Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Blæreskylning

 

Beskrivelse

Indikation:

Ved korttidsdrænage, hvilket vil sige < 3 uger, er det kun ophævet funktion på grund af blødning, som er indikation for blæreskylning.

Ved langtidsdrænage kan der ordineres blæreskylning ved kompromitteret drænage på grund af blodig, uklar, grumset, plumret eller purulent urin.

 

Hygiejniske overvejelser:

Blæreskylning er en aseptisk procedure, idet der altid vil være hygiejniske overvejelser både i forhold til den aktuelle patient med behov for blæreskylning, men også i forhold til risiko for spredning af patogene bakterier til medpatienter.

 

Fremstilling:

Rullebord dækkes op med:

 • • 1 stk. pose, til afdækning af bordet

 • • 2 sterile kapsler/skåle

 • • Sterilt NaCl

 • • 1 janetsprøjte

 • • 1 blåt sugende underlag

 • • 2 stk. vådservietter til afspritning

 • • Rene handsker

 • • 1 kande

 • • Ny urinpose

 

Procedure:

Blæreskylning skal altid foregå som en aseptisk procedure, på grund af ovenstående hygiejniske overvejelser. Dette betyder i praksis, at de ting, der skal anvendes skal være sterile utensilier, ligesom patienten i fornødent omfang skal afdækkes sterilt.

Blæreskylningen skal foretages med sterilt NaCl og janetsprøjte. Der skylles, om muligt med 50-60 ml ad gangen indtil blæren er ren og skyllevandet klart.

 • • Sugende stykke anbringes under patienten

 • • En steril skål/kapsel placeres ovenpå det sugende stykke

 • • Med rene handsker afsprittes med vådserviet kateterstuds samt de yderste 5-10 cm af katetret

 • • Kateterstudsen lægges på kanten af kapslen/skålen

 • • Med janetsprøjten skylle NaCl ind i blæren, og aspirat udtømmes i en ren kande. Der skylles om muligt, indtil skyllevandet er klart

 • • Ny urinpose påsættes (steril ved korttidsdrænage, usteril ved langtidsdrænage)

Definition af begreber

Aseptisk teknik: Procedure, hvor materialer, udstyr og personaleadfærd er reguleret for at holde den mikrobiologiske kontamination på et accepteret niveau.

Formål

At sikre sufficient drænage.

 

Referencer

Infektionshygiejnen: 5.5 Urinvejsdrænage

Infektionshygiejnen: 5.5.3 Korttids og langtids transurethralt blærekateter

Infektionshygiejnen: 5.5.4 Korttids og langtids suprapubisk blærekateter

IKAS. Den Danske Kvalitetsmodel, 2012; standard 1.5.1, 3.12.1