Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Tilretning af patientdata i EasyViz

Funktioner

Rettelserne foretages på PACS database siden på en af noderne aasdcm01 til aasdcm10 f.eks. http://aasdcm05:8080/dcm4chee-web/folder.m

Figur 1 viser et skærmbillede af siden. På figuren er nogle af de væsentlige funktioner udpeget og disse vil blive gennemgået i de følgende afsnit.

 

figur 1

 

 

Søgning:
Der er flere elementer man kan søge på i databasen. Det nemmeste er at søge på patient ID da dette unikt identificerer patienten. Hvis man vil finde en patient skriver man således patient cpr.nr. i Patient ID søgefeltet og trykker på søge ikonet eller trykker enter. De første 20 undersøgelser der opfylder søgekriteriet vil herefter blive vist. For at se de næste 20 undersøgelser skal man trykke på piltasten, gå til næste side. Hvis en patient har mere end 20 undersøgelser kan man sammenklappe patienten, ved at trykke på minus tegnet udenfor patienten, og efterfølgende folde patienten ud igen, ved at trykke på plus tegnet. Alle undersøgelser under patienten vil nu blive vist.

 

Billede 13

 

Det er muligt at bibeholde et søgeresultat ved at markere patienten/undersøgelsen. Det gøres ved at trykke på firkanten ude til højre. Markerede elementer vises med et tik. På denne måde er det muligt at søge to forskellige cpr.nr. frem.

 

Synkroniser:
Når der er foretaget ændringer af en hver type er det nødvendigt at fortælle det til EasyViz. Ændringen vil først blive synlig i EasyViz når der er sket en synkronisering.

Først vælges alle de berørte undersøgelser ved at markere dem ude til højre. Dernæst vælger man VPS_AAS i destinationsbaren og trykker på send knappen.

Punktform:

 • • tryk på firkanten ud for niveauet der ønskes synkroniseret

 • • vælg VPS_AAS i destinationsbaren

 • • tryk på send ikonet

 

Tekst rettelser:
Der er mulighed for at rette patients navn, accessionnummer, undersøgelses- og serieoverskrift. For at rette på tekst skal man trykke på blyanten ud for den tekst der ønskes rettet. Nu er der mulighed for at rette. Når rettelsen er foretaget, tryk på update. For at rettelsen slår igennem er det nødvendigt at foretage en synkronisering, se forrige afsnit.

Punktform:

 • • tryk på blyanten på linjen der ønskes rettet

 • • indtast rettelser

 • • tryk på update

 • • ”synkroniser” rettelserne

 

Tilføj ny patient:
Det er ikke muligt at ændre et cpr.nr. Hvis en undersøgelse ligger på et forkert cpr.nr. og det rigtige ikke findes, er det derfor nødvendigt at oprette en ny patient og flytte undersøgelsen fra det forkerte til det rigtige cpr.nr.

For at oprette en ny patient trykker man på knappen med et plus og en mand, vist i Figur 1 med teksten ”opret ny patient”. Man skal nu indtaste et cpr.nr., et navn (med ^ mellem hvert navn), køn samt fødselsdato. Når man er færdig skal man trykke på opret, patienten vil nu være synlig i vinduet. Vælg patienten og synkroniser den, se forrige afsnit.

Punktform:

 • • tryk på ikonet med opret ny patient

 • • indtast cpr.nr., navn samt fødselsdato

 • • vælg køn

 • • tryk på Add patient

 • • ”synkroniser” patienten

Man har nu mulighed for at oprette nye undersøgelser på patienten eller flytte eksisterende undersøgelser over på patienten.

 

Tilføj ny undersøgelse:
For at oprette en ny undersøgelse på en patient, søges patienten frem og man trykker på ”+” ud for patientens navn. Der er nu mulighed for at indtaste dato og klokkeslæt for undersøgelsen, accessionnummer samt overskrift (study description) på undersøgelsen. Når man er færdig skal man trykke på Add study, undersøgelsen er nu oprettet, husk at synkroniser den.

Punktform:

 • • tryk på ”+” på linjen med patientens navn

 • • indtast dato og kl. for undersøgelse

 • • indtast accessionnummer og overskrift

 • • tryk på Add Study

 • • ”synkroniser” undersøgelsen

Man har nu mulighed for at oprette nye sekvenser på patienten eller flytte eksisterende sekvenser over på patienten.

 

Tilføj ny sekvens:
For at oprette en ny sekvens under en undersøgelse, søges patienten frem og man trykker på ”+” ud for undersøgelsen man ønsker sekvensen skal indgå i. Der er nu mulighed for at indtaste dato og klokkeslæt for sekvensen, side markering (laterality) samt overskrift (series description) på serien. Når man er færdig skal man trykke på Add series, sekvensen er nu oprettet, husk at synkroniser den.

Punktform:

 • • tryk på ”+” på linjen med undersøgelsen

 • • indtast dato og kl.

 • • indtast laterality og overskrift

 • • tryk på Add series

 • • ”synkroniser” undersøgelsen og serien

Man har nu mulighed for at flytte eksisterende billeder over på patienten. Her er det meget vigtigt at man læser afsnittet om flytning af enkelte billeder, da der her gælder særlige regler.

 

Flytning af undersøgelse:
Når man vil flytte en undersøgelse fra en patient til en anden er det nødvendigt at søge begge patienter frem, se evt. afsnit om søgning.

