Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Håndtering af 3 patienter på stuerne

Formål

At personalet ved, hvordan de skal forholde sig til og håndtere overbelægning på Endokrinologisk Afdeling 8 Vest

Definition af begreber

Overbelægning:

Når der er patienter i afsnittet end der er normering til.

Overvejelser og håndtering

Ved overbelægning skal plejepersonale og læger overveje muligheden for

  • • at patienten kan sove hjemme

  • • at få patienter på patienthotel

  • • at udskrive patient med eventuel kontrol i dagafsnit

Hvis der fortsat er overbelægning, lægges 3 selvhjulpne patienter på samme stue.

Placering af senge

Placeres ved siden af hinanden. Den første seng tættere på vask og den tredje seng tættere på vinduet. Seng nr. 2 i midten.

Det er muligt at få strøm til seng nr. 2

Seng nr. 2 anvender kaldesnor fra enten seng nr. 1 eller 3

Ilt til seng nr. 2 via dobbelt aggregat fra seng nr. 1 eller 3

Bord og stole ved indhak forbliver på stuen

Seng nr. 3 flyttes af 2 personer, hvis patient fx skal til undersøgelse. Dette for at undgå vrid i ryggen

Der kan ikke være ekstra lange senge på stuen

Etisk

Ved samtaler og stuegang benyttes samtalerum eller medpatienterne bedes forlade stuen, alternativt bruge konferencerummet.

Hjertestop

Hjertemassage påbegyndes som vanligt

Medpatienter bedes forlade stuen.

Seng, hvor patient har hjertestop, flyttes ud fra væggen, hovedgærde fjernes og ventilation påbegyndes.

Der skabes plads på stuen til behandlingen

Arbejdsmiljø

Overbelægning kan belaste både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø, og patienter såvel som pårørende kan være frustrerede over forholdene.

Det er oftest personalet som møder disse frustrationer. Som personale kan man anerkende og forklare situationen og i øvrigt henvise patienten til at tale med afsnitsledende sygeplejerske eller afdelingsledelsen, alternativt at klage.