Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Tyndtarmspassage

 

Kontrast

E-Z-HD (Barium sulfat)

Blandet med 500 – 600 ml. koldt vand.

2 ml inj. Primperan 5mg/ml i.v. indsprøjtes 10 min. inden peroral kontrast.

Primperan bevirker, at ventriklen tømmer sig hurtigere og øger tarmperistaltikken.

Injektionsvæsken indgives langsomt over mindst 3 minutter.

 

Kontraindikation til Primperan:

https://pro.medicin.dk/Medicin/Praeparater/79

Anbefales ikke til børn under 18 år.

Fæokromocytom (svulst i binyrerne).

 

Epilepsi (Primperan kan nedsætte krampetærsklen).

 

Gastro-intestinal blødning eller perforation, mekanisk tarmobstruktion.

 

Antipsykotikainduceret tardiv dyskinesi (bevægeforstyrrelser efter brug af antipsykotika).

 

Samtidig behandling med levodopa (medicin til behandling af Parkinson).

 

100 ml vand (i målebæger) kommes i et plastikkrus. Der sættes en tuschprik på kruset, herefter det let at fylde 100 ml kontrast i kruset.

 

Der lægges en våd klud til at tørre munden med efter hver kontrastindtagelse.

 

Ofte er det en god idé at opfordre patienten til at drikke kontrasten på én gang, da dette for flere patienter opleves lettere.

 

Pt. forberedelse

Pt. er informeret om forberedelse til undersøgelsen i indkaldelsesbrevet.

Kontroller om patienten har fået taget biopsier ved en eventuel koloskopi. Hvis dette er tilfældet skal der gå 7 dage efter biopsien, før der foretages tyndtarmspassage.

Pt. skal faste fra midnat.

Patienten kan have undertøj/strømper på under undersøgelsen. Der skal lægges et eller to tæpper hos pt. afhængig af behov.

Patienten må gerne benytte toilet undervejs hvis nødvendigt, men må ikke drikke/spise.

Undersøgelsesforløb

 

Der tages et oversigtsbillede, som vises til radiologen inden der gives Primperan.

Hvis ok, lægges venflon og der gives Primperan.

Følg herefter skema. Det er en god ide at sætte en tusch prik på patienten efter hver centrering, så det bliver lettere at vurdere den følgende centrering.

Efter 45 minutters billede kontaktes radiologen, som vurderer det videre forløb. Undersøgelsen er færdig, når kontrasten når til colon. Hvis vi vurderer, at kontrasten er nået colon efter 30 minutters billede vises dette til radiologen.

Hvis kontrasten ikke er nået colon efter 45 minutter vurderer radiologen, om der evt. skal gives kontrast eller om der er tilstrækkeligt med kontrast og der blot skal tages et billede efter fx 1 time.

 

Patienten må komme ud at gå/forhallen eller kan ligge på en båre. Skal tage sit tøj på/personlige ejendomme med.

Aftal med radiologen hvorvidt patienten må drikke imens.

Undersøgelsen kan lukkes på undersøgelsesskærmen (se nederst, hvordan man åbner patienten igen).

 

 

 

 

Tid i min.

 

Billede + kontrast

Lejring

 

 

Oversigtsbillede

Vises til Radiolog

Bugleje

10 min før undersøgelsen

 

10 mg Primperan gives i.v.

O min.

100 ml

Liggende højre side

10 min.

100 ml

Liggende højre side

15 min.

Billede

Bugleje, derefter hø. side

25 min.

100 ml

Liggende højre side

30 min.

Billede

Bugleje, derefter hø. side

40 min.

100 ml

Liggende højre side

45 min.

Billede

Bugleje,

Billederne ses af læge, som ordinerer det videre forløb.

 

Lejring

Pt. skal så vidt muligt ligge i bugleje, når billederne tages.

Efter kontrastindtagelse skal pt. ligge i højre sideleje, for at fremskynde kontrastpassagen.

Friprojicering af coecum

Når kontrasten når colon fortsættes undersøgelsen på rum 5.

Patienten bookes til rum 5, hvorefter undersøgelsen kan startes.

Grydeske findes frem.

Patienten lejres på ryggen og der centreres i nederste højre side af abdomen (ud for ileocøkalstedet).

Radiologen står inde hos patienten, mens vi sidder i betjeningsrummet og gennemlyser. Radiologen frilægger ileocøkalstedet ved at trykke på patientens mave med grydeskeen. Når radiologen siger til, tager vi et billede. Billederne skal ikke markeres, sendes blot til pacs.

 

Billedkriterier

Oversigtsbillede:

Der centreres, så ventriklen og kringlerne er med, centrering ca. 1 cm over kristas kant. Det kan være nødvendigt at tage 2 billeder for at få det hele med.

 

15 min. Billede:

Ventriklen skal være med på billedet, og al kontrasten skal kunne ses.

 

30 + 45 min. Billeder:

Ventiklen behøver ikke at være med, men al kontrasten skal kunne ses.

OBS. Højre/venstre markering.

 

Afslutning

Patienten opfordres til at drikke rigeligt det følgende døgn for at undgå obstipation. Fæces kan være hvid.

Patienten har været fastende siden kl. 20.00 og tilbydes derfor en madbillet.

 

Åbne patienten igen

Rum 4: Gå i browser - lokal database - og markér undersøgelsesmappen (ikke patientens navn men på niveau 2). Tryk på patient registrering på tastaturet og herefter Exam. Hvis tyndtarmspassage ikke allerede kommer frem, vælges denne og herefter ok.

Rum 2 og 3: Gå i Examined patienter og dobbeltklik på undersøgelsen.