Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Medicinsk behandling af kvalme og opkastning ved kemoterapibehanding

Generelt om kvalme

Instruksen gælder for patienter, der påbegynder medicinsk kræftbehandling (kemoterapi). De efterfølgende kræftbehandlinger (kure) justeres antiemetika om nødvendigt.

 

Definition og inddeling

 • • Akut kvalme og opkastning: Første 24 timer efter start af kemoterapi.

 • • Sen kvalme og opkastning: 24-120 timer efter start af kemoterapi.

 • • Forventningskvalme og opkastning: Dage til timer før start af kemoterapi.

 

Antiemetisk behandling

 • • Antiemetika gives profylaktisk 30-60 min. før start af kemoterapi.

 • • Orale og intravenøse antiemetika har samme effekt.

 • • Har patienten kvalme før start af kemoterapi, gives antiemetika i.v.

 • • Til patienter, der har haft kvalme eller opkastning i forbindelse med tidligere kemoterapi, skal behandlingen opgraderes i forhold til dette.

Antiemetika

Akut kvalme og opkastning

Serotoninantagonister, kortikosteroider og neurokininantagonister administreres før behandling.

Sen kvalme og opkastning

Serotoninantagonister administreres x 2 dagl.

Kortikosteroider administreres x 1

Neurokininantagonister gives én gang dagl.

Dopaminantagonister administreres x 3 dagl. Anvendes i dag næsten kun som ”rescue”-antiemetika, dvs. hvis de andre ikke har tilstrækkelig effekt.

Andre årsager til kvalme og opkastning hos patienter med cancer

Ved akut kvalme og opkastning er der sjældent differentialdiagnostiske vanskeligheder. Ved længerevarende kvalme og opkastning bør andre årsager overvejes.

I Hæmatologisk Afdeling drejer det sig ofte om:

 • • Infektioner (mucositis, gastritis, enteritis m.m.)

 • • Metaboliske forstyrrelser: Ketoacidose, uræmi, binyrebarkinsufficiens efter langvarig steroidbehandling

 • • Elektrolytforstyrrelser: Hyperkalciæmi, hypomagnesiæmi

 • • Obstipation

 • • Behandling med andre emetogene medikamenter (f.eks. opioider)

 

Valg af behandling ved kvalme og opkastning

Det mest emetogene præparat i behandlingen er afgørende for valg af antiemetika.

 

 

Kvalmegruppe 0 – Minimal emetogen kemoterapi

Ingen rutinemæssig profylakse

Supplerende behandling ved erfaret kvalme: Se nedenfor

 

Kvalmegruppe 1 – Lav emetogen kemoterapi

Dexamethason* 4-8 mg x 1 per os dag 1, derefter p.n.

Supplerende behandling ved erfaret kvalme: Se nedenfor

 

*Dog kun, hvis selve kuren ikke indeholder steroider.

 

Kvalmegruppe 2 – Moderat emetogen kemoterapi

Kvalmeprofylakse gives under hele i.v. cytostatikakuren

Antiemetika

Dosis dag 1

Dosis efterfølgende dage

5HT3RA (Serotonin receptor antagonist) (VÆLGES EFTER NEDENSTÅENDE PRIORITERING)

 1. 1. Ondansetron

8 mg x 2 p.o. (maks. 24 mg) eller 8 mg x 1 i.v. (maks. 16 mg)

 

 1. 2. Palonosetron (Aloxi)

0,5 mg p.o. eller 0,25 mg i.v.

0,5 mg p.o. el. 0,25 mg i.v. dag 3 og 5

 1. 3. Granisetron

2 mg x 1 p.o. eller 1 mg i.v.

 

PLUS

Dexamethason* per os

8 mg x 1 p.o.

8 mg x 1 dag 2 og 3

Supplerende behandling ved erfararet kvalme: Se nedenfor

 

*Dog kun, hvis selve kuren ikke indeholder steroider.

 

Kvalmegruppe 3 – Høj emetogen kemoterapi

Kvalmeprofylakse gives under hele i.v. cytostatikakuren

Antiemetika

Dag

Dosis dag 1

Dosis efterfølgende dage

NK1R (Neurokinin 1 receptor antagonist (VÆLGES EFTER NEDENSTÅENDE PRIORITERING)

 1. 4. Aprepitant (Emend)

125 mg p.o.

80 mg p.o. dag 2-3 (evt. 4-5)

 1. 5. NEPA (Akynzeo)

300 mg/0,5 mg) i.v.

 

 1. 6. Rolapitant (Varuby)

180 mg p.o.