Undersøgelsen eller undersøgelserne der ønskes flyttet markeres og patient den/de skal flyttes til markeres. Det nemmeste er først, at søge patienten, hvorfra de skal flyttes, frem, markere undersøgelserne. Dernæst, at søge patienten frem, hvortil de skal flyttes, og markere denne. Når undersøgelse og patient er markeret trykker man på flyt ikonet. For at slutte af skal man først synkronisere patienten hvorfra undersøgelsen er flyttet og dernæst patient undersøgelsen er flyttet til samt selve undersøgelsen.

Punktform:

 • • vælg undersøgelse samt patient den skal flyttes til

 • • tryk på flyt ikonet (6. ikon)

 • • ”synkroniser” patient undersøgelse er flyttet fra

 • • ”synkroniser” patient undersøgelse er flyttet til samt undersøgelsen

 

Flytning af sekvens, samme patient:
Sekvensen eller sekvenserne der ønskes flyttet markeres og undersøgelsen den/de skal flyttes til markeres. Herefter trykker man på flyt ikonet. Slut af med, at synkroniser begge undersøgelser samt de berørte sekvenser.

Punktform:

 • • vælg sekvens samt undersøgelse den skal flyttes til

 • • tryk på flyt ikonet (6. ikon)

 • • ”synkroniser” begge undersøgelse samt sekvenser

 

Flytning af sekvens mellem patienter:
Når man vil flytte en sekvens fra en patient til en anden er det nødvendigt først at oprette en ny undersøgelse under patient hvor de ligger nu og flytte sekvenserne dertil. Herefter kan man flytte denne nye undersøgelse til den anden patient. Hvis man til slut ønsker sekvenser flyttet fra denne undersøgelse til en eksisterende undersøgelse på patienten, gøres det som beskrevet i afsnittet ovenfor.

Punktform:

 • • opret ny undersøgelse på nuværende patient

 • • markere sekvenser samt den nye undersøgelse

 • • tryk på flyt ikonet (6. ikon)

 • • markere undersøgelse samt patient hvor undersøgelse ønskes flyttet til

 • • tryk på flyt ikonet (6. ikon)

 • • ”synkroniser” alle berørte patienter samt undersøgelser

 

Flytning af billeder på serie niveau:
Billeder er bundet sammen med deres serie. Det betyder at en flytning af et billede fra en serie til en anden serie vil opfattes som ulovlig. Hvis man gerne vil separere et billede fra dens oprindelige serie skal det derfor gøres således:

Billedet flyttes ved at vælge billedet der skal flyttes og den serie som billedet skal flyttes til, se Figur 3 og trykke på flyt knappen.

 

Billede 14

 

Billedet skal nu være flyttet til den ønskede serie som vist i Figur 4.

 

Billede 15

 

Fjern markeringerne og vælg i stedet serien som billedet blev flyttet fra og send denne til VPS_AAS. Vælg herefter billedet og serien den er flyttet til og send dem ligeledes til VPS_ASS. Det er vigtigt at man sender serien billedet er flyttet fra først.
Når denne type ændring bliver lavet vil der komme en fejl mail til EasyViz teamet, det er derfor vigtigt at sende en mail til PACS support, når man foretager en sådan rettelse. I mailen skal der blot stå hvilke billeder man flytter, hvorfra og hvortil.

Punktform:

 • • markere billedet samt den serie den skal flyttes til

 • • tryk på flyt ikonet (6. ikon)

 • • ”synkroniser” serien billedet er flyttet fra

 • • ”synkroniser” serien billedet er flyttet til samt undersøgelsen

 

Sletning:
Sletningen foregår ved at man markerer det der ønskes slettet, det kan være en patient med et cpr.nr. uden bindestreg, efter at undersøgelserne er flyttet til det rigtige cpr.nr. Herefter trykker man på slet knappen. I den nye udgave af Tiani vil denne sletning af billeder/serie/undersøgelser/patienter betyde at de sendes i en skraldespand. Skraldespanden fungerer på samme måde som i windows, hvor slettede filer kan genfindes inden der foretages en permanent sletning. Det er dog vigtigt at påpege, at man stadig skal være meget forsigtig når man sletter.

 

Verifikation

Når man har foretaget sine rettelser, er det vigtigt at man verificerer dem, således at man er sikker på, at billederne kan ses. Lav en almindelig søgning i EasyViz vha. knappen ”Søg” og verificer, at du ser det forventede for alle involverede patienter, ved at åbne alle involverede billeder, serier og undersøgelser. Der kan godt gå op til 5 minutter før ændringen slår igennem efter den er sendt til synkronisering. Hvis ændringen ikke er slået igennem i EasyViz efter 5 min., kan man forsøge at fremtvinge en synkronisering som beskrevet i appendiks A.
Fremkommer en fejl eller ser du ikke det forventede, skal du straks kontakte din systemadministrator.

 

Appendiks A: Fremtving VDB synkronisering

Hvis en ændring ikke er slået igennem eller det er vigtigt at ændringer slår igennem med det samme kan det følgende værktøj benyttes.

Start en web browser og gå til denne website:
http://aasevdb2/forceVDBSync.php
Du skulle nu gerne få nedenstående billede på din skærm:

 

figur 5

 

Indtast patient ID for den patient du ønsker skal synkroniseres og kodeordet. Kodeordet udleveres af IT-afdelingen. Vent gerne 5 min. inden du checker at ændringen er slået igennem.