Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Maxium Diatermiapparat

 

Formål

At sikre at el-kirurgi og diatermi-apparater anvendes efter gældende anvisninger, således at patienter og personale ikke lider skade under eller efter anvendelse heraf.

 

Beskrivelse

El-kirurgi - eller diatermi foretages med et apparat, der sender en strøm igennem patienten ved hjælp af to poler, en minus-pol og en plus-pol.

Man kan enten bruge monopolar eller bipolar strøm.

Ved monopolar udgøres plus-polen af en el-kniv, som operatøren benytter, og minus-polen af en neutralplade, der er påsat patienten. Strømmen løber således fra el-kniven igennem patienten og tilbage til apparatet via neutralpladen.

Ved brug af bipolar udgøres begge poler af det bipolare instrument fx pincet eller saks. Her løber strømmen kun igennem det område, som instrumentet berører. Der er således ikke brug for neutralelektrode, når bipolar strøm benyttes. Strømmen løber både til og fra apparatet igennem det bipolare instrument.

Operatøren benytter el-kirurgien under en operation til henholdsvis at skære i patienten og til at koagulere eventuelle blodkar, der kan sive under operationsforløbet.

 

Forløb

Præoperativt

Sygeplejersken sikrer sig:

 • • At der forefindes diatermiapparat (mærket Maxium) på operationsstuen

 • • At apparatet er funktionelt, og at forvalget for koagulering og skærestrøm er overensstemmelse med afdelingernes standarder

 • • At der forefindes neutralplader med dobbeltelektrode (splitplade)

 • • At ekstraudstyr såsom adaptor, fodpedal og neutralpladeledning er anvendelig

 • • At patienten ikke har fysiske /motoriske vanskeligheder, protese, pacemaker og eller handicap, der skal tages specielle hensyn til ved el-kirurgi

 • • At sikre, at hårfjernelse er gjort korrekt

 • • At patienten er isoleret fra operationsbord og strømførende ekstraudstyr for at undgå, at der opstår uønskede strømveje.

 

Indstilling af Maxium diatermiapparat

For Maxium diatermiapparat er standard at:

Monopolarkirurgi begge er indstillet til 40 watt, 40 watt. Hvis bipolar benyttes, er forvalget 20. For yderligere vejledning se quickguide: Se vedhæftede bilag.

 

Peroperativt

Når patienten er bedøvet, placeres neutralelektroden på patienten. Oftest på patientens venstre lår.

Stedet for neutralelektrodens placering markeres i stue-dokumentationsskemaet (se særskilt vejledning om registrering i stue-dokumentationsskema).

Herefter monteres neutralelektrodeledning på neutralpladen og kobles til diatermiapparatet. Neutralpladeindikatoren skifter fra rød til grøn.

Hvis fodpedal skal bruges, placeres denne i nærheden af operatør.

Steril diatermikniv, mono- og eller bipolær, monteres på diatermiapparat, når assisterende operationssygeplejerske er klar hertil.

Assisterende operationssygeplejerske og operatør sikrer sig, at der ikke forefindes brændbart i operationsfeltet, inden el-kirurgien påbegyndes.

Specielt sikres det, at alkoholbaserede væsker benyttet i forbindelse med huddesinfektion er fordampet.

Under operationen sikres det, at neutralelektroden opretholder placering, og at væsker ikke kommer i nærheden heraf.

Bliver der på noget tidspunkt ændret på nogen af forvalgene for skære- og koagulationsværdierne, ændres disse tilbage til forvalget, når man har sikret sig, at operatør er færdig med at anvende de ændrede værdier.

 

Postoperativt

Diatermiapparatet afbrydes og neutralelektroden fjernes fra patienten.

Sygeplejersken sikrer sig, at der ikke er sket skade på patienten i forbindelse med anvendelse af el-kirurgien.

Er dette tilfældet kontaktes operatør og eventuelt afdelingssygeplejerske.

Se også http://www.dpsd.dk/.

