Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Mammografi – Projektioner

Husk altid at se de gamle billeder og at læse tidligere beskrivelse, hvor der er en sådan.

 

1.

Patienter med symptom (knude, sekretion eller 1. gang efter operation):

 

 

Side med symptom 3 bill.:
 

Stue H => (CC, MLO, ML)

Stue I => TOMO (CC, MLO)
 

 

 

Er pt. opereret i 4 kvadrant (se ar):

Stue H => (CC, Cleo, MLO)

Stue I => TOMO (CC, MLO)


 

 

 

Rask side:

2 bill. (CC, MLO)
 

2.

Ømhed:

 

2 bill. pr. bryst (CC, MLO)
 

3.

Ingen symptomer:

 

2 bill. pr. bryst (CC, MLO)
 

4.

Familiær disposition:

 

2 bill. pr. bryst (CC, MLO)
 

5.

Basismammografi (dvs. efter benign kirurgi):
 

2 bill. af opererede bryst (CC, MLO)

 

6.

Rekonstrueret bryst efter mastectomi:

Ingen mammografi kun UL
 

7.

Bryst med protese/implantat:

Mammografi: Procedure for implantatfoto

 

8.

Gravide og ammende:

UL altid først. Kun mammografi ved stor cancersuspicio

 

9.

Abscesmistanke:

UL i akut fase. Evt. mammografi senere, som pkt.1

 

10.

Kontrol af uspecifik forandring (inden for ½ år):
 

2 bill. af ”syge bryst” (CC, MLO)

11.

Kvinder under 30 år:

Ultralyd
 

12.

Mænd under 30 år:

Ultralyd

 

13.

Mænd over 30 år:

1 bill. pr. bryst (MLO)
 

 

Er man i tvivl, så spørg lægen

 

 

Billedkriterier

 

Der arbejdes med 4 forskellige projektioner:

 

CC: (Cranio- caudalt): Brystet i transversalt plan

MLO (Oblique): med 40˚-60˚ kipning

Lateralt med 90 ˚ kipning
Cleopatra

 

Billedkriterier CC:

 

Fremstilling af hele brystet og lidt af pectoralismuskulaturen i cranio-caudalplan

Vinkling 0˚

 • • Korrekt navn og markering.

 • • Optimal kompression.

 • • Ingen bevægelsesuskarphed.

 • • Symmetriske billeder.

 • • Papillen i profil.

 • • Al kirtelvæv skal være fremstillet. Sygeplejersken/radiografen vurderer selv om al kirtelvæv er fremstillet, og om der eventuelt skal tages supplerende optagelser, evt. Cleopatra

 • • Fedtlaget mellem brystmuskulaturen og kirtelvæv ønskes fremstillet.

 • • M. pectoralis ønskes fremstillet.

 • • Ingen hudfolder eller rynker.

 • • Brystets ydre konturer skal kunne ses på billedet.

 • • Hvis der er clips i brystet, skal de alle fremstilles. Brug evt. Cleopatra optagelse

 • • Ved implantater se: Mammografi af kvinder med brystimplantater

 

Clipboard01

Positionering:

 

 

Kvinden står med front mod detektorpladen, og drejer hovedet til modsatte side i forhold til det bryst der fotograferes.


Brystet løftes, så papillen ligger i centerlinjen, og detektorens højde er i niveau med sulcus inframammalis.


Kvinden presser sig mod detektoren, og brystet komprimeres samtidig med, at det trækkes frem.


Hvis kvinden har meget kirtelvæv, kan hun med fordel lave en let sidebøjning ned mod det fotograferede bryst. Evt kan apparatet kippes max. + 10˚


Er kvinden der fotograferes meget hulbrystet, kan man evt. kippe røret max. – 10˚, for at få brystet til at ligge plan med detektoren.

 

 

Clipboard01

Clipboard01

Clipboard01

Clipboard01

Clipboard02

Clipboard01

Billedkriterier til oblique (MLO):

 

Fremstilling af hele brystet og pectoralismuskulaturen i axialplan

Vinkling: 60° anbefales som standard, da denne vinkling er anatomisk rigtig for flest kvinder

 • • Korrekt navn og markering.

 • • Optimal kompression.

 • • Ingen bevægelsesuskarphed.

 • • Symmetriske billeder.

 • • Papillen i profil.

