Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sikker medicindispensering- og administration

Principperne for patientidentifikation og medicinidentifikation er gældende uanset medicinsystem, her eksemplificeret ved elektronisk medicinmodul.

 

I medicinrummet findes 2-linjet labelark med navn og cpr-nummer på samtlige indlagte patienter.

 

Dispensering og umiddelbar administration

Elektronisk medicinmodul åbnes, og der dispenseres ud fra listen

Der sikres overensstemmelse mellem patientens cpr-nummer på label og elektronisk medicinmodul

I medicinmodulet sikres, at der foreligger en medicinstatus fra aktuelle indlæggelse

Medicinbæger påføres label (halvt ombukket) med patientnavn og cpr-nummer

Medicin dispenseres, og der dokumenteres samtidig for administration

Hvis medicineringen omfatter mere end én patient bringes elektronisk medicinmodul til administration med på stuerne. Alternativt printes aktuel medicinliste ud. På den måde sikres mulighed for medicinidentifikation.

Inden medicin administreres, oplyser patienten navn og cpr-nummer. Er det ikke muligt, kontrolleres patientens identifikationsarmbånd. Er der overensstemmelse med oplysningerne på label og patientens oplysninger? Medicinen identificeres i elektronisk medicinmodul / på liste og gennemgås sammen med patienten

Medicinen udleveres til patienten

Efter at patienten har indtaget medicinen fjernes label fra medicinbæger, og label sættes på et ark papir til senere makulering

Husk at dokumentere i elektronisk medicinmodul, hvis patienten af en eller anden årsag ikke indtager medicinen

 
Dispensering af medicin til senere administration af samme eller andre personer

Elektronisk medicinmodul åbnes, og der dispenseres ud fra listen

Der sikres overensstemmelse mellem patientens cpr-nummer på label og elektronisk medicinmodul

I medicinmodulet sikres, at der foreligger en medicinstatus fra aktuelle indlæggelse

Label med navn og cpr-nummer sættes på siden af doseringsæske

Medicin dispenseres i doseringsæske

Der dokumenteres i elektronisk medicinmodul for dispensering

Ved administration bringes elektronisk medicinmodul med på stuerne. Alternativt printes aktuel medicinliste ud. På den måde sikres medicinidentifikation. Patienten identificeres som beskrevet ovenfor og medicinen identificeres i elektronisk medicinmodul / på liste og gennemgås sammen med patienten

Medicinen hældes fra doseringsæske til medicinbæger på stuen hos patienten, og patienten indtager medicinen

Der dokumenteres i elektronisk medicinmodul for administration

 

Er der nye ordinationer, må der ikke fjernes eller tilføjes medicin fra doseringsæske. Kassér indhold i doseringsæske og dispensér på ny.

 

Definition af begreber

Dispensering: Ophældning af medicin

Administration: Udlevering og indtagelse af medicin

Umiddelbar administration: At medicinadministration foretages umiddelbart efter dispensering og af samme person

 

Formål

At sikre overensstemmelse mellem lægemiddelordination og -administration til patienten.

At forebygge utilsigtede hændelser i forbindelse med lægemiddeldispensering og -administration.

 
Referencer

Regional retningslinje: Medicinering – Lægemiddeldispensering

Regional retningslinje: Medicinering – Lægemiddeladministration