 

PLUS

5HT3RA (Serotonin receptor antagonist) (VÆLGES EFTER NEDENSTÅENDE PRIORITERING- dog ikke ved NEPA)

 1. 7. Ondansetron

8 mg x 2 p.o. (maks. 24 mg) eller 8 mg x 1 i.v. (maks. 16 mg)

8 mg x 2 p.o. (maks. 24 mg) eller 8 mg x 1 i.v. (maks. 16 mg)

 1. 8. Palonosetron (Aloxi)

0,5 mg p.o. eller 0,25 mg i.v.

0,5 mg p.o. el. 0,25 mg i.v. dag 3 og 5

 1. 9. Granisetron

2 mg x 1 p.o. eller 1 mg i.v. eller depot pl. (Sancuso) x 1

 

PLUS

 

Dexamethason*

12 mg x 1 p.o. (20 mg ved brug af Rolapitant)

8 mg x 1 dag 2-4

PLUS

Olanzapin

5-10 mg x 1 p.o.

5-10 ng dag 2-4

 

 

 

Supplerende behandling ved erfaret kvalme (Rescue):

 

 

 • • Ondansetron skift til Palonosetron (Aloxi) el. Granisetron (p.o., i.v. eller depotplaster)

 • • Emend – 80 mg x 1 p.o. dag 4 og 5 (ved kure længere end 3 dage)

 • • Olanzepin 5-10 mg dagl. p.n.

 • • Lorazepam (Temesta) 0,5-2 mg p.o./s.c./i.v. hver 6. time

 • • Metoclopramid 10 mg x 3 dagl. p.o./i.v.

 • • Dronabinol (Marinol) 2,5 mg p.o. hver 6. time

 • • H1-blokkere – Prometazin (Phenergan) 25 mg p.o. op til 4 x dagl.

 

 

 

Kvalmegruppe AML/ALL

Kvalmeprofylakse gives under hele i.v. cytostatikakuren

Antiemetika

Dosis dag 1

Dosis efterfølgende dage

NK1RA (Neurokin 1 receptor antagonist) (VÆLGES EFTER NEDENSTÅENDE PRIORITERING)

 1. 10. Aprepitant (Emend)

125 mg p.o.

80 mg p.o. dag 2-3 (evt. 4-5)

 1. 11. NEPA (Akynzeo)

300 mg/0,5 mg p.o.

 

 1. 12. Rolapitant (Varuby)

180 mg p.o.

 

5HT3RA (Serotonin receptor antagonist) (VÆLGES EFTER NEDENSTÅENDE PRIORITERING) – dog ikke ved NEPA)

 1. 13. Ondansetron

8 mg x 2 p.o. (maks. 24 mg) eller 8 mg x 1 i.v. (maks. 16 mg)

Fortsat

 1. 14. Granisetron

2 mg x 1 p.o. eller i.v. eller depotplaster (Sancuso)

Fortsat

 1. 15. Palonosetron (Aloxi)

0,5 mg p.o. eller 0,25 mg i.v.

Fortsat dag 3 og dag 5

PLUS / MINUS

Dexamethason

12 mg x 1 p.o. (20 mg ved brug af Rolapitant)

Fortsat

PLUS / MINUS

 

 

Olanzapin

5-10 mg x 1 p.o.

Fortsat

 

 

 

 

 

Kvalmegruppe – Højdosis kemoterapi

 

Antiemetika

Dosis dag 1

Dosis efterfølgende dage

HDT – Melphalan konditionering

NK1R (Neurokinin 1 receptor antagonist) (VÆLGES EFTER NEDENSTÅENDE PRIORITERING)

 1. 16. Aprepitant (Emend)

125 mg p.o.

80 mg p.o. dag 2-3 (evt. 4-5)

 1. 17. NEPA (Akynzeo)

300 mg/0,5 mg p.o.

 

 1. 18. Rolapitant (Varuby)

180 mg p.o.

 

PLUS

5HT3RA (Serotonin receptor antagonist) (VÆLGES EFTER NEDENSTÅENDE PRIORITERING – dog ikke ved NEPA)

 1. 19. Ondansetron

8 mg x 2 p.o. (maks. 24 mg) eller 8 mg x 1 i.v. (maks. 16 mg)

8 mg x 2 p.o. (maks. 24 mg) eller 8 mg x 1 i.v. (maks. 16 mg) dag 2-4

 1. 20. Palonosetron

0,5 mg p.o. eller 0,25 mg i.v.

0,5 mg p.o. eller 0,25 mg i.v. dag 3 og 5

 1. 21. Granisetron

2 mg x 1 p.o. eller i.v. eller depotplaster (Sancuso)

2 mg x 1 p.o. eller 1 mg i.v. dag 2-4)

PLUS / MINUS

Dexamethason

12 mg x 1 p.o. (20 mg ved brug af Rolapitant)

8 mg x 1 dag 2-5

PLUS / MINUS

 

 

Olanzapin

5-10 mg x 1 p.o.

