Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Akupunktur ved PONV - Opvågningsafdelingen

Formål

PONV (PostOperative Nausea and Vomiting) er en hyppig tilstand i Opvågningsafdelingen. Mange patienter oplever kvalme som en mere ubehagelig tilstand end smerter.

Disponerende til PONV er: Kvindekøn, tidligere PONV, Tendens til transportsyge, ikke-rygere.

I forvejen behandles patienter i Opvågningsafdelingen med kvalmestillende midler efter Patientbehandling i opvågningsafsnittet, evt. suppleret med yderligere medikamenter på lægelig ordination (dexametason, Serenase®, Dehydrobenzperidol®, osv.)

Graden af kvalme scores efter skalaen: 0-Ingen, 1-Let, 2-Moderat, 3-Udtalt.

Effekten af medicinsk behandling mod kvalme er ikke altid overbevisende, mange patienter har begrænset effekt, trods indgift af flere stoffer, ligesom hvert stof har sin bivirkningsprofil.

Der er andre danske sygehuse, som med gode erfaringer har indført akupunktur som behandlingsmulighed ved PONV i Opvågningsafdelingen.

Akupunktur mod PONV synes at hjælpe en del patienter, uden væsentlige bivirkninger.

Beskrivelse

Personale, som er instrueret i anvendelse af akupunktur mod kvalme, må benytte metoden på lige fod med rammeordinationens midler mod kvalme. Det vil sige, at hvis patienten oplever kvalme postoperativt og i øvrigt mundtligt accepterer behandlingen, kan personale, som er instrueret i akupunktur-metoden, gå i gang med behandlingen på eget initiativ, uden yderligere ordination eller lægekontakt.

Patientens kvalme-score registreres løbende på opvågningsjournalen.

Akupunktur kan gives før, samtidigt med, eller efter medikamentel behandling mod kvalme.

Ved manglende effekt af akupunkturbehandlingen, eller hvis patienten ombestemmer sig, tilbydes patienten konventionel behandling af kvalme, efter rammeordinationen Patientbehandling i opvågningsafsnittet

Undtagelser

Børn under 15 år, inhabile patienter, sovende, rodende eller bevidstløse patienter må ikke behandles med akupunktur.

Patienter, som af forskellige grunde ikke må få lagt i.v. adgang i en ekstremitet (lymfødem, shunt osv.), bør heller ikke behandles med akupunktur i pågældende ekstremitet.

Patienter med svære koagulationsforstyrrelser tilbydes ikke akupunktur.

Hvis anæstesilægen har ordineret specifik kvalmebehandling til patienten, følges denne ordination frem for akupunktur eller rammeordination.

Forslag til patientinformation forud for evt. behandling

”Kvalme efter bedøvelse og operation er almindeligt forekommende og kan behandles på flere måder. Vi kan give dig noget medicin mod kvalme, og vi kan give dig akupunktur mod kvalme.

Akupunktur kan have god effekt på kvalme og har sjældent bivirkninger.

Der sættes en lille, tynd nål på undersiden af hvert håndled, som skal sidde i 10-30 min.

Du kan opleve en varme og snurren omkring punktet evt. med en udstrålende fornemmelse til hånden, samt let svedende håndflader.

Ønsker du at modtage akupunktur mod kvalmen?”

 

Behandlingsforløb ved PONV

Ved ankomst vurderes patientens grad af PONV ud fra følgende skala: 0-Ingen, 1-Let, 2-Moderat, 3-Udtalt. Dette dokumenteres på opvågningsjournalen.

Har patienten PONV, udelukkes årsager som hypotension, hypoxi, hypoglykæmi, samt smerter, inden behandling af PONV.

Har patienten kvalme og ønsker behandling heraf, informeres om mulighederne med medicin og akupunktur. Ved accept heraf behandles med akupunktur.

Hånddesinfektion før og efter behandling.

Akupunkturpunktet P6 lokaliseres: to cun (to cun = bredden af patientens tre midterste fingre) udmåles proksimalt for håndledsfure imellem senerne til m. palmaris longus og m. flexor carpi radialis.

Hudområdet over P6 desinficeres x 2 med ethanolswap og skal tørre efter hver påføring.

Der anvendes steril engangsnål 0,25 x 25 mm.

Nålen føres med svag rotation mod højre i en skrå 45 graders vinkel proksimalt til en cuns dybde, om muligt bilateralt.

Det er afgørende for akupunkturens effekt, at patienten opnår ”De-Qi” nålefornemmelse (en tyngde, varme lokaliseret til P6 eller udstrålende fornemmelse til hånden). Det kan være nødvendigt, at manipulere nålen ved fx at trække den lidt tilbage eller indføre den en anelse dybere.

Nålene udtages efter ca. 30 minutter.

Behandlingen dokumenteres på opvågningsjournalen.

Ved insufficient effekt tilbydes behandling med konventionel antiemetika jævnfør Patientbehandling i opvågningsafsnittet

Referencer

Center for kliniske retningslinjer Evidensbaseret Klinisk Retningslinje for akupunktur til behandling af postoperativ kvalme og opkastning til patienter i opvågningsafsnit