Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Insufflationsballoner til rektoskopiudstyr (8.12)

Generelt

Undersøgelser har vist, at insufflationsballoner til rektoskoper kan være forurenede indvendigt med tarmflora. Forureningen opstår i forbindelse med tilbageløb af fæces fra patient til insufflationsballon. Det har desuden vist sig, at insufflationsballoner, der ikke har været lagret i længere tid, kan være forurenet med hudflora og bacillusarter. Det er derfor ikke usandsynligt, at der kan ske smittespredning til patienter, der får foretaget rektoskopi og til det personale, som håndterer rektoskoperne.

Rengøring og desinfektion i instrumentvaskemaskine

  • • Ballonerne anbringes med kontraventilen på dysen i instrumentvaskemaskinen. (Slangestudsen må ikke sættes over dysen, da det forhindrer gennemløb)

  • • Maskinen køres på vanligt instrumentprogram

  • • Skyl efter med ca. 2 ml spritholdigt middel (f.eks. ethanol 70-85%)

  • • Ballonerne skal hænge lodret med ballonen øverst og opbevares i lukket skab

  • • Der skal anvendes éngangshandsker (2.1) under håndteringen af forurenede balloner.