Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Forprøver og kontrol ved DMARD behandling, Reumatologisk Ambulatorium - Klinik Medicin, RHN

 

DMARD (Disease Modifying AntiRheumatic Drug):

 • • Methotrexat (Methotrexat) – se endvidere instruks om Methotrexatbehandling

 • • Leflunomid (Arava)

 • • Sulfasalazin Entabs (Salazopyrin)

 • • Hydroxychloroquinsulfat (Plaquenil)

 • • Ciclosporin (Sandimmun)

 • • Imurel (Azathioprin)

 

Kontraindikationer

 • • Stærkt nedsat leverfunktion

 • • Stærkt nedsat nyrefunktion (GFR (Glomerular filtration rate) < 20 ml/min.)

 • • Alkoholmisbrug (> 21 genstande/uge)

 • • Infektioner med påvirket almentilstand (feber, forhøjet CRP)

 • • Kroniske infektioner (herunder mistanke om latent tuberkulose) kræver drøftelse med infektionsmedicinerne

 • • Immundefekter og alvorligt nedsat knoglemarvsfunktion, anæmi, leukopeni, neutropeni eller trombocytopeni, som ikke skyldes ledsygdommen

 • • Ved kendt lungefunktionsnedsættelse og lungefibrose bør konfereres med lungemediciner

 • • Ved hepatitis B eller C konfereres med gastroenterolog

 • • Laktoseintolerans/malabsorbtion (Methotrexattabletter indeholder laktose)

 • • Ved graviditet og amning kan kun Sulfasalazin om nødvendigt anvendes.

 

Kontrolforanstaltninger

Før behandling

 • • Hæmoglobin, MCV, MCHC, Thrombocytter, Leukocytter med differentialtælling, CRP, Creatinin, ALAT, Albumin, BASP, Ferritin, D-vitamin, HBsAg, HBcAb-tot, HBsAb, HCVAb, HIVAb. Urinstix albumin, blod, sukker

 • • Quantiferontest er obligatorisk forud for Leflunomid (Arava) behandling, derudover overvejes det ved risikopatienter

 • • Prøvesvarene bør højst være en måned gamle

 • • Der bør normalt foreligge IgM reumafaktor og anti-CCP

 • • Røntgen af thorax højst 1 år gammelt (kun ved Methotrexat)

 • • Skriftlig patientinformation om medicin udleveres

 • • Ved Plaquenilbehandling udleveres blanket til øjenlægekontrol (med henblik på pigmentaflejring i retina efter langtidsbehandling)

 • • Ved planlagt Imurel (Azathioprin) behandling bør der bestilles TPMP blodprøve mhp. medfødt intolerance

 • • Informeret samtykke til behandling og kontrol, herunder test for ”kroniske virusinfektioner”

 • • Booking til særskilt sygeplejerskekonsultation til behandlingsstart (indenfor 7 hverdage)

 • • Lægen skal skriftligt ordinere DMARD i journalen før sygeplejerskekonsultation til behandlingsstart. Lægen skal også anføre om manglende prøvesvar skal have opsættende virkning på behandlingsstart (sjældent nødvendigt)

 • • Ved den planlagte opstart af Leflunomid (Arava) bør blodtrykket kontrolleres regelmæssigt før og efter behandlingsstart. Ved forhøjet blodtryk aftales behandling i samspil med patientens egen læge. Svært kontrollerbart forhøjet blodtryk udgør kontraindikation til medicinen.

 

Efter behandlingsstart

 • • De første 6 uger kontrolleres hver 2. uge: Hæmoglobin, Thrombocytter, Leukocytter med differentialtælling, CRP, Creatinin, ALAT, BASP.

 • • Ved normale værdier kontrolleres blodprøver hver 8. – 12. uge, afhængig af øvrig medicin og sygdomme. DMARD behandling i sig selv kræver ingen særlig kontrol for infektioner, kardiovaskulære bivirkninger, malignt lymfom eller cancer

 • • Plaquenil kræver ikke kontrolblodprøver, men fordi det oftest tages sammen med flere andre medicinpræparater, anbefales kontrolprøver minimum 3 x om året

 • • Røntgen af thorax gentages med Methotrexat efter 1, 2, 5 og 10 år (lungefibrose)

 • • Kontrolblodprøver ses, fortolkes og besvares primært af særligt uddannede gigtsygeplejersker

 • • Sygeplejerskerne vurderer selvstændigt, om der er grund til at kontakte patienten og/eller reumatologisk læge

 • • OBS: Methotrexatpause/DMARD-pause ved antibiotisk behandling.
  Det gælder alle reumatologiske patienter, der får behandling med Methotrexat og andre DMARD, uanset diagnose.
  Hvis patienten får antibiotisk behandling, SKAL Methotrexat/andre DMARD pauseres, indtil antibiotikabehandlingen afsluttes, og der IKKE findes tegn på infektion recidiv.
  Dette er begrundet i, at flere og flere antibiotika kan give alvorlige interaktioner med DMARD.