Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Vejledning til pleje og behandling af patienter med thyreoideacancer i jodbehandling

 

Formål

At personalet i Onkologisk Afdeling får kendskab til pleje og behandling af patienter i jodbehandling, herunder de strålehygiejniske retningslinjer.

 

Faglig problemstilling

For information vedrørende visitation, inddeling i risikogrupper og heraf følgende behandlingsforløb – se Thyreoideacancer – visitation, behandling og kontrol

 

Information til patienten

Patienterne vil ved forundersøgelse/ambulant samtale være informerede vedrørende:

 

Strålehygiejniske forholdsregler

I forbindelse med jodbehandling er patienter indlagte og isolerede. For at udskille det frie radioaktive jod så hurtigt som muligt tilrådes rigeligt væskeindtag, for at undgå ophobning i tarmen bør eventuel obstipation behandles. Der er ingen strålehygiejniske forholdsregler ved stråleniveau < 30 cps, jf. nationale og europæiske retningslinjer. Dog anbefales det, at man ikke bliver gravid/gør en kvinde gravid i de første 4 måneder efter strålebehandling.

Der er ingen strålehygiejniske forholdsregler i forbindelse med tracerundersøgelsen på grund af den lave joddosis.

 

Bivirkninger ved jodbehandling

Bivirkninger er sjældne. Jod optages i spytkirtler, så stråling kan medføre hævede og ømme spytkirtler og jodoptagelse i rest-thyreoidea kan forårsage smerter i halsen. Begge dele kan behandles med Paracetamol. Der kan forekomme kvalme, som kan behandles med Emperal.

 

Medicin

Patienter med ikke metastatisk thyreoideacancer

Patienter med thyreoideacancer er i medicinsk behandling med T. Eltroxin. For at undgå udtrapining med Eltroxin, hvilket er en væsentlig gene for patienten med udtalt træthed, gives inj. Thyrogen. Thyrogen er fremstillet ved genteknologi og er identisk med humant TSH. I forbindelse med radioaktiv jodbehandling er det vigtigt, at thyreoideastimulerende hormon (TSH) er så højt som muligt, og anvendes for at øge optagelsen af radioaktiv jod i thyreoidea-restvæv på hals eller metastaser.

Thyrogen ligger i pakker à 2 x 0,9 mg uden tilhørende sprøjter. Der skal gives 2 injektioner i.m. hhv. 48 timer og 24 timer før terapeutisk jodbehandling. Dette er udleveret ved forundersøgelsen. Thyrogen opløses i sterilt vand.

Patienter der skal modtage jodbehandling dag 1 skal således modtage 1. Thyrogen-injektion dag -2 og 2. Thyrogen-injektion dag -1.

Thyogen kan give kvalme, kraftløshed/træthed, diarrè, opkastning, hovedpine, paræstesier og svimmelhed.

 

Patienter med metastatisk thyreoideacancer

Disse patienter skal have withdrawal, dvs. holde pause med levothyroxin (feks. Eltroxin) 28 dage inden jodbehandling og have Liothyronin (feks. Thybon) 20 mikrogram 2-3 gange dagligt i de første 18 dage af pausen.

Levothyroxin (Eltroxin) genoptages dag 2 morgen og kan eventuelt suppleres med Liothyronin 20 mikrogram, 3 tabletter dagligt første uge, 2 tabletter dagligt anden uge og 1 tablet dagligt tredje uge for at mindske hypothyreoide symptomer.

Patienter, som har pauseret Eltroxin vil tit opleve at have en træthed/tristhed, som er relateret til lavt stofskifte.

 

Kost

Vi anbefaler, at man i 1-2 uger inden jodindgift så vidt muligt undgår fødevarer med jod. Patienten skal særligt undgå almindelig salt og i stedet anvende Maldon-salt. Obs. saltholdige madvarer, f.eks. chips, fisk, skaldyr og tang, og vi anbefaler, at man reducerer indtaget af mælkeprodukter til ca. 1 dl dagligt. Ingen kostrestriktioner efter jodindgift.

Vitaminpiller, kosttilskud og hostesaft kan indeholde jod.

Læs altid indholdsdeklarationen på færdigretter.

Når jodkapslen er indtaget, skal alle patienter fortsætte på deres jodfattige kost indtil 2 døgn efter indtagelse af jodkapslen. Dette bestilles i køkkenet til indlagte patienter

 

Jodholdig kontrast

Patienter skal udgå jodholdig kontrast 1-2 måneder inden jodbehandling.

