningen modtager patienten

 • • Der skabes ro omkring patienten

 • • Patienten skal have O2, der gives 2 – 4 l/min. på nasal kateter

 • • Saturationsmåler påsættes

 • • Observation af patientens respiration, saturation >92%

 • • Observeres der at patienten har respiratoriske problemer kontakt STRAKS anæstesiteamet i ECT- behandlings rummet

 • • Observation af bevidsthedstilstand, kvalme, hudtemperatur og – farve, cirkulation, smerter

 • • Kontrol af puls og blodtryk kontinuerligt den første halve time efter behandlingen

 • • Evt. varetagelse af væsketerapi ifølge ordination

 • • Patienten orienteres om at behandlingen er overstået

 • • Patienten skal forblive på lejet indtil han/hun er vågen(ca. 45 min.)

 

Når patienten vurderes vågen og har stabile værdier

 • • Fjernes venflon

 • • Evt. tandprotese sættes i munden

 • • Tøj og hår sættes

 • • Tilbydes mad og drikke

 • • Når patienten er vågen, afhentes patienten af sundhedspersonale fra sengeafsnittet

 • • Patienter fra Mølleparkvej SKAL afhentes i kørestol, og køres tilbage til afsnittet

 • • Patienter fra Brandevej transporteres i Taxa tilbage til afsnittet

 

Sygeplejeopgaver i sengeafsnittet efter ECT – behandlingen

 • • Patienten tilbydes morgenmad

 • • Evt. smertestillende medicin ved f.eks hovedpine

 • • ”Re- orientering” f.eks. navn, dag, alder, tid og sted

 • • Patienten tilbydes at hvile et par timer

 • • Observation af almentilstand resten af dagen

 • • Patienten orienteres om, at han/hun skal forblive i afsnittet mindst 6 timer efter behandlingen

 

Sygeplejeopgaver i forbindelse med ECT – behandling med tvang

ECT – behandling kan gives med tvang på vital indikation og følger herudover almindelige regler for tvangsbehandling

 • • Sundhedspersonalet som ledsager patienten og skal medvirke til tvangsbehandlingen, skal have indgående kendskab til patienten og blive hos patienten under hele forløbet

 • • Sikre at Tvangsprotokollen medfølger til ECT - behandlingen

 • • Sygeplejeopgaverne er som beskrevet ovenfor

 

Sygeplejeopgaver i forbindelse med ambulant ECT – behandling

Kun i ganske specielle tilfælde kan behandlingen gennemføres ambulant.

Kriterier og instruks vedrørende ambulant ECT – behandling sker med udgangspunkt i Psykiatriens overordnede retningslinje om ECT – behandling

 

 • • Sygeplejersken i ECT – afdelingen er ansvarlig for, at der forefindes identifikations labels på den ambulante patient, til anvendelse i forbindelse med patientidentifikation

 • • Sygeplejeopgaverne i tilknytning til ECT- behandlingen og i opvågningsrummet er som beskrevet ovenfor

 • • Sygeplejeopgaverne før og efter ECT – behandlingen varetages af det medfølgende personale eller pårørende

 

 

Dokumentation

Foretagne observationer og interventioner dokumenteres i Sygeplejejournalen og observationsskema

 

Referencer