Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Uddannelses- og oplæringsplan for stue 17

 

Modalitet

2 stk. Santax Mobil Dart systemer

Dart Vader og Dart Maul

 

Mål

Skal selvstændigt kunne udføre de radiografiske procedurer der udføres på modaliteten.

 

Skal kunne visitere, udføre og evaluere rtg-procedure således at man sikrer patienten den bedste kvalitet i diagnostik.

 

Uddannelses- og oplæringsplan

1.

1 dags oplæring på stuen sammen med superbruger eller andet erfarent personale, som gennemgår de rtg-procedurer der udføres på udefoto. Derefter skal man ved behov spørge eller bede en kollega om at gå med på runden.

2.

Have kendskab til PRI.

3.

Gennemgang af patienthåndering på intensive afdelinger samt på de intermediære sengepladser.

4.

Gennemgang af patienthåndtering og hygiejneregler for Operationsgangen.

5.

Være fortrolig med udførelse af traume undersøgelser i skadestuen.

6.

Instruktion i og anvendelse af forflytningshjælpemidler.

7.

Skal kunne indskrive en patient manuelt i tilfælde af IT-nedbrud.

 

Dokumentation

Uddannelsesplaner og fortegnelse over gennemførte kurser for det enkelte personale opbevares på ledernes kontor.

 

 

 

Stue 17 (Udefoto)

 

Viden om hvor man skal henvende sig hvis der skal ændres billeder i PACS

Kendskab til traumekald i skadestuen og procedure ved traume i skadestuen

Kendskab til strålehygiejne på intensiv afdelinger/intermediære sengepladser på afsnit 7Ø

Manuel indskrivning af patient

Klargøring og eksponering af patient

Redigering af billeder og afslutning

Eksponering ved sengeoptagelse

Eksponeringsværdier

Kendskab til Thorax/OOA/Sondekontrol

Kendskab til udefoto på OP

Hvilke billeder tages og hvilke tages ikke

Kendskab til hvilke afdelinger der tages udefoto på

Kendskab til koder

Kendskab til de 3 runder der er hver dag