Hvis patienten har fået jodholdig kontrast bør jodbehandlingen udsættes, idet jodoptagelsen vil være betydeligt nedsat, og dermed vil scintigrafien ikke være af diagnostisk værdi og behandlingseffekten vil være ukendt.

 

Diagnostisk jodbehandling/Tracerundersøgelse

Undersøgelsen foregår ambulant i D1.

 • • Fra morgenstunden sikres det, at der er bestilt blodprøveprofilerne: dathyrca + hæmatologi + væsketal 2 til ambulant blodprøvetagning. Disse skal være ambulante, så prøvesvaret overgår til HH-teamet.

 • • Patienten møder kl. 9.00 i afdeling D1.

 • • I indkaldelsesbrevet står der, at patienten skal møde i ambulant blodprøvetagning og få taget blodprøver inden ankomst til afdelingen. Det sikres, at patienten har gjort dette og ellers skal patienten gå ned og få taget blodprøver som det første (OBS hver gang tages kontakt til Klinisk Biokemi på tlf. 64883 efter blodprøvetagningen for at sikre, at blodprøver laves samme dag)

 • • Det sikres, at patienten har fået 1. inj. Thyrogen dagen forinden jf. udleveret instruks ved forundersøgelsen

 • • Sygeplejersken sikrer sig, at der ikke er ændring i patientens almentilstand og medicinering i forhold til situationen ved det ambulante besøg 10-14 dage forinden, og dette noteres i Clinical Suite.
  Ved evt. ændring orienteres en læge fra HH-teamet herom, som tager stilling til, om undersøgelsen skal foretages.

 • • Patienten TOKS’es.

 • • Patienten skal have 2. inj. Thyrogen i.m. (patienten har denne med).

Bioanalytiker i Medicinsk Fysik på tlf. 61599 orienteres, når ovenstående er udført, og patienten er klar til at få tracer-dosis.

 • • Tracerdosis-kapsel udleveres af Medicinsk Fysik i deres afdeling, når sygeplejerskenotatet er skrevet.

 • • Patienten kan gå hjem uden strålehygiejniske forholdsregler, og skal komme igen dagen efter til scintigrafi. Det sikres, at patienten er informeret om tidspunkt for scintigrafi. Dette dokumenteres i Clinical Suite.

 • • Patienter med lang transport kan evt. tilbydes overnatning på Patienthotellet til scintigrafi.

 • • Patienten møder til scintigrafi på Nuklearmedicinsk Afdeling, og går derefter til D1. Hvis der er planlagt eventuel jodbehandling to måneder efter tracerundersøgelsen, kan patienten gå direkte hjem fra Nuklearmedicinsk Afdeling.

 • • Nuklearmedicinsk Afdeling kontakter bioanalytiker på Afdelingen for Medicinsk Fysik på tlf. 61594 eller 61595, der herefter kontakter læge i hoved-halsteamet. Lægen afgør ud fra blodprøver og scintigrafisvar, om patienten skal have jodkapsel i terapeutisk dosis. Denne skal i så fald gives samme dag. Lægen kontakter umiddelbart efter beslutningen er taget sekretær på D1, som giver besked videre til plejepersonalet på D1.

 • • Hvis patienten ikke skal have jod i terapeutisk dosis, kan patienten gå hjem. Det sikres, at patienten har tid til samtale i ambulatoriet efter 7-14 dage. Her vil der gives svar på scintigrafi og blodprøver, og patientens videre forløb planlægges.

 • • Ved behov for behandling med terapeutisk jodbehandling skal patienten isoleres på jodstuen og vanlige forholdsregler følges som beskrevet neden for.

 • • Alle kvinder i den fødedygtige alder skal have lavet en graviditetstest, før de får jod.

 

Terapeutisk jodbehandling

Behandlingen foregår under indlæggelse på D1. Patienten er isoleret på jodstuen på grund af strålehygiejniske forhold.

 • • Fra morgenstunden sikres det, at der er bestilt blodprøveprofilerne: dathyrca + hæmatologi + væsketal 2 til ambulant blodprøvetagning. Disse skal tages ambulant, så svarer overgår til HH-teamet.

 • • I indkaldelsesbrevet står der, at patienten skal møde i ambulant blodprøvetagning og få taget blodprøver inden ankomst til afdelingen. Det sikres, at patienten har gjort dette og ellers skal patienten gå ned og få taget blodprøver som det første. Patienter, som har fået taget blodprøve i forbindelse med tracer-undersøgelse dagen før, skal ikke have taget nye blodprøver. Blodprøvesvar skal ikke foreligge, inden behandlingen påbegyndes.

