Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Identifikation af patienter på Lungemedicinsk Afdeling

 

 

 

 

 

Formål

At sikre korrekt identifikation af patienter, der kan blive inhabile som følge af medicinpåvirkning eller bevidsthedssvækkelse

 

 

Beskrivelse

Denne instruks beskriver, hvilke patientkategorier, der kræver identifikationsarmbånd i Lungemedicinsk Ambulatorium, Dagafsnit og Lungemedicinsk Sengeafsnit 6V

 

 

Indlagte

Armbånd anvendes i henhold til instruksen til alle indlagte patienter.

Der henvises til den regionale retningslinje i PRI: Patientidentifikation på somatiske sygehuse i Region Nordjylland

For patienter, der indlægges via AMA/andre afdelinger, effektueres identifikationsproceduren ved sundhedsfaglige personaler dér. Hvis patienten indlægges direkte på Lungemedicinsk Sengeafsnit varetages identifikationsproceduren i sengeafsnittet

Patientidentifikationen sikres ved, at det samme plejepersonale/team har ansvaret for disse patienter

 

 

 

Ambulante

Alle patienter, der skal have foretaget et invasivt indgreb, skal påføres identifikationsarmbånd - Se ovenstående regionale retningslinje

 

Denne kategori omfatter patienter til

 

  • • Bronkoskopi

  • • Ebus

  • • Pleuracentese

  • • Finnål/grovnålsbiopsi

  • • CT–vejledt biopsi på Røntgenafdelingen

  • • Venesectio

  • • Trucut

 

Patienter, der kommer til hyposensibilisering i Ambulatoriet, kræver ikke identifikationsarmbånd, men den udførende sygeplejerske skal sikre sig korrekt identifikation inden start og blive ved patienten i observationsperioden eller sikre sig, at anden sygeplejerske, der observerer hyposensibiliseringspatienterne, kender patientens identitet

Øvrige patienter i Ambulatoriet og Dagafsnittet skal ikke have påsat identifikationsarmbånd, men skal selvfølgelig identificeres