Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Brugervejledning til Stryker boremaskine (Core)

 

 1. 1. Konsollen tilsluttes strøm

 

 1. 2. Tryk på on/off knappen på konsollens front i nederste venstre hjørne.

 

 1. 3. Mens konsollen starter op vises der et opstartsbillede i displayet (OBS varer ca. ½ min.).

 

 1. 4. Hvis der ikke er tilsluttet håndstykkeledninger til konsollen vises der et skærmbillede med tilslutning af håndstykkeledning.

 

 1. 5. Håndstykkeledning sættes i konsollens 3 mulige stik for håndstykkeledning (der kan tilsluttes i alt 3 håndstykkeledninger). Rødt mærke på ledning vendes opad mod rødt mærke på konsollen. Den anden ende af håndstykkeledningen tilsluttes håndstykkemotor og sluttelig påmonteres det valgte håndstykke.

 

 1. 6. Fodpedalledning sættes i konsollens 2 mulige stik for fodpedal (grøn eller gul). Pile på ledning vendes opad mod rødt mærke på konsol. Hvis ledningen sættes i stik med grøn mærke, vises der i displayet en grøn fodpedal.

 

 1. 7. Sæt skyllekassetten i konsoltilslutningen mærket med 2 vanddråber (til højre). Skriften på skyllekassetten vendes mod højre mod mærket STRYKER (STRYKER mod STRYKER). Den ene slange-ende tilsluttes NACL på dropstativ, og den anden ende kobles sammen med lille skylleslangestuds og påmonteres det valgte håndstykke.
  For at aktivere skyllepumpen trykkes på de 2 vanddråber i displayet og der fremkommer et skærmbillede (juster indstillinger for skyllepumpe). For at tilslutte vandet eller koble det fra trykkes på ON/OFF i displayets venstre side ud for det valgte håndstykke.
  For at få vandet hurtigere frem i slangen (til start) trykkes på AUTO PRIME. Slangen vil så blive primet fra pumpehoved til skyllespids.
  Til slut trykkes på OK, og der vises igen standardskærmbillede. I bjælkens venstre side vil der nu vises 2 vanddråber, som symbol for at vandet er tilsluttet.
  Hvis der under operationen bruges boremaskine
  uden vand, skal vandet kobles fra på fodpedalen, - tryk på fodknap 1 – og de 2 vanddråber i displayet er nu væk (For ikke at ødelægge skyllepumpen!!). Tryk på fodknap 1, når vandet igen skal tilsluttes.
  Ved afmontering af skyllekassetten fra konsollen trykkes på knap i venstre side af kassetten og denne tages ud af konsollen.

 

 1. 8. Kirurgimotoren (Core Micro Drill – vises i displayet) er forudindstillet til 40.000 momenter. (Dette vises i en bjælke i displayet). Hvis der skal ændres på hastighed kan der trykkes på + eller – i displayet.

 

 1. 9. Når der tilsluttes 2 håndstykkeledninger (eks. borledning – Micro Drill og TPS-sav – Oscillating Saw, som vises med 2 bjælker i diplayet) til konsollen, skal der kun bruges 1 fodpedal. Der kan skiftes fra det ene håndstykke til det andet på fodpedalen ved at trykke på KNAP II eller III (afhængig af fodpedal). Det håndstykke som vælges vil være fuldmarkeret med enten grøn eller gul fodpedal. Det andet håndstykke vil være markeret med halvmarkeret fodpedal.

 

 1. 10. OBS!! Ved tilslutning eller frakobling af et kabel til konsollen, skal kablet altid holdes om konnektoren (stikket, ikke ledningen) ellers kan kablet beskadiges!

 

 1. 11. OBS! – OBS! Hvis der bruges SAV (lille) til maksilosteotomi, skal hastighed reduceres til 20.000 momenter.