 • • Patienten skal primært være selvhjulpen, idet plejepersonalet så vidt muligt skal undgå fysisk kontakt med patienten på grund af stråling.

 • • Sygeplejersken sikrer sig, at der ikke er ændringer i patientens almentilstand eller medicinering i forhold til situationen ved det ambulante besøg 10-14 dage forinden. Dette dokumenteres i Clinical Suite. Notat skal foreligge, før jodkapsel kan gives.

Hvis der er ændringer, skal læge fra HH-teamet orienteres mhp. at tage stilling til, om behandlingen skal gives.

 • • Patienten TOKS’es.

 • • Efter blodprøvetagning følges patienten til jodstuen, som er en enestue med eget bad og toilet, fjernsyn, dvd-afspiller og radio. Stuen er specielt indrettet med blydør til den radioaktive behandling, og med separat spildevandsbrønd. Jodstuen er beliggende på 3. etage i Dagafsnittet stue 13.

 • • Alle kvinder i den fødedygtige alder skal have lavet en graviditetstest, før de får jod.

 

Indlæggelsessamtale

 • • Der laves en kort indlæggelsessamtale, hvor problemstillinger, der kan have indflydelse på den planlagte jodbehandling, f.eks. indtagelse af jodholdig kontrast inden for seneste 2 måneder, afklares.

 • • Information om mulige bivirkninger ved behandlingen i form af hævelse af halsen og i spytkirtlerne samt evt. kvalme gentages

 • • For patienter med metastatisk sygdom sikres at patienten er ophørt med tbl Levothyroxin/ Liothyronin.

 • • Det sikres, at patienten har medbragt og selv administrerer vanlig medicin

 • • Afhængigt af, hvad patienten selv har valgt at medbringe af toiletsager, er det af stor betydning, at der kun står den mængde som patienten skal bruge i de pågældende dage, fremme på stuen. Der udleveres toiletartikler og hospitalstøj til hele perioden, som patienten skal benytte sig af under indlæggelsen. Det er ikke hensigtsmæssigt for patienten, at medbringe eget tøj eller ejendele som har betydning for patienten. Ejendelene vil kunne indeholde et for højt stråleniveau ved udskrivelsen, og skal i så fald i karantæne på afd. for Medicinsk Fysik

 • • Patienten må gerne medbringe håndarbejde, læsestof, pc samt mobiltelefon. Alle dele skal enten kunne kasseres eller opbevares indtil stråleniveauet er faldet

 • • Strålehygiejniske forholdsregler i forhold til isolation gentages

 • • Patienten instrueres i at anvende kaldesystemet og telefonen på stuen.

Husk at omstille kald jf. vejledning ved kaldeanlæg i frokoststuen på D1

 

Jodbehandling

 • • Bioanalytiker kommer på jodstuen og giver jodkapslen her.

 • • Her instrueres patienten i at indtage jod. Dette er i form af en kapsel, som befinder sig i et plastrør. Den vanlige dosis er 3.7 GBq, 1,1 GBq eller 1,8 GBq.

 • • Kapslen må ikke berøres af hænder, og den skal sluges på en gang med vand, og må ikke forblive i mundhulen. Indholdet af jod kan hverken ses, smages eller lugtes. Hvis patienten skulle kaste kapslen op, eller der opstår anden form for hindring, kan kapslen ikke genbruges, og der iværksættes speciel rengøringsprocedure. Se endvidere PRI-dokumentet: Strålehygiejniske forholdsregler ved pleje af patienter der er i behandling med radioaktivt jod.

 • • Optagelse af jodkapslen sker fra gastro-instestinalkanalen indenfor 30 min, og patienten betragtes som isoleret efter indgift. 90-95 % af den radioaktive jod er udskilt via urinen ved første vandladning

 

Isolation

Patienten informeres om, at jodbehandlingen består af isolation på stuen, hvor følgende retningslinjer er gældende.

Dag 1 Fuld isolation

  Ingen besøg af pårørende. Sparsom kontakt med plejepersonalet

  Tilsyn x 2 i løbet af natten

Dag 2Fuld isolation
For patienter, der har pauseret Eltroxin, skal dette genoptages til morgen

  Besøg af pårørende (voksne, ikke gravide) i ½ time

Sparsom kontakt med plejepersonalet

Måling af strålingsniveau på Medicinsk Fysik foregår ved, at bioanalytiker kommer ned på jodstuen og måler patienten med GM-tælleren. Hvis patientens måleværdier er over 30 cps, skal patienten forblive isoleret på jodstuen. Værdien noteres i Clinical Suite under sygeplejehandlinger.
I weekenden foretages målingen af D1’s personale ved geigertæller på jodstuen.

