Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Retningslinjer for præirradiativ fokussanering før strålebehandling af hoved-hals cancer

Kæbekirurgisk Afdeling, Onkologisk Afdeling, Øre-Næse-Hals-Kirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital

Henvisnings – og kommunikationsprocedurer:

Patienter med ny-diagnosticeret cancer udgående fra slimhinder i hoved-hals regionen, hvor strålebehandling udgør hele eller en del af den planlagte behandling, bliver henvist fra Øre-Næse-Hals-Kirurgisk Afdeling eller Onkologisk Afdeling til Kæbekirurgisk Afdeling med henblik på præirradiativ fokussanering. Henvisningen skal indeholde oplysninger om cancertype og lokalisation for at kunne fastlægge omfanget af evt. fokussanering.

 

 • • Patienterne undersøges på Kæbekirurgisk Afdeling senest dagen efter henvisningen er modtaget.

 • • Samtlige kæbekirurgiske journalnotater skrives samme dag og sendes umiddelbart elektronisk til Onkologisk Afdeling og henvisende afdeling. Det skal klart fremgå af journalnotaterne, om der er behov for behandling, behandlingens omfang og tidspunktet herfor.

 • • Efter afsluttet behandling skrives normal epikrise til Onkologisk Afdeling, henvisende Afdeling, egen tandlæge og egen læge.

 • • Evt. behandling på Kæbekirurgisk Afdeling skal effektueres senest dagen efter undersøgelsen er udført.

10-14 dage efter, der er foretaget fokussanering, kan strålebehandlingen påbegyndes.

Fokussanering:

Fokussanering vil fortrinsvis omfatte ekstraktioner og operativ fjernelse af tænder. Retningslinier for hvilke tænder, der bør ekstraheres er (se bilag):

 • • Tænder med caries med formodet pulpal involvering.

 • • Tænder med pocher på > 5 mm.

 • • Tænder med furkatur-involvering og pocher på >3 mm.

 • • Tænder med patologisk løsning.

 • • Rodbehandlede tænder med asymptomatiske periapikale opklaringer >3 mm

 • • Ikke-rodbehandlede tænder med periapikal opklaring

 • • Tænder med symptomatiske periapikale opklaringer uanset størrelse

 • • Radix relicta med eksponering til mundhulen.

 • • Semiretinerede tænder.

 • • Tænder med pericoronitis.

 • • Helretinerede tænder med cystelignende opklaringer omkring

 

Der gives 2 mie penicillin ved indgrebets start og profylaktisk 1 mie 3 x daglig i 7 dage postoperativt.

Efter der er foretaget fjernelse af de pågældende tænder, afglattes evt. knoglespinae, og der sutureres primært. Der kontrolleres og fjernes suturer på Kæbekirurgisk Afdeling. Såfremt der ikke er primær heling, meddeles dette Onkologisk Afdeling.

 

Cancerdiagnoser:

 

 

Hele OK/ UK

Præmolar-molar reg. OK/ UK

Præmolar-molar reg. UK

Hele OK

Neopl. mal cavi oris

X

 

 

N. m. oro –og rhinopharyngis inkl. tonsilcancer

 

X

 

 

Neopl. mal. hypopharyngis

 

 

X

 

N. m. laryngis, fraset glot. st I-II

 

 

X

 

Ukendt primærtumor

 

 

X

 

Neopl. mal. sinus maxillaris

 

 

 

X

Ovenstående er generelle retningslinier, som kan afviges i det enkelte tilfælde. Ved tvivlsspørgsmål konfereres der behandlerne imellem.