Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Dødsfald på operationslejet

Formål

At der sikres korrekt medikolegal og etisk håndtering af dødsfald på operationslejer på Region Nordjyllands sygehuse.

Definition af begreber

Synonym: Mors in tabula

Beskrivelse

Som det er tilfældet for sygehusets øvrige afdelinger, skelnes mellem forventet og ikke forventet død på operationslejet.

Forventet død

Karakteriseres ved at der ikke hersker tvivl om diagnosen og indikationen for det aktuelle operative indgreb, at indikationen for aktuelle indgreb er vital, og at behandlende læger ikke har mistanke om fejlbehandling/-diagnosticering i forbindelse med aktuelle indgreb.

Ligeledes må der ikke herske mistanke om, at kriminelle handlinger/forhold har haft betydning for aktuelle sygdom.

Eksempler på forventet død på operationslejet: Rumperet aortaaneurisme, perforeret abdominalt hulorgan med fækal peritonit og multiorgansvigt, hvor fejlbehandling vurderes ikke at have fundet sted.

Håndtering af forventet dødsfald på operationslejet

Døden konstateres af anæstesilægen, som i fællesskab med kirurgen vurderer, om dødsfaldet er forventeligt eller ikke-forventeligt.

Operationssåret lukkes og forbindes.

Invasive utensillier som dræn, katetre og tuber fjernes og plejepersonalet soignerer patienten.

Patientens pårørende orienteres af den opererende kirurg, hvorefter patienten kan transporteres til stamafdelingen eller skade-modtagelsens stillerum. Herefter gælder stamafdelingens vanlige morsprocedurer.

Ikke-forventet død

Dødsfald der ikke opfylder kriterierne anført under ”forventet død”, dvs. dødsfald som ikke kan forklares af aktuelle sygdom og operation, dødsfald hvor fejlbehandling, fejldiagnostik, forsinket diagnostik eller kriminelle forhold ikke kan udelukkes.

Eksempel:

  • • Dødfald under laparoskopisk fjernelse af appendix på ellers rask ung mand

  • • Under knæ-artroskopi

Håndtering af ikke-forventet død

Opererende kirurg og patient-håndterende anæstesiologiske speciallæge konstaterer, at dødsfaldet ikke er forventeligt og en af disse kontakter vagthavende ved Nordjyllands Politi på tlf.: 9630 1448. Ved denne kontakt afklares, om der ikke skal gøres yderligere, skal udføres medikolegalt ligsyn eller iværksættes anden politimæssig undersøgelse. Politiet kan forlange operationsstuen aflåst og at intet materiale fjernes fra denne.

Indtil dette er afklaret lades patienten urørt med medicinske utensillier in situ. Når besked foreligger fra vagthavende hos Nordjyllands Politi handles efter denne.

Pårørende og ledende overlæger orienteres.

Skal der ikke udføres medikolegalt ligsyn eller anden politimæssig efterforskning, håndteres patienten som forventet dødsfald.

Er der tvivl om dødsfaldet er forventeligt, vil det altid være en fordel at kontakte politiet.

Bliver politimæssig afhøring af personalet aktuelt, bør det enkelte personalemedlem tage kontakt til sin faglige organisation med henblik på advokatbistand.