Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Diabetes: Hypoglykæmi

 

Definition

Der er mange forskellige definitioner på hypoglykæmi, men flere undersøgelser har vist at hjernen hos børn og unge påvirkes ved BS < 3,5 mmol/l.

Hos børn med diabetes anbefales behandling ved BS < 4 mmol/l.

 

Gradinddeling

 1. 1. Let (insulinføling): Personen føler selv det lave blodsukker, og kan selv behandle det.

 2. 2. Moderat (insulintilfælde): Personen kan føle det lave blodsukker, men skal have hjælp af andre til behandlingen (det er altid tilfældet hos helt små børn, selvom det i virkeligheden drejer sig om en insulinføling).

 3. 3. Alvorlig (insulinchok): Blodsukkeret er så lavt at personen er bevidstløs eller har kramper.

 

Symptomer

 1. 1. Autonome symptomer: Opstår typisk ved blodsukker omkring 3,5 mmol/l (højere ved dårlig regulering og lavere ved god regulering). Almindeligste symptomer er bleghed, svedtendens, rysten, adfærdsændringer, sult og hjertebanken.

 2. 2. Symptomer fra CNS: Træthed, hovedpine, synsforstyrrelser, taleforstyrrelser, svimmelhed, føleforstyrrelser, pareser, bevidstløshed og kramper.

Ved manglende evne til at føle hypoglykæmi (hypoglycaemia unawareness) mangler de autonome symptomer.

 

Billede 2

 

Prædisponerede faktorer

Der er øget risiko hos små børn (<5 år), ved fysisk aktivitet, glemte måltider, sygdom (særligt gastroenteritis), lav HbA1C og indtagelse af alkohol.

 

Behandling

Let til moderat hypoglykæmi:

 • • Giv 0,3 g kulhydrat/kg (vælg altid hurtigt resorberbare kulhydrater).

0,3 g kulhydrat/kg øger ca. blodsukkeret med 2 mmol/l.

 • • Kontroller BS efter 10-15 minutter, hvis fortsat < 4 mmol/l gentages ovenstående.

 • • Hvis længere end 1 time til næste måltid spises et stykke brød eller frugt.

 

Alvorlig hypoglykæmi behandlet hjemme:

   • • Giv intet i munden hvis barnet er bevidstløst eller har kramper, da der er risiko for aspiration.

   • • Læg barnet i sideleje.

   • • Giv glukagon intramuskulært (< 25 kg 0,5 mg glukagon, > 25 kg 1 mg glukagon i låret).

   • • Efter indgift af glucagon ringes altid 112 og barnet køres til børnemodtagelse til observation.

   • • Kontroller BS efter 10-15 minutter.

 

Alvorlig hypoglykæmi behandlet på hospital:

   • • Giv iv. glukose 10% 200-300 mg/kg (2-3 ml/kg) som bolus.

   • • Herefter fortsættes glukose 10% med 1-3 ml/kg/time, afpasset efter blodsukkerniveau, til barnet kan spise og drikke.

   • • Kontroller BS efter 10-15 minutter.

   • • Reducer insulindosis i de næste 24 timer, da der er risiko for tilbagevendende hypoglykæmi.

   • • Barnet kan efterfølgende være sløvt, have kvalme og kaste op (særligt hvis der er givet glukagon).

 

Det er vigtigt at episoden efterfølgende gennemgås grundigt igennem mhp. at identificere årsag, forebygge fremtidige tilfælde og reducere angst.

Hvis barnet udskrives i vagttid uden gennemgang ved diabetesteam, kan der sendes orienterende mail til minidiabetes@rn.dk mhp. opfølgning.

 

Forebyggelse

Børn, unge og familier undervises grundigt i samspillet mellem insulin, sport, kost, sygdom og alkohol.

Det er vigtigt at børn/unge med diabetes altid har druesukker/juice tilgængelig og glukagon i hjemmet.

Det er vigtigt at skole/SFO/fritidstilbud er klædt på til at håndtere et lavt BS hurtigt og korrekt.

 

Særlige situationer:

Natlig hypoglykæmi

Forekommer ikke så hyppigt som tidligere, da de fleste børn har sensorer med alarmer og avancerede pumper med automatisk stop-før-lav.

Blodsukkeret bør før sengetid være >6 mmol/l på almindelige dage, og >10 mmol/l efter hård sport.

Kan medføre at barnet sveder og har mareridt. Hovedpine og koncentrationsbesvær kan komme dagen efter.

 

Hypoglykæmi og sport

Der er risiko for hypoglykæmi op til et døgn efter hård sport.

Ved høje blodsukre og insulinmangel forud for udøvelse risiko for yderligere blodsukkerstigning og ketose.

Kan forebygges ved hyppig blodsukkermonitorering, ekstra kulhydrat og reduktion i insulindosis.

 

Hypoglykæmi og alkohol

Der er en øget risiko for hypoglykæmi og insulinchok efter alkoholindtagelse grundet nedsat glukoneogenese og dermed mobilisering af sukker fra leveren og påvirket egenomsorg. Glukagon har nedsat virkning ved alkoholudløst insulinchok pga. leverpåvirkning; der er derfor ofte behov for iv. glukose. Hypoglykæmi kan forebygges ved mad inden sengetid og aftale med forældre/andre om at måle BS i løbet af natten.