 Måling foretages således:

     • − GM-tælleren skal være tændt. Se vejledning til geigertælleren på jodstuen.

     • − Restaktiviteten aflæses på skalaen

     • − Hvis restaktiviteten er mindre end 30 cps, kan patienten udskrives uden strålehygiejniske restriktioner

     • − OBS – hvis målingen viser 0 cps må målingen ikke bruges, og patienten kan ikke udskrives
       

Ved en måleværdi over 30 cps skal patienten forblive isoleret på stuen.
Værdien noteres i Clinical suite under sygeplejehandlinger

  Tilsyn x 1-2 i løbet af natten

Dag 3  Fuld isolation

  Besøg af pårørende (voksne, ikke gravide) i 1 time

  Måling af strålingsniveau (se dag 2)

Dag 4  Fuld isolation

Thyroidea scintigrafi på Nuklearmedinsk Afdeling.

Måling på Medicinsk Fysik – måling af strålingsniveau (se dag 2).

Ved værdi under 30 cps kan patienten udskrives.

Ved besøg skal de pårørende henvende sig til personalet på D1, der vil følge dem hen til patienten.
Pårørende informeres om, at besøgstid ud over det anbefalede er på eget ansvar.

 

Sygeplejehandlinger i forbindelse med jodbehandling

Stuen klargøres til isolationsforløbet

 • • Håndklæder

 • • Skjorter og lange frottebukser

 • • Undertøj og strømper

 • • Morgenkåbe og tæppe

 • • Svampe, engangsbægre, engangslommetørklæder, tandbørste og tandpasta

 • • Affaldsstativer til affald og sengetøj klargøres med poser

 • • Flergangsmateriale skal undgås på stuen, det vil sige service, bakker, kander og flasker.

 • • Seng bestilles på stuen og klargøres med betræk på dyne og pude

 

Servering af mad og drikke til en jodpatient i isolation

 • • Mad og drikke serveres på engangsmateriale samt engangsbestik

 • • Serveringsbakker må ikke forblive på stuen, bakken tages ud igen efter servering

 • • Ønsker patienten en kande vand/kaffe, er det den samme kande, der forbliver på stuen, hvor der så fyldes i for hver gang. Dette foregår på et anretterbord, der er placeret lige indenfor på stuen. Patienten henter selv sine madvarer/drikkevarer på bordet og tager med hen til sit sengebord.

 

Måling af affald

 • • Affaldsposer og tøjsække skal skiftes hver dag og måles ved hjælp af en geigertæller placeret på jodstuen. Se tærskelværdi ved geigertæller. Ved udslag over 75 cps skal poserne placeres i fryseren på 4. etage Medicinsk Fysik til afstråling, med mærkater med radioaktiv kilde + dato.

Ved stråling under tilladt værdi skal affaldet og tøjsækkene bortskaffes på vanlig vis.

 • • Se i øvrigt vedhæftede dokument ”Kontrolmåling af affald ”.

 

Rengøringspersonale

 • • Rengøringspersonalet skal have besked på, at stuen anvendes til en jodpatient.

 

Forholdsregler

For personalet

Personalet vil komme ind på stuen til alle måltider, og har patienten behov for hjælp, vil det altid være muligt at kontakte personalet via intern telefon eller kald på stuen. Men da personalet ofte er i kontakt med patienter i radioaktiv behandling og dermed bestråling, vil personalet kun være i kortvarig kontakt med patienten.

 • • Personale med kontakt med jodpatienter må ikke være gravide eller ammende.

 • • Med henblik på at begrænse stråledosis fra gammastråling, bør der holdes 1 meters afstand til patienten. Stråling fra patienten efter første vandladning er af en størrelse, der gør, at man som plejepersonale kan opholde sig 1 meter fra patienten i 1000 timer for at overstige den tilladte stråledosis, hvis ikke der var henfald.

 • • Personalet skal anvende engangshandsker.

Plejepersonalet vil bære et dosismeter, som er en måler, der bæres på uniformen. Den består af en film, der skal sendes ind hver måned og aflæses for radioaktiv måling. Afdelingssygeplejersken vil derefter få besked om de givne målinger. Se i øvrigt det vedhæftede dokument ”Anvendelse af persondosimeter”.

Radioaktiv jod udskilles i størst mængde i urin og i mindre mængde i sved, fæces, blod, opkast eller sekret. Patienten vil derved kunne afgive jod til sine omgivelser. Varigheden af udskillelsen kan variere, men vil normalt ligge indenfor 1-4 dage.