 

Anvisning
Placering af neutralelektrode:

Neutralelektroden skal anbringes et sted, hvor der er god vaskularitet, som fx de store muskler på lår eller overarm.

Det er en god ide at anbringe neutralpladen tæt ved operationsstedet, så strømvejen bliver så kort som mulig.

Afdelingens el-kirurgiapparater er beregnet til dobbeltelektroder. Dobbeltelektroder er sikre at anvende, fordi de registrerer, om elektroden er fastgjort til patienten.

 

Sørg for god kontakt:

Anbring altid neutralpladen på oversiden. På den måde sikrer man sig, at neutralpladeledningen ikke rykker neutralpladen af undervejs.

Vent med at anbringe neutralpladen til patienten er færdiglejret, hvis det er muligt.

Hvis man undervejs i operationen har behov for at flytte patienten, bør man kontrollere, at pladen ikke er gået løs eller er faldet af.

Hvis pladen er løs eller faldet af, bør man sætte en ny på, idet limen kun er beregnet til engangsbrug, og derfor ikke klæber så godt anden gang.

 
Sørg for at elektroden er tør: 

Der må ikke være våde pletter på pladen. Vand leder strømmen bedre end gelen, og derfor vil strømtætheden på den våde plet blive for stor, med risiko for forbrænding.

Hvis pladen er anbragt på undersiden, er der stor risiko for, at væsker eller sved løber ned på pladen. Derfor bør pladen anbringes på oversiden.

 

Uønskede strømveje:

Ifølge bestemmelserne skal operationsborde være jordforbundne for at beskytte personalet mod lækstrømme.

For at undgå, at der opstår strømveje gennem operationsbordet ved brug af el-kirurgi, skal man sikre, at patienten isoleres fra operationsbordet.

Husk at madrasser er antistatiske, hvilket betyder, at de leder strømmen. Det er derfor ikke nok at have gode madrasser, der skal være et isolerende materiale mellem patienten og madrassen.

Undgå at patienten rører ved metaldele på operationsbordet.

 

Pacemaker:

Hvis patienten har en pacemaker, skal man sikre, at strømmen ikke passerer gennem denne.

Undgå:

 • • Benede eller ujævne overflader

 • • Områder som dækker implantater

 • • Områder med tykt lag fedt

 • • Arvæv.

 

Hår er isolerende, og strøm kan derfor ikke passere igennem.

Det er vigtigt, at håret fjernes fra det sted, hvor neutralpladen anbringes.

Man kan ikke opsætte regler for, hvor lidt eller hvor meget hår, der er acceptabelt. Derfor anbefales det altid at barbere hår væk.

Kommer man til at lave hul i huden under barberingen, må neutralpladen ikke anbringes ovenpå hullet, da det vil virke som en våd plet.

 

Hofteproteser og ekstern fiksation:

Indopererede hofteproteser vil normalt ikke udgøre et problem i forbindelse med brug af el-kirurgi.

Hvis patienten er meget mager, og der kun er meget lidt væv omkring protesen, bør man ikke anbringe neutralpladen på det ben, hvor protesen sidder.

Har patienten ekstern fiksation monteret, bør metaldelene isoleres, når der anvendes el-kirurgi.

 

Brændbare væsker:

Anvendes rensemidler, der indeholder brændbare væsker (Klorhexidin), skal man passe meget på, inden man anvender el-kirurgi.

Dampene fra de brændbare væsker skal have tid til at forsvinde, inden man aktiverer el-kirurgien.

Vær også opmærksom på at væskerester, der ligger gemt under afdækningen, kan antændes senere eller ligefrem selvantænde under operationen.

 

Tryklæsioner: 

Anbringer man neutralpladen under patienten, er der stor risiko for, at patienten kommer til at ligge på klemmen på neutralkablet, og derved pådrager sig en tryklæsion.

 

Referencer/litteratur

Fra fabrikant: Se bilag: El_kirurgi.

Fra Sundhedsstyrelsen: Se bilag: Officiel_meddelelse_diatermi.