Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Udskrivelse

Formål

At udskrivningsplanlægning og udskrivelse foregår som en systematisk proces fra indlæggelsen til udskrivelsen

 

Beskrivelse

Planlægning af udskrivelse starter ved indlæggelsen

 • • Der indhentes oplysninger om tidligere funktionsniveau, sociale forhold samt hvilken hjælp patienten evt. har modtaget fra kommunen. Oplysninger kan indhentes fra patienten selv, fra pårørende, via elektronisk kommunikation plejeforløbsplan (PFP). Husk samtykke.

 

Involverende stuegang

Patientens og pårørendes forventninger til udskrivelsen afklares

 • • Samtale med patienten

 • • Inddragelse af pårørende

 • • Patientens samlede situation drøftes og udskrivningsplanlægning startes tidligt i forløbet. Afklaring af behov for praktisk hjælp og hjælpemidler – midlertidige og permanente, samt GOP

 • • Aftale evt. opfølgning i Klinik for Dynamisk Geriatri (KDG)

 

Udskrivningsplanlægning

 • • Selve udskrivelsen planlægges i så god tid som muligt.

 • • Kommunens repræsentant kontaktes via PFP

 • • Hvis kommunen/afdelingen ønsker udskrivningskonference aftales dette.

 

Udskrivelse til hjemmet/aflastningsplads

 • • Praktisk hjælp aftales med kommunen (via PFP)

 • • Hjemmesygepleje aftales med kommunen (via PFP)

 • • Aftale vedrørende hjælpemidler (obs terapeutens opgaver)

 • • Aftale om evt. bevillinger (inkontinenshjælpemidler, sondetilbehør m.v.).

 • • Vedr. evt. nye bevillinger sendes henvisning med ønskede hjælpemidler via PFP til kommunen

 • • Aftale med hensyn til medicin og recepter/indtelefonering af recept, afhentning eller leveringssted, evt. bestilles doseringsæsker

 • • Aftale om transport og tidspunkt for modtagelse hjemme

 • • Evt. besked til pårørende om udskrivningstidspunkt

 • • Sygeplejejournalen udfyldes med aftalerne

 

Inden udskrivelsen på afdelingen

 • • Udskrivningssamtale med patienten. Helst dagen før udskrivelsen

 • • FMK ajourføres sidste hverdag inden udskrivelse

 • • Udskrive ajourført medicinliste, lægeunderskrift på medicinlisten

 • • Skrive udskrivningsrapport til hjemmeplejen via PFP

 • • Dosere medicin til 3 dage (eller andet, hvis det er aftalt)

 • • Pakke patientens ejendele i dennes taske eller blå pose, inklusiv medbragt medicin

Referencer

 • • Samarbejdsaftale om indlæggelse og udskrivelse

 • • Samarbejdshåndbogen

 • • PRI dokumenter:

Indhentning og videregivelse af helbredsoplysninger

Medicinering og medicinafstemning ved indlæggelse, udskrivning og overflytning

Medicintjek og medicin ved udskrivelse

Patientens inddragelse i beslutninger vedrørende behandling

Pårørendes inddragelse i patientbehandlingen

Skriftlig information og – kommunikation

Udskrivningskonference, planlægning og udførelse

Involverende stuegang