Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Intensiv Kombinationsbehandling for patienter med svær personlighedsforstyrrelse – Ambulatorium for personlighedspsykiatri – Klinik Syd

 

Beskrivelse

Problemstilling

Personer med svær personlighedsforstyrrelse har svært ved at mentalisere. At mentalisere i stedet for at reagere, betyder at bibeholde evnen til at tænke sig om i konkrete situationer. At tænke over de følelser, forestillinger, ønsker og hensigter, som er baggrunden for både egen og ens nærmestes måde at reagere på. At genvinde evnen til at sætte sig ind i egen og i andres sindstilstande – at forstå bedre, at føle tydeligere, at modulere følelserne bedre – og på den måde at handle på en mere hensigtsmæssig måde.

Patienterne vil typisk have vanskeligheder i relationer til andre mennesker og svært ved at være stabile i såvel privatliv, som studie eller arbejde. De kan have store følelsesmæssige og adfærdsmæssige problemer og selvbeskadigelse som selvmordstanker/forsøg forekommer ret ofte.

 

Målgruppe

Patienter på regionsfunktionsniveau med svær personlighedsforstyrrelse, især emotionelt ustabil personlighedsstruktur, borderline type, men hyppigt også med flere personlighedsdiagnoser.

 

Behandlingstilbudet

Behandlingen foretages på baggrund af mentaliseringsbaserede teknikker, og består af følgende:

 • • 8 gange psykoedukation, ugentlige sessioner á 1½ time i gruppe

 • • Ugentlige sessioner á 1½ times mentaliseringsbaseret gruppeterapi

 • • Ugentlig individuel mentaliseringsbaseret terapi á 45 minutter (kan evt. efter det første år reduceres til hver anden uge)

 • • Psykofarmakologisk behandling efter behov og efter speciallægevurdering i ambulatoriet

 • • Ved behov kan i perioder gives supplerende behandling fx kognitiv terapi, kropsterapi, diætist eller andet
   

Rammer

Der er 8 patienter i hver gruppe, og behandlingsforløbet varer op til 2 år. Behandlingen foretages af et tværfagligt team med relevant psykoterapeutisk uddannelse.

Omkring hver gruppe er der et team bestående af:

 • • To gruppeterapeuter

 • • To – tre individuelle terapeuter

 • • Speciallæge i psykiatri

 • • Eventuelle terapeuter fra supplerende grupper

Teamet mødes ugentlig hvor informationer udveksles og behandlingen koordineres. Derudover modtager teamet ugentlig supervision.

 

Henvisning og visitation

Efter endt udredning i Ambulatorium for personlighedspsykiatri, tages patientens sag op på visitationskonference, hvor det besluttes om patienten skal tilbydes Intensiv kombinationsbehandling.

 

 

Definition af begreber

Mentalisering: Evnen til at forstå sig selv og andre som psykologiske væsner, hvis adfærd er begrundet af indre tilstande såsom intentioner, behov, ønsker, følelser, tanker m.m.

 

 

Formål

 • • At hjælpe patienten til at genvinde og videreudvikle evnen til at mentalisere, i stedet for blot at reagere på indre eller ydre belastninger

 

 

Referencer

 • • Mentaliseringsbaseret behandling af borderlinepersonlighedsforstuyrrelser. en praktisk guide.

Anthony Bateman og Peter Fonagy. Akademisk forlag.

 

 • • Mentaliseringsbaseret terapi. Manual og vurderingsskema. Individuel version.

Sigmund karterud og Anthony Bateman. Hans Reitzels forlag.

 

 • • Gruppeanalyse og psykodynamisk gruppepsykoterapi.

Sigmund Karterud. Pax forlag