 • • Ingen hudfolder.

 • • M. pectoralis skal fremstilles helst ned til papilniveau.

 • • Det submammære område skal være uden hudfolder og danne en vinkel på 90° med brystvæggen, på størrelse med en tommelfingernegl.

 • • Brystets ydre konturer skal kunne ses på billedet.

 

Positionering:

 

Kvinden står med fronten imod apparatet, og står med det pågældende bryst placeret ud for detektoren. Armen løftes op over detektorpladen og hviler derpå, således at øverste hjørne af detektoren er i aksillen. Bryst og muskulus pectoralis placeres på detectorpladen med papillen i profil og den inframammære vinkel fremstilles i 90˚. Brystet komprimeres optimalt, og uden hudfolder.

Vinklen kan ændres fra 40˚- 60˚for at opnå bedre positionering, og derved bedre opfyldelse af billedkriterierne, f.eks. hvis kvinden har problemer med at løfte armen.

 

 

 

Clipboard01

 

Positionering Oblique:

 

Clipboard01

Clipboard01

Billedkriterier til LAT:

 

 

Fremstilling af hele brystet og pectoralismuskulaturen i Lateral plan

Vinkling 90°

 

 

Billedkriterier:

 

 • • Korrekt navn og markering.

 • • Optimal kompression.

 • • Ingen bevægelsesuskarphed.

 • • Symmetriske billeder.

 • • Papillen i profil.

 • • Ingen hudfolder.

 • • M. pectoralis skal fremstilles helst ned til papilniveau.

 • • Det submammære område skal være uden hudfolder og danne en vinkel på 90° med brystvæggen, på størrelse med en tommelfingernegl

 • • Brystets ydre konturer skal kunne ses på billedet.

 

Positionering som Oblique med front mod apparaturet, overkroppen godt forover og bagdelen bagud. Bed patienten om at holde modsatte bryst, så det ikke kommer med på billedet.

 

 

Clipboard01

 

Cleo:

Anvendes til fremstilling af den laterale del og processus aksillaris. Så hvis kvinden har meget kirtelvæv lateralt, der ikke er sufficient fremstillet på enten CC eller MLO, skal man supplere billedoptagelsen med en Cleo på det pågældende bryst. Patienter med clips i 4 kvadrant, skal fremover have taget CC, oblique og en Cleo og IKKE en lateral optagelse.

 

Billedkriterier:

 • • Fremstilling Laterale del af mamma samt processus aksillaris.

 • • Svingarmen placeres i + 10˚

 • • Korrekt navn og markering,

 • • Optimal kompression.

 • • Ingen bevægelsesuskarphed.

 • • Papillen projiceret fri og i profil.

 • • Ingen hudfolder,

 • • Synlig fedtlag mellem kirtel og brystvæg,

 • • Mest mulig af den mediale side af kirtlen skal være synlig,

 • • Synlig pectoralismuskel,

 • • Hvis begge sider ønskes, da tilstræbes symmetri.

 

Positionering:

Anvendes desuden supplerende, hvis kvinden har fået foretaget malign lumpektomi (kun på den opererede siden).

 

Kvinden positioneres med front mod detektoren, og tager en dyb sidebøjning til den pågældende side. Kvinden drejer ansigtet til den modsatte side, og kigger væk fra det fotograferende bryst. Armen på samme side løftes halvt, og hånden placeres på kanten af apparatet. Radiografen/sygeplejersken stiller sig på modsatte side af kvinden, og trækker i brystet samtidig med, at brystet komprimeres. Hånden placeres over brystet, således at tommelfingeren trækker mediale side frem, og lillefingeren trækker laterale side frem. Man kan med fordel lægge en arm bag nakken på kvinden, og styre hende ved, at tage fat i skulderen ved det fotograferende bryst. Herved sikres det, at kvinden bliver hvor hun skal, og ikke trækker sig væk, mens der komprimeres. Der tilstræbes maksimal kompression.

 

Billede 16

 


Tomosyntese:

(OBS tomosyntese kan IKKE laves på implantater og bryster med komprimeret tykkelse over 100 mm)

 

Efter screening kan lægen ønske en Tomografi. Tomografi tages som CC eller MLO.

 1. 1. Vælg patienten på worklisten

 2. 2. Der vælges Tomosyntese på Mammomaten, og der slettes de optagelser man ikke skal bruge.