 

For patienten

 • • Tøj, taske og lign opbevares i skabet på stuen. Skabet må ikke åbnes og anvendes efter indgivelse af jod

 • • Evt. medbragt pc, mobil indpakkes i husholdningsfilm på tastaturet

 • • Brug af hospitalstøj, dog egne hjemmesko

 • • Anvende de pågældende plastikposer på stuen til affald og vasketøj

 • • Sortering af affald:

 plastpose 1, bestik, krus og madrester (direkte kontakt)

 plastpose 2, øvrigt affald

 plastpose 3, vasketøj

 • • Tyggegummi skal skylles ud i toilettet

 • • Stort væskeindtag

 • • Daglig bad

 • • Vandladning skal foregå siddende - også for mænd

 • • Efter hvert toiletbesøg skylles 2 gange med lukket toiletbræt

 • • Ved behov for PN-medicin i form af Emperal eller Paracetamol administreres dette via rammeordination.

 • • Vinduet på stuen må gerne åbnes

 

Ved akut flytning af patient i behandling med radioaktiv jod

 • • Såfremt der opstår behov for akut overflytning af patienter fra jodstue, akut udtagning af blod eller vævsprøver informeres modtagende afdeling jf. bilag ”Forholdsregler ved akut flytning af patient i behandling med radioaktiv I -131”.

 

Ved opkast

 • • Der ryddes op og vaskes med engangsklude.

 • • Affaldet kommes i pose med snøre eller skylles ud i toilettet

 • • Evt. forurenet patienttøj måles med geigertæller på stuen. Ved udslag over 75 cps placeres tøjet i fryser på 4. etage ved Medicinsk Fysik.

 • • Afmærk det evt. forurenede område med tape.

 • • Medicinsk Fysik orienteres herom på førstkommende hverdag

 

Udskrivelse

 • • Når patientens strålingsniveau er under tilladte tærskelværdier, kan patienten udskrives. Dvs. ved værdi under 30 cps.

 • • Anvendte ejendele skal måles ved geigertæller på jodstuen.

 • • Ved udskrivelsen sikres at patienten er informeret om tidspunkt for scintigrafi på Nuklearmedicinsk Afdeling. Informationen dokumenteres i CS.

 • • Såfremt patienten ønsker at forblive på afdelingen frem til planlagt scintigrafi, har patienten mulighed for at gå uden for stuen og evt. spise sin mad i afd. D1. Blydøren skal fortsat holdes lukket.

 • • Patienten møder 4. dagen enten direkte på Nuklearmedicinsk Afdeling til thyreoidea scinitigrafi, eller på D1 og følges på Nuklearmedicinsk Afdeling

 • • Det sikres, at patienten har tid til ambulant kontrol 7-14 dage efter udskrivelsen. Her vil der blive givet svar på scintigrafi og blodprøver, og det videre behandlingsforløb aftales.

 • • Det sikres, at patienter, der har pauseret Eltroxin, genoptager dette på 2. dag om morgenen.

 • • Det sikres, at patienten er informeret om strålehygiejniske forholdsregler (jf. materiale i patientinformation)

 • • Medicin ajourføres ved stuegangsgående læge i forbindelse med udskrivelse.

 

Oprydning af stuen

 • • Når patienten er taget hjem, tømmes stuen

 • • Plejepersonalet skal bruge handsker til dette

 • • Sengetøj, dyne, pude og hospitalstøj lægges i tøjposer. Alle poser og tøjsække måles på jodstuen. Ved måleværdi større end 75 cps, skal poserne markeres ved hjælp af mærkater med radioaktiv kilde + dato og bringes til 4. etage i fryseren

 • • Blydøren lukkes, og skiltet ”Ingen adgang. Afventer kontrolmåling” hænges udenfor.

 • • Bioanalytiker fra Medicinsk Fysik kontaktes mhp. kontrolmåling på tlf. 61599, tlf. 61595 eller tlf. 61594

 • • Når stuen er kontrolmålt hænger bioanalytiker fra Medicinsk Fysik skilt ”Klar til rengøring” på døren og kontakter rengøringsassistenten.
  Bioanalytiker bestiller afhentning af seng.

 

Opfølgning efter jodbehandling

 • • Patienten møder til opfølgning i hoved-hals ambulatoriet 7-14 dage efter behandling. Her vil der blive givet svar på scintigrafi og blodprøver, og det videre behandlingsforløb aftales.

 

Referencer

Strålehygiejniske forholdsregler ved pleje af patienter der er i behandling med radioaktivt jod

Kyndigt personale til pleje af patienter der er i behandling med radioaktivt jod på Jodstuen, Onkologisk Afdeling