Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ajourføring af behandlingsplan

Formål

At der hver 14. dag udarbejdes status for patienter med længerevarende indlæggelser

At sikre et effektivt og koordineret patientforløb

At sikre udarbejdelse af en fremadrettet, tværfaglig behandlingsplan i forbindelse med indlæggelse

At sikre mulig inddragelse af patienten eller dennes pårørende

Definition

Ved arbejddiagnose forstås: den diagnose man mistænker og udreder patienten i forhold til

Ved længerevarende indlæggelse forstås: patienter der er indlagte mere end 14 dage

Ved status forstås: en opsummering af patientens sygehistorie og videre behandlingsplan

Beskrivelse

Den lægefaglige kontaktperson foretager ajourføring af behandlingsplan.

Ved ajourføring af behandlingsplanen gennemgås og dokumenteres følgende i journalen:

  1. 1. Resume af behandlingsforløbet

  • • herunder relevante problemstillinger

  • • relevante undersøgelser og fund

  • • arbejsdiagnose

  1. 2. Behandlingsplan (f.eks. rehabiliteringsplan, ernæringsmæssig risiko, energibehov og kostform)

  2. 3. Behandlingsmål

  3. 4. Sagt og aftalt med patienten

  4. 5. Ajourføring af ordineret medicin

Referencer

Akkrediteringsstandard nr. 2.7.6 Behandling af den akutte patient i Den Danske Kvalitetsmodel

Akkrediteringsstandard nr. 2.7.7 Behandling af den elektivt henviste patient i Den Danske Kvalitetsmodel

Akkrediteringsstandard nr. 2.1.1 Informeret samtykke til behandlingen i Den Danske Kvalitetsmodel

Akkrediteringsstandard nr. 2.1.2 Patienter og pårørendes inddragelse som partnere i Den Danske Kvalitetsmodel