Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Dagkirurgisk operationsforløb i Artroklinikken

Formål1

Beskrivelse1

Præoperativt1

Forberedelse af patienten1

Anæstesi- og operationspersonalets rolle ved modtagelse og lejring af patienten1

Forberedelse til anæstesi1

Patientidentifikation og forebyggelse af forvekslingsindgreb2

Anæstesi2

Postoperativt2

Oprydning og rengøring2

Alle procedurer foregår i tæt samarbejde mellem involverede samarbejdspartnere.

Formål

At sikre ensartet høj kvalitet for patienten under anæstesien i Artroklinikken.

Beskrivelse

Præoperativt

  • • Klargøring af stuen

  • • Kontrol af anæstesiapparat

  • • Optrækning af medicin

  • • Kontrol af patientjournal – identifikation etc.

Forberedelse af patienten

Artroklinikken kan ved spørgsmål om dagens program kontaktes på 4 2201.

Patienten er i privat tøj under indgrebet - se ”Præ-, per- og postoperativ infektionsforebyggelse (6.1)”.

Patienten er klargjort til anæstesi – se ”Præoperative fasterutiner”.

Præmedicin efter ordination – vanligvis Pinex®, Bonyl® og OxyContin®

Anæstesisygeplejersken skal orientere sig om hvilken anæstesilæge, der er tilknyttet Artroklinikken. Artroklinikkens anæstesilæge kan kontaktes på dect-telefon 4 1081.

Anæstesisygeplejersken og/eller operationssygeplejersken henter patienten, som sidder i venteværelset og ledsager denne til operationsstuen.

Anæstesi- og operationspersonalets rolle ved modtagelse og lejring af patienten

Patientens anæstesi- og sygejournal er fundet frem – ved OP-personale.

Operationslejet er redt op – ved OP-personale

Brug evt. skammel/trappe til at hjælpe med at komme op på lejet.

Operationspersonalet hjælper patienten tilrette på lejet, retter skjorte, trusser og evt. lagen.

Patienten får tæppe og lårstrop på – ved OP-personale.

Anæstesisygeplejersken sørger for lejring af patientens hoved på hovedgærdet til hensigtsmæssig håndtering af frie luftveje og anlæggelse af larynxmaske.

Det kan evt. være nødvendigt at forflytte patienten efterfølgende af hensyn til det kirurgiske indgreb.

Forberedelse til anæstesi

Patienten monitoreres efter afdelingens sædvanlige retningslinier – puls, NiBP, saturation, EKG – se PRI-instruks: ”Monitorering ved anæstesi”.

Anlæggelse af venflon + 1000 ml Ringer, gerne i venstre hånd.

Anæstesisygeplejersken, der hjælper i Artroklinikken kodes på dect-telefon 4 1115.

Anæstesiindledning ved to anæstesiuddannede personer.

Ro på stuen under indledning og afslutning.

Patientidentifikation og forebyggelse af forvekslingsindgreb

Der henvises til PRI-dokumenterne omkring ”Patientidentifikation på somatiske sygehuse i Region Nordjylland” og der forebygges mod forveksling: ”Sikker Kirurgi”.

Anæstesi

Efter ordination – se PRI-dokumenterne ” Propofol-remifentanil (Ultiva)- anæstesi”.

Postoperativt

Patienten vækkes.

Venflonen proppes.

Nasalt ilt-kateter medgives patienten til brug i opvågningsfasen.

Operationspersonalet henter ”Daycare”-stolen og fjerner armbordet.

Patienten hjælpes i stolen – evt. ved hjælp af Easyslide.

Opvågningsstuen kan evt. kontaktes inden patienten ankommer på dect-telefon 4 2251.

Anæstesisygeplejersken og operationspersonalet ledsager patienten til opvågningsstuen.

Ved aflevering af patienten til opvågningspersonalet afgives diskret rapport med fokus på forhold af betydning for opvågningspersonalet til sygeplejerske.

Oprydning og rengøring

Medhjælperen kodes på dect-telefon 4 1126.

Begynd først oprydning og rengøring, når patienten har forladt operationsstuen.