 3. 3. Isæt tomosynteseskærm og den lille eller store tomosyntese komprimeringslade (afhængig af kvinden)

 4. 4. Vær opmærksom på, at armen svinger +/-25˚ foran patienten.

 5. 5. Det er en fordel at komprimere brystet mest muligt, og husk at max til denne optagelse er 100 mm

 6. 6. Eksponer, og husk at holde eksponeringsknappen nede indtil optagelsen er færdig.

 

Billed behandling af tomosyntese:

 

 1. 1. Du skal vente på computeren bliver færdig med behandling af billederne

 2. 2. Nederst i skærmen kan du følge bearbejdningen af billederne

 3. 3. Hvis billedet ikke er optimalt, så vælg rekonstruktion i nederste venstre hjørne

 4. 4. Vælg ”calcification-segmentation og lad den bearbejde billeder på ny.

 5. 5. Vær opmærksom på, at der kan sendes 2 billed sekvenser. Er der lavet 3, skal den ene slettes.

 

Billedkriterier og positionering som ved CC:

Se CC
 

Billedkriterier og positionering som ved MLO:

Se MLO

 

OBS

Undersøgelsen starter med et præ billede. Dette må aldrig bruges til diagnostik, men er udelukkende til at se, om alt er med på billedet, inden der fortsættes med den egentlige Tomografi. Hvis der ikke er tilstrækkelig af bryst/pectoralismusklen med, afbrydes undersøgelsen, og der startes forfra med en rigtig positionering, inden den egentlige Tomografi.

 

Mammografi af kvinder med brystimplantater:

 

Kvinder med implantater kan som udgangspunkt mammograferes, dog er proceduren, spørgsmål til kvinden og indstilling af apparatur, lidt anderledes.

Start med at spørge kvinden om:

 1. 1. Er implantaterne over 6 måneder gamle? Implantater der er under 6 måneder må ikke fotograferes.

 2. 2. Er der mistanke om at implantaterne er i stykker? Hvis der er mistanke om ruptur skal brystet/brysterne IKKE fotograferes. Dette gælder uanset om der er tale om en intern eller en ekstern ruptur.

 3. 3. Er det saltvands- eller silikone implantater? Apparaturet skal indstilles efter dette. Hvis kvinden er i tvivl, vælges ”Non-specific”

 4. 4. Har vi din accept til at klemme brysterne, når vi tager billederne? Afdelingen er IKKE forpligtet til at erstatte implantaterne, hvis de går i stykker. Dette SKAL kvinden informeres om! Fortæl desuden, at apparaturet bliver indstillet til ikke at kunne klemme så meget, og at vi ikke har hørt om implantater, der er gået i stykker efter mammografi. Skriv ”Accept” i notefeltet på henvisningen som dokumentation.

Indstilling af apparatur til implantater:

 • • Find patienten på worklisten

 • • Vælg implantater og fjern de eksponeringer der ikke skal bruges

 • • Gå i ”Acquision” og noter under ”Left”+ ”Right” om implantaterne er af saltvand eller silikone eller vælg ”Non-specifik” hvis patienten ikke ved hvad implantaterne er lavet af.

 • • Dobbeltklik på CC og apparatet er klar til brug.

 • • Aflæs tykkelse i displayet på gulvet, for at indstille MANUELLE tider. Implantatprogrammet er indstillet til kun at kunne komprimere med 100N, og køres på manuel tid til alle 4 billeder. Se vejledende skema:

 

Billede 13

Forsigtighedsregler:

Det anbefales, at være omhyggelig og forsigtig ved kompression af selve implantatet i et bryst. Føl efter i brystet, hvor implantatet er beliggende. Kompressionstrykket til et bryst med implantat er individuelt, i gennemsnit ca. 7-8 kg / 70-80 N

Ved mistanke om lækage, laves der altid UL scan først, og lægen bestemmer om der evt. skal tages billeder bagefter

 

Reprosessing:

Hvis billedet virker undereksponeret, så kan funktionen reprocess benyttes.

 • • Marker billedet

 • • Højreklik og vælg reprosess.

 • • Vælg Copy of standard => OK

 • • Genindlæs billedet

Hvis ikke dette hjælper, kan man reprocesse billedet på implantatprogram igen.

 

Billede 28

 

Billede 14

B = birads