5-10 mg dag 2-4

 

 

Kvalmegruppe – Højdosis kemoterapi

 

Antiemetika

Dosis dag 1

Dosis efterfølgende dage

HDT – BEAM konditionering

NK1R (Neurokinin 1 receptor antagonist) (VÆLGES EFTER NEDENSTÅENDE PRIORITERING)

 1. 22. Aprepitant (Emend)

125 mg p.o.

80 mg p.o. dag 2-3 (evt. 4+5)

 1. 23. NEPA (Akynzeo)

300 mg/0,5 mg p.o.

 

 1. 24. Rolapitant (Varuby)

180 mg p.o.

 

PLUS

5HT3RA (Serotonin receptor antagonist) ) (VÆLGES EFTER NEDENSTÅENDE PRIORITERING – dog ikke ved NEPA)

 1. 25. Palonosetron

0,5 mg p.o. eller 0,25 mg i.v.

0,5 mg p.o. eller 0,25 mg i.v. dag 3 og 5

 1. 26. Ondansetron

8 mg x 2 p.o. (maks. 24 mg) eller 8 mg x 1 i.v. (maks. 16 mg)

8 mg x 2 p.o. (maks. 24 mg) eller 8 mg x 1 i.v. (maks. 16 mg)

 1. 27. Granisetron

2 mg x 1 p.o. eller i.v. eller depotplaster (Sancuso)

2 mg x 1 p.o. eller 1 mg i.v. dag 2-4

PLUS / MINUS

Dexamethason

12 mg x 1 p.o. (20 mg ved brug af Rolapitant)

8 mg x 1 dag 2-5

PLUS / MINUS

 

 

Olanzapin

5-10 mg x 1 p.o.

5-10 mg dag 2-5

 

 

Profylaktisk behandling

Antiemetika gives profylaktisk 30-60 min. før opstart af kemoterapi.

Har patienten kvalme før start af kemoterapi, gives antiemetika i.v.

Justerende behandling

Til patienter, der har haft kvalme og opkastning i forbindelse med tidligere kemoterapi, skal antiemetika opgraderes i forhold til dette.

Følgende behandling kan iværksættes af sygeplejerske:

Antiemetisk behandling ved kemoterapi deles op i:

 • • Kvalmegruppe 0: Minimal emetogen kemoterapi

 • • Kvalmegruppe 1: Lav emetogen kemoterapi

 • • Kvalmegruppe 2: Moderat emetogen kemoterapi

 • • Kvalmegruppe 3: Høj emetogen kemoterapi

 • • Kvalmegruppe AML: AML kemoterapi

 • • Kvalmegruppe ALL: ALL kemoterapi

 • • Kvalmegruppe HDT – Melphalan konditionering

 • • Kvalmegruppe HDT – BEAM konditionering

Nedjustering af antiemetika:

Sygeplejersken kan ændre i standardpakkerne til mindre medicin, hvis patienterne bruger mindre end ordineret i pakkerne.

Følgende justeringer kan foretages af sygeplejerske efter aftale med læge:

Refraktær akut kvalme (høj emetogen kemoterapi):

Ondansetron erstattes med inj. Aloxi® 0,25 mg i.v. x 1 dag 1 (gives kun dag 1 som engangsdosis)

Refraktær akut kvalme (moderat emetogen kemoterapi):

Vælg standardpakken: Kvalmegruppe 3 (høj emetogen kemoterapi)

Refraktær akut kvalme (AML/ALL):

Vælg standardpakken: AML/ALL supplerende behandling.

Refraktær senkvalme (høj emetogen og moderat emetogen kemoterapi):

Tabl. Ondansetron 8 mg x 2 i yderligere 2 dage og evt. tabl. Dexamethason 4 mg x 1 i yderligere 2 dage.

Refraktær akut- og senkvalme (minimal og lav emetogen kemoterapi):

Vælg standardpakken: Kvalmegruppe 2 (moderat emetogen kemoterapi)

 

 

 

Litteratur

 1. 28. Prevention and treatment of chemotherapy-induced nausea and vomiting in adultsUpToDate: Prevention and treatment of chemotherapy-induced nausea and vomiting in adults, Maj 2018UpToDate: Prevention and treatment of chemotherapy-induced nausea and vomiting in adults, Maj 2018
   

 1. 29. http://www.esmo.org/Guidelines/Supportive-and-Palliative-Care/MASCC-and-ESMO-Consensus-Guidelines-for-the-Prevention-of-Chemotherapy-and-Radiotherapy-Induced-Nausea-and-Vomiting
   

 2. 30. http://ascopubs.org/doi/10.1200/JCO.2017.74.4789