Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Insulinterapi og ernæring til diabetes patienter i Hjerte- Lungekirurgisk Afsnit

 

Baggrund1

Formål1

Indikation1

Procedure2

Præoperativt2

Operationsdagen2

Peroperativt2

Postoperativt2

Observationer3

Bevidsthedsniveau3

Tegn på lavt blodsukker (hypoglykæmi)3

Behandling af let hypoglykæmi3

Behandling af alvorlig hypoglykæmi3

Tegn på højt blodsukker (hyperglykæmi)4

Behandling af hyperglykæmi4

Ernæring til diabetes patienten4

Referencer4

 

Baggrund

Flere kirurgiske patienter har diabetes Type 1 eller Type 2 som konkurrerende lidelse. Disse patientforløb er i den daglige drift en ressourcemæssig og faglig udfordring, i form af forlænget indlæggelsestid på såvel intensiv- som sengeafsnit. Et optimeret pleje- og behandlingsforløb med fokus på stram blodsukkerkontrol samt optimal insulinbehandling præ-, per- og postoperativt skal forbedre disse patientforløb.

 

Formål

At optimere pleje og behandling af kirurgiske patienter med diabetes Type 1 og Type 2.

 

Indikation

Alle patienter med diabetes Type 1 eller Type 2, der indlægges i Hjerte- Lungekirurgisk Afsnit.

 

Ansvarlige

(Signatur forklaring)

 

L= læge  S= sygeplejerske

 

 

Procedure

Præoperativt

 • • Der måles plasmaglucose (P-glucose) ved indlæggelse, af modtagende sygeplejerske. Ved blodsukkker over 14 skal TV-anæstesi orienteres pr telefon – kode 568 (S)

 • • Blodprøve HbA1C bestilles sammen med rutineblodprøver

 • • Patienten henvises til endokrinologisk tilsyn under indlæggelsen

 • • Ved hyperglykæmi (P-glucose >9) behandles efter Afsnittets rammeordination (S)

 • • P-glucose måles efter 2-3 timer efter indgift af ekstra inj. NovoRapid FlexPen

 • • Ved fortsat hyperglykæmi kontaktes T-FV, som beslutter om patienten skal overnatte i Afsnittet til monitorering af P-glucose (S/L)

 • • Præoperativ ernæringsterapi til diabetespatienten. Se instruks: Præoperative fasterutiner

Operationsdagen

 • • Diabetes patienten følger Afsnittets instruks for faste

 • • Faste P-glucose måles i forbindelse med klargøring af patient til operation (S)

 • • Der anlægges venflon til GIK-drop senest kl. 06.30 (S eller L)

 • • GIK drop opsættes sammen med præmedicin efter ordination af T–anæstesi (S)

 • • Rammeordinationer på Hjerte-Lungekirurgisk Afsnit

 • • P-glucose måles hver 3. time indtil patienten kører til operation. Ved hyperglykæmi behandles efter Afsnittets rammeordination (S)

Peroperativt

Postoperativt

 • • Det er vigtigt, at patienter med Type 1 diabetes genoptager deres vanlige insulinbehandling (S/L)

 • • Patienter med Type 2 diabetes genoptager tablet-/insulinbehandling 1. postoperative dag i Hjerte- Lungekirurgisk Afsnit (L)

 • • Hyperglykæmi behandles efter Afsnittets rammeordination og registreres i Columna Medicin (S/L)

 • • P-glucose måles efter 2-3 timer efter indgift af ekstra inj. NovoRapid FlexPen

 • • Plasmaglucosemåling x 4 i døgnet inden måltiderne eller efter anvisninger fra endokrinolog (S)

 • • Plasmaglucoseværdierne dokumenteres i LABKA via blodsukkerapparatet, som sættes til opladning i dock (S)

 • • Endokrinologisk bagvagt vurderer dagligt patienternes værdier elektronisk og ordinerer næste døgns insulinbehandling (L)

 

Observationer

 

Bevidsthedsniveau

Bevidsthedsniveau observeres i hver vagt (S).

  

Tegn på lavt blodsukker (hypoglykæmi)

 • • Hjertebanken

 • • Træthed

 • • Sult

 • • Svedtendens

 • • Rysten

 • • Synsforstyrrelser

 • • Talebesvær

 • • Svimmelhed

 • • Hovedpine

 • • Koncentrationsbesvær

 • • Aggressivitet

 • • Eufori

 

Behandling af let hypoglykæmi

(plasmaglucose < 4,5)

Ved normalt bevidsthedsniveau indtages hurtigt optagelige kulhydrater i form af ca. 10 g glucose svarende til 1-2 glas juice, sød saft. Indtag samtidig kulhydrater som er længere om at blive optaget i tarmen, f.eks. 1 stk. rugbrød. Kontrol af P-glucose efter 15 min (S).

Ved svækket bevidsthedsniveau behandles som ved alvorlig hypoglykæmi.

 

Behandling af alvorlig hypoglykæmi

(plasmaglucose < 3)

Ved normalt bevidsthedsniveau behandles som ved let hypoglykæmi.

Ved svækket bevidsthedsniveau kontaktes T- forvagt mhp. tilsyn af patienten og videre behandlingstiltag (S).

Der gives umiddelbart 100-200 ml 10 % glucose i.v. over 1-2 minutter.

 

Tegn på højt blodsukker (hyperglykæmi)

 • • Træthed

 • • Mundtørhed

 • • Tørst

 • • Hyppig vandladning

 • • Kvalme

 

Behandling af hyperglykæmi

Rammeordination i Hjerte- Lungekirurgisk Afsnit:

 

Plasmaglucose > 9 mmol/l

inj. NovoRapid FlexPen 2 ie sc.

Plasmaglucose > 11 mmol/l

inj. NovoRapid FlexPen 4 ie sc.

Plasmaglucose > 15 mmol/l

inj. NovoRapid FlexPen 6 ie sc.

Plasmaglucose > 18 mmol/l

inj. NovoRapid FlexPen 8 ie sc.

 

Det kan være nødvendigt at kontakte endokrinologisk bagvagt, hvis patientens blodsukker ikke responderer tilfredsstillende, for at aftale en individuel behandling af hyperglykæmi (S/L).

 

Ernæring til diabetes patienten

Diabetes patienten skal ernæres ud fra de energi- og proteinbehov, som er udregnet på baggrund af ernæringsscreeningen. Kroppen har efter en større operation et øget behov for energi og protein og der er derfor behov for at tilbyde patienterne en mere energi- og proteintæt kost end de er vant til, idet appetitten ofte er mindre.

Patienterne skal som udgangspunkt tilbydes samme energi- og proteinrige kost, som Afsnittets øvrige patienter. Desuden anbefales 1 stk. vitaminpille samt 3 proteindrik dagligt. Patientens blodsukker skal i stedet reguleres med inj. NovoRapid FlexPen efter Afsnittets rammeordination.

Kostomlægningen er kun midlertidig og efter ca. 14 dage genoptager patienterne deres vante sukkerfrie diæt.

 

Referencer

 • • Lange Åse, Procedurevejledning for pleje og behandling af diabetespatienter. Hjerte-lunge-Karkirurgisk sektion. Skejby sygehus. 2009

 • • Jannik Hilsted, Knut Borch-Johnsen, Jens Sandahl Christiansen

 • • Diabetes1. udgave 2004. Munksgaard Danmark

 • • Medicin.dk: NovoRapid FlexPen