Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Fremstilling og forberedelse til børneanæstesi

Beskrivelse

Hent børnebordet i den gamle opvågning. Er der flere børn samtidig, bruges børnebordet til den yngste. Det tilstræbes kun at anvende latexfrie produkter til børneanæstesien.

Klargøring af anæstesiapparat

 1. 1. Anæstesiapparatet testes efter gældende regler med sevo-fordamper og det valgte ventilationssystem/pose og filter påmonteret.

 1. a. Børnecirkel ved tidalvolumen under 200 ml (cirka 20 kg)

 2. b. Voksencirkel ved tidalvolumen over 200 ml

 3. c. Børnefiltre (min. tidalvolumen 75 ml)

 4. d. Voksenfiltre (min. tidalvolumen 200 ml)

 1. 2. Indstil PRIMUS anæstesiapparat efter alder og vægt.

 2. 3. Indstil Philips Monitor til Pædiatri

Klargøring af ventilations- og intubationsudstyr

 1. 4. Intubationsbakke

 1. a. Maske i passende størrelse

 2. b. Laryngoskophåndtag + blad efter skøn

 3. c. Tungeholder passende størrelse

 4. d. Trakealtube + cuffsprøjte 5 ml

 1. 5. Larynxmaske hvis ordineret

 

Friskgasflow

 • • præoxygenering 8 l flow 100 % O2/minut

 • • efter intubation/larynxmaske 2 l flow 50 % O2

 • • ved anæstesiafslutning 8 l flow 100 % O2 /minut

Klargøring af monitoreringsudstyr

 • • BT-manchet i passende størrelse

 • • EKG-elektroder

 • • Saturationsføler passende størrelse evt. pædiatrisk føler 10 – 50 kg kg (kan følge barnet på opvågningsstuen)

Muligheder for hypotermiprofylakse

Se PRI: forebyggelse af mild hypotermi under anæstesi.

 1. 6. Rumtemperaturen hæves

 2. 7. Laminar airflow slukkes

 3. 8. Gelepude til hovedet. Evt. fra varmeskab.

 4. 9. Varme tæpper

 5. 10. Folie

 6. 11. Bairhugger

 7. 12. Opvarmning af sengen peroperativt under varmelamper uden for operationsstuen.
  Alternativt varme i sengen.

Klargøring til anæstesi

Anæstesiform efter ordination

Se PRI:

Generel anæstesi med sevofluran (Sevorane®) og remifentanil (Ultiva®):

Propofol-remifentanil (Ultiva)-anæstesi, samt

Børneanæstesi – generel beskrivelse

Administration af medicin følger (Se: Medicinering – Dispensering af medicin)

 • • Sprøjtestørrelser anvendt til børneanæstesi

   • • 20 ml: Propofol, samt Ultiva og Propofol på pumpe

   • • 10 ml: Fentanyl

   • • 5 ml: Suxa, Esmeron, Midazolam

   • • 2 ml: Atropin, Alfentanil, Fentanyl

   • • 1 ml: Efedrin, Atropin, Alfentanil, Fentanyl

   • • 50 ml: Propofol, Ultiva på pumpe

 • • Venflon i passende størrelse se: Intravaskulære katetre (5.1)

 • • Infusions sæt klargjort med 500 ml NaCl (se: Forebyggelse af tilbageløb af farmaka ved intravenøs anæstesi)

 • • Til i.v. anæstesi klargøres infusionspumper.

 

Patientjournal, der findes i den elektroniske patientjournal, læses. Tvivlsspørgsmål i forhold til anæstesijournalen afklares med anæstesilægen ved morgenkonferencen.

 

Al klargøring af medicin og udstyr skal være i orden, inden barnet ankommer /hentes til operation.

 

Alle procedurer aftales indbyrdes inden barnet hentes.

 

Se PRI: Almene retningslinjer for generel anæstesi til børn > 2 år

Definition af begreber

Fremstilling og forberedelse af anæstesi til børn, der tager udgangspunkt i den enkelte patient og anæstesiform.

Formål

At tilstræbe ensartet anæstesifremstilling og forberedelse, for at sikre optimal patientforløb og imødegå utilsigtede hændelser.