Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Stuegangsfunktion A1, A2, ATC - AMA og RIMA samt Intensivt Afsnit R

 

 

 

Vedrørende stuegang Afsnit RIMA og Afdeling R

Kort morgenstuegang (30 min.) varetages af vagthavende bagbagvagt (BBV) og evt. bagvagt (BV)t.

De respektive Teamlæger varetager øvrige problemstillinger på patienter indlagt på indlagt intensiv i løbet af dagen i henhold til afdelingens principper i et samarbejde med intensivlægerne. Indlagte patienter i Afsnit R tildeles en patientansvarlig kontaktperson = operatøren, hvis denne er overlæge, ellers en overlæge fra det respektive team, patienten er tilknyttet, og initialer og team påføres patientens journal i Afsnit R.

Kontaktpersonen – eller ved ferie/frihed, en anden overlæge fra samme team – er ansvarlig for, at der ved behov i dagens løb udføres tilsyn i Afsnit R.

 

 

Vedrørende stuegang i Afsnit A1 og A2

Alle læger tilknyttet de enkelte Afsnit, går direkte til de respektive afsnit og starter stuegang med mindre man har andre patientrelaterede funktioner, der er startet op (operationsgang, ambulatorium etc.). Fordeling af stuegangsfunktion uddelegeret af Afsnitsledelserne, og i deres fravær af anden overlæge.

Såfremt man på dagsplanen er dedikeret til stuegangsfunktion, meddeles personalet i afsnittet, hvornår man kommer tilbage, hvis man kaldes til andre opgaver. Sker der uopholdeligt tilkald til anden funktion, skal man sikre, at der kommer en anden læge og varetager den resterende del af stuegangen.

 

Vedrørende stuegangsfunktion i ATC -AMA

Vagtoverdragelse er ca. 8.15 ved afgående BV og MV (mellemvagt) samt tilkommende MV og FV (forvagt) ved en ”tavle-prioritering” med deltagelse af ATC’s/AMA’s akutlæge.

Morgenstuegang påbegyndes umiddelbart efter vagtoverdragelse af FV og MV. BV kommer og deltager i stuegang i ATC/AMA efter endt stuegang på R, senest kl. 09.00. Lægen på det akutte operationsleje hjælper om muligt med stuegang i ATC/AMA.

Der sker løbende en opfølgen på patienter i ATC/AMA ved MV og BV.

Der er vagtoverdragelse kl. 15.15-16.00 med FV, MV, BV og evt. BBV på afdelingslægekontoret, her overleveres akutte og subakutte problemstillinger. BBV skal inden vedkommende går hjem sikre sig, at akutte problemstillinger i ATC/AMA kan afvikles af BV.

BV retter henvendelse til ATC/AMA, inden vedkommende går til ro.

Tilsynsforpligtigelsen påhviler hele bagvagtslaget. Kun akutte tilsyn – efter lægelig anmodning udføres umiddelbart, de øvrige i dagens løb.