Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Koloskopi/sigmoideoskopifremstilling, sygeplejeopgaver

 

Formål

Kikkertundersøgelse af endetarm og tyktarm. Formålet er at finde forklaring på blødning og ændrede afføringsvaner, som f.eks. tumores, polypper, divertikler, rifter/fissurer og hæmoroider.

Præoperativt

Sygeplejersken sikrer sig:

 • − At koloskop og udstyr er til stede og brugbart

 • − At indikationen foreligger

 • − At patienten er klar

 • − At skopøren er klar

 

Fremstilling

 • − Koloskop

 • − UPD

 • − Steril vandflaske

 • − Sterile ventiler

 • − Skylleventil og skylleslange

 • − Protesebæger

 • − Sugeslange

 • − Sugepose

 • − Sterilt vand

 • − Sprøjte 60 ml

 • − Opsamlingsble

 • − Papirlagen

 • − Eksplorationsgel

 • − Evt. xylocaingel

 • − Vaskeklud

 • − Forklæder

 • − Desinfektionsmiddel (se særskilt Rengøringsvejledning)

 • − Evt. skyllesystem

 • − Ilt-næsekateter

 • − Evt. antiskum

 • − Medicin og antidot Sedation til endoskopi uden anæstesi bistand.

 • − Udstyr til anlæggelse af venflon

 • − Udstyr til monitorering

 

Procedure

 • − Sterile ventiler, sugeventil, luft-/vandventil og biopsiventil pakkes ud og monteres på koloskopet

 • − Vandflaske fyldes med sterilt vand og kobles til skop

 • − Sugeslange kobles til sug og skop

 • − Koloskopet tilkobles generatoren

 • − Skopirakket tændes – lysgenerator og kameraenhed

 • − Pære i lysgenerator aktiveres, hvis det er påkrævet

 • − Sug tændes

 • − Hvidtest udføres, hvis det er påkrævet

 • − Skylleventil og skylleslange anvendes, når koloskopien er udført

 

Afprøvning

Inden koloskopien påbegyndes, afprøves skopets funktioner:

 • − Sug: Kommer der vand i sugeslangen, når der trykkes på rød sugeventil

 • − Luft: Blæser koloskopet luft – afprøve i vand, når blå luft-/vandventil blokeres

 • − Vand: Skyller skopet linsen, når der trykkes på blå luft-/vandventil

 • − Kontroller at biopsiventil er lukket

 • − Kontroller at manøvrehåndtag virker

 • − Kontroller at der er billede på monitor

 • − Koloskopet et nu klar til anvendelse.

 

Rengøring

Se særskilt vejledning for Rengøring og desinfektion af fleksible endoskoper og tilbehør.

Er beskrevet i ”Råd og anvisninger om rengøring og desinfektion af fleksible endoskoper, 5. udgave 2013” fra Statens Serum Institut og Infektionshygiejniske retningslinjer 8.11.