Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Euforiserende lægemidler (§4 - lægemidler) - bestillingBestilling af euforiserende lægemidler
Rekvisition af lægemidler til sygehusafdelinger skal følge "Bekendtgørelse om recepter, BEK nr. 738 af 02/09/2002" (http://www.retsinfo.dk/_GETDOCM_/ACCN/B20020073805-REGL).

Deri står bl.a., at den læge eller tandlæge, som er ansvarlig for en afdeling, kan bemyndige personer, der ikke er læge eller tandlæge, til at rekvirere lægemidler i et nærmere bestemt omfang. Det er denne bestemmelse, som gør, at enten sygeplejersker eller apotekets personale kan afgive bestillinger på præparater fra afdelingens standardsortiment.

Bemyndigelsen kan dog ikke gælde for lægemidler, der er underkastet særlig overvågning i henhold til § 4, det vil bl.a. sige lægemidler, som indeholder euforiserende stoffer. Disse lægemidler skal altid bestilles af en læge, og Sygehusapoteket skal overfor Lægemiddelstyrelsen kunne dokumentere, at de § 4-lægemidler, vi udleverer, er rekvireret af læger.

Bestillingen sker på følgende måde:

Medicinservice kan bestille § 4 lægemidler som indgår i vores standardsortiment uden en lægeunderskrift. Det som er i vores standardsortiment på Fødegangen er:

  • • Sufentanil "Hameln" inj.væske, opløsning 5 mikrogram/ml 5 x 10 ml

  • • Morfin SAD injektionsvæske 10 mg/ml 1 ml amp x10

  • • Fentanyl "Hameln" inj.væske, opløsning 50 mikrogram/ml 10 x 2 ml

Hvis der er brug for noget som ikke indgår i vores standardsortiment, kan lægen ringe direkte til Medicinservice og bestille pr. telefon se sedlen ”Kontaktoplysninger på medicinservicefarmakonom” – Den hænger på indersiden af skabslågen på Fødegangen. Der hænger altid kontaktoplysninger på den tilknyttede medicinservice/ farmakonom i alle medicinrum.

Da Medicinservice kun kommer hos os to gange om ugen, skal de altid have besked hvis det er noget i skal bruge akut.


Alle læger ansat ved Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling er bemyndiget til at rekvirere ovennævnte lægemidler i ansættelsesperioden.

Bemyndigelsen sker på følgende måde:

Ledende overlæge Ole Mathiesen er medicinansvarlig for den gynækologiske søjle.
Overlæge Ulla Christiansen er medicinansvarlig for den obstetriske søjle.